Disclaimer

Selamat datang ke Teks.my!

Halaman ini bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai penafian kami dalam menggunakan blog Teks.my. Sila ambil perhatian terhadap butiran berikut:

Kandungan Blog

Kami dengan tekun berusaha menyediakan kandungan yang tepat, terkini, dan berkualiti tinggi dalam blog ini. Walau bagaimanapun, kami tidak memberikan jaminan atau jaminan mengenai ketepatan, kesahihan, atau kesempurnaan kandungan yang disediakan. Maklumat yang terkandung di dalam blog ini hanya bersifat umum dan tidak digunakan sebagai pengganti nasihat profesional atau kualifikasi pendidikan.

Ketepatan Maklumat

Kami berusaha untuk memastikan bahawa maklumat yang disediakan di blog ini adalah tepat dan terkini. Walau bagaimanapun, kami tidak bertanggungjawab terhadap sebarang kesilapan, ketidaktepatan, atau ketidaktelitian dalam kandungan yang disediakan. Penggunaan apa-apa maklumat dari blog ini adalah sepenuhnya risiko anda sendiri.

Kebergantungan Terhadap Maklumat

Anda harus menyedari bahawa penggunaan maklumat yang terkandung di dalam blog ini adalah atas risiko sendiri. Anda bertanggungjawab untuk mengesahkan dan memverifikasi kebolehpercayaan dan relevansi maklumat sebelum menggunakannya untuk tujuan pembelajaran atau lain-lain.

Rujukan Luar

Blog Teks.my mungkin mengandungi pautan ke laman web luaran yang dianggap berguna atau relevan. Walau bagaimanapun, kami tidak mengawal atau mempunyai tanggungjawab terhadap kandungan atau privasi laman web luaran ini. Penggunaan pautan tersebut adalah atas risiko anda sendiri.

Perubahan dan Kemas kini

Kami berhak untuk mengubah atau memperbaharui penafian ini pada bila-bila masa tanpa notis terlebih dahulu. Sila pastikan anda sentiasa memeriksa halaman penafian ini untuk mendapatkan maklumat terkini.

Dengan menggunakan dan mengakses blog Teks.my, anda mengakui dan bersetuju bahawa penggunaan anda atas kandungan ini adalah sepenuhnya atas risiko sendiri. Kami tidak bertanggungjawab terhadap sebarang kerugian, kerosakan, atau tuntutan yang timbul daripada penggunaan blog ini.

Sekiranya anda mempunyai sebarang pertanyaan mengenai penafian ini, sila hubungi kami melalui halaman hubungi kami.

Terima kasih kerana membaca penafian ini dan mengetahui keadaan penggunaan blog Teks.my.

Salam hormat, Team Teks.my