√ Nota Ringkas Biologi Tingkatan 4 Bab 1-15 (PDF)

Nota ringkas dalam mata pelajaran Biologi Tingkatan 4 adalah alat yang sangat berguna untuk membantu pelajar memahami konsep-konsep penting dalam subjek ini. Biologi adalah cabang sains yang mempelajari kehidupan, dan pada peringkat tingkatan 4, pelajar akan diperkenalkan kepada topik-topik yang lebih kompleks seperti genetik, ekologi, dan sistem pengangkutan dalam organisma. Oleh itu, nota ringkas menjadi panduan yang penting untuk membantu pelajar merangkumi maklumat dengan lebih mudah dan efisien.

Nota ringkas Biologi Tingkatan 4 biasanya mengandungi penerangan ringkas tentang konsep-konsep asas dan penting dalam setiap bab. Ia juga boleh menyediakan contoh-contoh dan gambarajah yang membantu pelajar memvisualisasikan maklumat dengan lebih baik. Dengan adanya nota ringkas ini, pelajar dapat mempersiapkan diri dengan lebih baik untuk ujian dan juga meningkatkan pemahaman mereka terhadap bidang sains yang begitu menarik ini. Dalam artikel ini, kita akan menjelajahi kepentingan nota ringkas dalam pembelajaran Biologi Tingkatan 4 serta bagaimana pelajar boleh menggunakannya dengan bijak untuk mencapai kejayaan dalam mata pelajaran ini.

Download Bab 1: Pengenalan kepada Biologi dan Peraturan Makmal

NoDownload Bab 1: Pengenalan kepada Biologi dan Peraturan MakmalPautan
1Nota Biologi Tingkatan 4 Bab 1 Pengenalan Kepada Biologi Dan Peraturan Makmal (ZK)?
2Nota Biologi Tingkatan 4 Bab 1 (Swa)?
3Form 4 Biology Notes – Chapter 1 (Swa)?
4Latihan Soalan Biologi Tingkatan 4 Bab 1 + Jawapan (N)?
5Modul Soalan T2V Biologi KSSM Tingkatan 4 Bab 1 + Jawapan (Prk)?
6Nota, Soalan Modul DLP Biologi Tingkatan 4 Bab 1 (F) (Mel) [1]?
7Skema Jawapan Bab 1?
8Modul Soalan Biologi Tingkatan 4 Bab 1 + Jawapan (TTV2) (Prk) [2]?
9Modul Soalan Biologi Tingkatan 4 Bab 1 (Heb) (Sab) [1]?
10Skema Jawapan Bab 1?
11Modul Soalan Biologi Tingkatan 4 Bab 1 dan Bab 2 (Heb) (Sab) [1] (dalam English)?
12Skema Jawapan Bab 1?
13Nota Biologi Tingkatan 4 Bab 1?
14Biology Form 4 Chapter 1?
15Nota Biologi Tingkatan 4 Bab 1.1 (Swa)?
16Nota Biologi Tingkatan 4 Bab 1.2 (Swa)?
17Nota Biologi Tingkatan 4 Bab 1.3 (Swa)?
18Nota Biologi Tingkatan 4 Bab 1.4 (Swa)?
19Form 4 Biology Notes – Chapter 1.1 (Swa)?
20Form 4 Biology Notes – Chapter 1.2 (Swa)?
21Form 4 Biology Notes – Chapter 1.3 (Swa)?
22Form 4 Biology Notes – Chapter 1.4 (Swa)?

Download Bab 2: Biologi Sel dan Organsasi Sel

NoDownload Bab 2: Biologi Sel dan Organsasi Sel Pautan
1Nota Biologi Tingkatan 4 Bab 2 Biologi Sel Dan Organisasi Sel (ZK)?
2Nota Biologi Tingkatan 4 Bab 2 (Swa)?
3Form 4 Biology Notes – Chapter 2 (Swa)?
4Latihan Soalan Biologi Tingkatan 4 Bab 2 + Jawapan (N)?
5Modul Soalan T2V Biologi KSSM Tingkatan 4 Bab 2 + Jawapan (Prk)?
6Nota, Soalan Modul DLP Biologi Tingkatan 4 Bab 1 (F) (Mel) [1]?
7Skema Jawapan Bab 2?
8Modul Soalan Biologi Tingkatan 4 Bab 2 + Jawapan (TTV2) (Prk) [2]?
9Modul Soalan Biologi Tingkatan 4 Bab 2 (Heb) (Sab) [1]?
10Skema Jawapan Bab 2?
11Modul Soalan Biologi Tingkatan 4 Bab 1 dan Bab 2 (Heb) (Sab) [1] (dalam English)?
12Skema Jawapan Bab 2?
13Nota Biologi Bab 2 (1)?
14Nota Biologi Bab 2 (2)?
15Nota Biologi Bab 2 (3) (dalam English)?
16Soalan Objektif Bab 2?
17Jawapan Soalan Objektif Bab 2?
18Nota Biologi Tingkatan 4 Bab 2.1 (Swa)?
19Nota Biologi Tingkatan 4 Bab 2.2 (Swa)?
20Nota Biologi Tingkatan 4 Bab 2.3 (Swa)?
21Nota Biologi Tingkatan 4 Bab 2.4 (Swa)?
22Form 4 Biology Notes – Chapter 2.1 (Swa)?
23Form 4 Biology Notes – Chapter 2.2 (Swa)?
24Form 4 Biology Notes – Chapter 2.3 (Swa)?
25Form 4 Biology Notes – Chapter 2.4 (Swa)?
26Form 4 Biology Chapter 2 (Ic)?
27Nota Biologi Tingkatan 4 Bab 2 (tt)?

Download Bab 3: Pergerakan Bahan Merentasi Membran Plasma

NoDownload Bab 3: Pergerakan Bahan Merentasi Membran PlasmaPautan
1Nota Biologi Tingkatan 4 Bab 3 Pergerakan Bahan Merentasi Membran Plasma (ZK)?
2Nota Biologi Tingkatan 4 Bab 3 (Swa)?
3Form 4 Biology Notes – Chapter 3 (Swa)?
4Latihan Soalan Biologi Tingkatan 4 Bab 3 + Jawapan (N)?
5Modul Soalan T2V Biologi KSSM Tingkatan 4 Bab 3 + Jawapan (Prk)?
6Nota, Soalan Modul DLP Biologi Tingkatan 4 Bab 3 (F) (Mel) [1]?
7Skema Jawapan Bab 3?
8Modul Soalan Biologi Tingkatan 4 Bab 3 + Jawapan (TTV2) (Prk) [2]?
9Modul Soalan Biologi Tingkatan 4 Bab 3 (Heb) (Sab) [1]?
10Skema Jawapan Bab 3?
11Modul Soalan Biologi Tingkatan 4 Bab 3 dan Bab 4 (Heb) (Sab) [1] (dalam English)?
12Skema Jawapan Bab 3?
13Nota Biologi Tingkatan 4 Bab 3?
14Nota Biologi Bab 3 (1) (dalam BM dan English)?
15Form 4 Biology Chapter 3 (Ic)?
16Nota Biologi Tingkatan 4 Bab 3 ()?
17Soalan Objektif Bab 3?
18Jawapan Soalan Objektif Bab 3?
19Nota Biologi Tingkatan 4 Bab 3 (DA)?

Download Bab 4: Komposisi Kimia dalam Sel

NoDownload Bab 4: Komposisi Kimia dalam SelPautan
1Nota Biologi Tingkatan 4 Bab 4 Komposisi Kimia Dalam Sel (ZK)?
2Nota Biologi Tingkatan 4 Bab 4 (Swa)?
3Form 4 Biology Notes – Chapter 4 (Swa)?
4Latihan Soalan Biologi Tingkatan 4 Bab 4 + Jawapan (N)?
5Modul Soalan T2V Biologi KSSM Tingkatan 4 Bab 4 + Jawapan (Prk)?
6Nota, Soalan Modul DLP Biologi Tingkatan 4 Bab 4 (F) (Mel) [1]?
7Skema Jawapan Bab 4?
8Modul Soalan Biologi Tingkatan 4 Bab 4 + Jawapan (TTV2) (Prk) [2]?
9Modul Soalan Biologi Tingkatan 4 Bab 4 (Heb) (Sab) [1]?
10Skema Jawapan Bab 4?
11Modul Soalan Biologi Tingkatan 4 Bab 3 dan Bab 4 (Heb) (Sab) [1] (dalam English)?
12Skema Jawapan Bab 4?
13Form 4 Biology Notes – Chapter 4 (Ic)?
14Nota Biologi Bab 4 (1) (dalam BM dan English)?
15Nota Biologi Bab 4 (2) (dalam English)?
16Nota Biologi Bab 4 (3) (dalam English)?
17Soalan Objektif Topik Bab 4 dan Bab 5?
18Jawapan Soalan Objektif Bab 4 dan Bab 5?
19Nota Biologi Tingkatan 4 Bab 4 (DA)?

Download Bab 5: Metabolisme dan Enzim

NoDownload Bab 5: Metabolisme dan EnzimPautan
1Nota Biologi Tingkatan 4 Bab 5 MeTingkatan bolisme dan Enzim (ZK)?
2Nota Biologi Tingkatan 4 Bab 5 (Swa)?
3Form 4 Biology Notes – Chapter 5 (Swa)?
4Latihan Soalan Biologi Tingkatan 4 Bab 5 + Jawapan (N)?
5Modul Soalan T2V Biologi KSSM Tingkatan 4 Bab 5 + Jawapan (Prk)?
6Nota, Soalan Modul DLP Biologi Tingkatan 4 Bab 5 (F) (Mel) [1]?
7Skema Jawapan Bab 5?
8Modul Soalan Biologi Tingkatan 4 Bab 5 + Jawapan (TTV2) (Prk) [2]?
9Modul Soalan Biologi Tingkatan 4 Bab 5 (Heb) (Sab) [1]?
10Skema Jawapan Bab 5?
11Modul Soalan Biologi Tingkatan 4 Bab 5 (Heb) (Sab) [1] (dalam English)?
12Skema Jawapan Bab 5?
13Nota Biologi Bab 5 (1) (dalam BM dan English)?
14Nota Biologi Tingkatan 5 Bab 5 (Ic)?
15Nota Biologi Bab 5 (2) (dalam English)?
16Soalan Objektif Topik Bab 4 dan Bab 5?
17Jawapan Soalan Objektif Bab 4 dan Bab 5?
18Nota Biologi Tingkatan 4 Bab 5 (DA)?

Download Bab 6: Pembahagian Sel

NoDownload Bab 6: Pembahagian SelPautan
1Nota Biologi Tingkatan 4 Bab 6 Pembahagian Sel (ZK)?
2Nota Biologi Tingkatan 4 Bab 6 (Swa)?
3Form 4 Biology Notes – Chapter 6 (Swa)?
4Latihan Soalan Biologi Tingkatan 4 Bab 6 + Jawapan (N)?
5Modul Soalan T2V Biologi KSSM Tingkatan 4 Bab 6 + Jawapan (Prk)?
6Nota, Soalan Modul DLP Biologi Tingkatan 4 Bab 6 (F) (Mel) [1]?
7Skema Jawapan Bab 6?
8Modul Soalan Biologi Tingkatan 4 Bab 6 + Jawapan (TTV2) (Prk) [2]?
9Modul Soalan Biologi Tingkatan 4 Bab 6 (Heb) (Sab) [1]?
10Skema Jawapan Bab 6?
11Modul Soalan Biologi Tingkatan 4 Bab 6 (Heb) (Sab) [1] (dalam English)?
12Skema Jawapan Bab 6?
13Nota Biologi Tingkatan 4 Bab 6.1 (Li)?
14Nota Biologi Tingkatan 4 Bab 6.4 (Li)?
15Form 4 Biology Notes – Chapter 6 (SCR)?
16Nota Biologi Tingkatan 4 Chapter 6 (FB)?
17Nota Biologi Bab 6 (1) (dalam English)?
18Soalan Objektif Bab 6?
19Jawapan Soalan Objektif Bab 6?
20Nota Biologi Tingkatan 4 Bab 6 (DA)?

Dwnload Bab 7: Respirasi Sel

NoDwnload Bab 7: Respirasi SelPautan
1Nota Biologi Tingkatan 4 Bab 7 Respirasi Sel (ZK)?
2Nota Biologi Tingkatan 4 Bab 7 (Swa)?
3Form 4 Biology Notes – Chapter 7 (Swa)?
4Latihan Soalan Biologi Tingkatan 4 Bab 7 + Jawapan (N)?
5Modul Soalan T2V Biologi KSSM Tingkatan 4 Bab 7 + Jawapan (Prk)?
6Nota, Soalan Modul DLP Biologi Tingkatan 4 Bab 7 (F) (Mel) [1]?
7Skema Jawapan Bab 7?
8Modul Soalan Biologi Tingkatan 4 Bab 7 + Jawapan (TTV2) (Prk) [2]?
9Modul Soalan Biologi Tingkatan 4 Bab 7 (Heb) (Sab) [1]?
10Skema Jawapan Bab 7?
11Modul Soalan Biologi Tingkatan 4 Bab 7 (Heb) (Sab) [1] (dalam English)?
12Skema Jawapan Bab 7?
13Nota Biologi Bab 7 (1)?
14Form 4 Biology Notes – Chapter 7 ()?
15Nota Biologi Tingkatan 4 Bab 7.1 (Li)?
16Soalan Objektif Bab 7 dan Bab 8?
17Jawapan Soalan Objektif Bab 7 dan Bab 8?
18Nota Biologi Tingkatan 4 Bab 7 (DA)?

Download Bab 8: Sistem Respirasi dalam Manusia dan Haiwan

NoDownload Bab 8: Sistem Respirasi dalam Manusia dan HaiwanPautan
1Nota Biologi Tingkatan 4 Bab 8 Sistem Respirasi Dalam Manusia Dan Haiwan (ZK)?
2Nota Biologi Tingkatan 4 Bab 8 (Swa)?
3Form 4 Biology Notes – Chapter 8 (Swa)?
4Latihan Soalan Biologi Tingkatan 4 Bab 8 + Jawapan (N)?
5Modul Soalan T2V Biologi KSSM Tingkatan 4 Bab 8 + Jawapan (Prk)?
6Nota, Soalan Modul DLP Biologi Tingkatan 4 Bab 8 (F) (Mel) [1]?
7Skema Jawapan Bab 8?
8Modul Soalan Biologi Tingkatan 4 Bab 8 + Jawapan (TTV2) (Prk) [2]?
9Modul Soalan Biologi Tingkatan 4 Bab 8 (Heb) (Sab) [1]?
10Skema Jawapan Bab 8?
11Modul Soalan Biologi Tingkatan 4 Bab 8 (Heb) (Sab) [1] (dalam English)?
12Skema Jawapan Bab 8?
13Nota Biologi Tingkatan 4 Bab 8 (fa)?
14Nota Biologi Tingkatan 4 Bab 8.1 (Li)?
15Biology Form 4 Biology Notes – Chapter 8.4 (Li)?
16Soalan Objektif Bab 7 dan Bab 8?
17Jawapan Soalan Objektif Bab 7 dan Bab 8?
18Nota Biologi Tingkatan 4 Bab 8 (DA)?

Download Bab 9: Nutrisi dan Sistem Pencernaan Manusia

NoDownload Bab 9: Nutrisi dan Sistem Pencernaan ManusiaPautan
1Nota Biologi Tingkatan 4 Bab 9 Nutrisi Dan Sistem Pencernaan Manusia (ZK)?
2Nota Biologi Tingkatan 4 Bab 9 (Swa)?
3Form 4 Biology Notes – Chapter 9 (Swa)?
4Latihan Soalan Biologi Tingkatan 4 Bab 9 + Jawapan (N)?
5Modul Soalan T2V Biologi KSSM Tingkatan 4 Bab 9 + Jawapan (Prk)?
6Nota, Soalan Modul DLP Biologi Tingkatan 4 Bab 9 (F) (Mel) [1]?
7Skema Jawapan Bab 9?
8Modul Soalan Biologi Tingkatan 4 Bab 9 + Jawapan (TTV2) (Prk) [2]?
9Modul Soalan Biologi Tingkatan 4 Bab 9 (Heb) (Sab) [1]?
10Skema Jawapan Bab 9?
11Modul Soalan Biologi Tingkatan 4 Bab 9 (Heb) (Sab) [1] (dalam English)?
12Skema Jawapan Bab 9?
13Form 4 Biology Notes – Chapter 9.2 (CF)?
14Nota Biologi Tingkatan 4 Bab 9.5 (Li)?
15Nota Biologi Tingkatan 4 Bab 9.6 (Li)?
16Nota Biologi Bab 9 (1)?
17Nota Biologi Bab 9 (2) (dalam English)?
18Nota Biologi Bab 9 (3) (dalam English)?
19Soalan Objektif Bab 9?
20Jawapan Soalan Objektif Bab 9?
21Nota Biologi Tingkatan 4 Bab 9 (DA)?

Download Bab 10: Pengangkutan dalam Manusia dan Haiwan 

NoDownload Bab 10: Pengangkutan dalam Manusia dan Haiwan Pautan
1Nota Biologi Tingkatan 4 Bab 10 Pengangkutan Dalam Manusia Dan Haiwan (ZK)?
2Nota Biologi Tingkatan 4 Bab 10 (Swa)?
3Nota Biologi Tingkatan 4 Bab 10 (Swa) (dalam Bahasa Inggeris)?
4Latihan Soalan Biologi Tingkatan 4 Bab 10 + Jawapan (N)?
5Modul Soalan T2V Biologi KSSM Tingkatan 4 Bab 10 + Jawapan (Prk)?
6Nota, Soalan Modul DLP Biologi Tingkatan 4 Bab 10 (F) (Mel) [1]?
7Skema Jawapan Bab 10?
8Modul Soalan Biologi Tingkatan 4 Bab 10 + Jawapan (TTV2) (Prk) [2]?
9Modul Soalan Biologi Tingkatan 4 Bab 10 (Heb) (Sab) [1]?
10Skema Jawapan Bab 10?
11Modul Soalan Biologi Tingkatan 4 Bab 10 (Heb) (Sab) [1] (dalam English)?
12Skema Jawapan Bab 10?
13Soalan Objektif Bab 10 dan Bab 11?
14Jawapan Soalan Objektif Bab 10 dan Bab 11?
15Modul Soalan Bab 10 dan Bab 12 Biologi Tingkatan 4?
16Jawapan Modul Soalan Bab 10 dan Bab 12 Biologi Tingkatan 4?
17Nota Biologi Tingkatan 4 Bab 10 (DA)?

Download Bab 11: Keimunan Manusia

NoDownload Bab 11: Keimunan ManusiaPautan
1Nota Biologi Tingkatan 4 Bab 11 Keimunan Manusia (ZK)?
2Nota Biologi Tingkatan 4 Bab 11 (Swa)?
3Nota Biologi Tingkatan 4 Bab 11 (Swa) (dalam Bahasa Inggeris)?
4Latihan Soalan Biologi Tingkatan 4 Bab 11 + Jawapan (N)?
5Modul Soalan T2V Biologi KSSM Tingkatan 4 Bab 11 + Jawapan (Prk)?
6Nota, Soalan Modul DLP Biologi Tingkatan 4 Bab 11 (F) (Mel) [1]?
7Skema Jawapan Bab 11?
8Modul Soalan Biologi Tingkatan 4 Bab 11 + Jawapan (TTV2) (Prk) [2]?
9Soalan Objektif Bab 10 dan Bab 11?
10Jawapan Soalan Objektif Bab 10 dan Bab 11?
11Nota Biologi Tingkatan 4 Bab 11 (DA)?

Download Bab 12: Koordinasi dan Gerak Balas dalam Manusia

NoDownload Bab 12: Koordinasi dan Gerak Balas dalam Manusia Pautan
1Nota Biologi Tingkatan 4 Bab 12 Koordinasi dan Gerak Balas dalam Manusia (ZK)?
2Nota Biologi Tingkatan 4 Bab 12 (Swa)?
3Form 4 Biology Notes – Chapter 12 (Swa)?
4Latihan Soalan Biologi Tingkatan 4 Bab 12 + Jawapan (N)?
5Modul Soalan T2V Biologi KSSM Tingkatan 4 Bab 12 + Jawapan (Prk)?
6Nota, Soalan Modul DLP Biologi Tingkatan 4 Bab 12 (F) (Mel) [1]?
7Skema Jawapan Bab 12?
8Modul Soalan Biologi Tingkatan 4 Bab 12 + Jawapan (TTV2) (Prk) [2]?
9Nota Biologi Bab 12 (1)?
10Nota Biologi Bab 12 (2)?
11Nota Biologi Bab 12 (3) (dalam English)?
12Soalan Objektif Bab 12 dan Bab 13?
13Jawapan Soalan Objektif Bab 12 dan Bab 13?
14Modul Soalan Bab 10 dan Bab 12 Biologi Tingkatan 4?
15Jawapan Modul Soalan Bab 10 dan Bab 12 Biologi Tingkatan 4?
16Nota Biologi Tingkatan 4 Bab 12 (DA)?

Download Bab 13: Homeostasis dan Sistem Urinari Manusia

NoDownload Bab 13: Homeostasis dan Sistem Urinari ManusiaPautan
1Nota Biologi Tingkatan 4 Bab 13 Homeostasis dan Sistem Urinari Manusia (ZK)?
2Nota Biologi Tingkatan 4 Bab 13 (Swa)?
3Form 4 Biology Notes – Chapter 13 (Swa)?
4Latihan Soalan Biologi Tingkatan 4 Bab 13 + Jawapan (N)?
5Modul Soalan T2V Biologi KSSM Tingkatan 4 Bab 13 + Jawapan (Prk)?
6Nota, Soalan Modul DLP Biologi Tingkatan 4 Bab 13 (F) (Mel) [1]?
7Skema Jawapan Bab 13?
8Modul Soalan Biologi Tingkatan 4 Bab 13 + Jawapan (TTV2) (Prk) [2]?
9Nota Biologi Bab 13 (1)?
10Soalan Objektif Bab 12 dan Bab 13?
11Jawapan Soalan Objektif Bab 12 dan Bab 13?
12Nota Biologi Tingkatan 4 Bab 13 (DA)?

Download Bab 14: Sokongan dan Pergerakan dalam Manusia dan Haiwan

NoDownload Bab 14: Sokongan dan Pergerakan dalam Manusia dan HaiwanPautan
1Nota Biologi Tingkatan 4 Bab 14 Sokongan dan Pergerakan dalam Manusia dan Haiwan (ZK)?
2Nota Biologi Tingkatan 4 Bab 14 (Swa)?
3Form 4 Biology Notes – Chapter 14 (Swa)?
4Latihan Soalan Biologi Tingkatan 4 Bab 14 + Jawapan (N)?
5Modul Soalan T2V Biologi KSSM Tingkatan 4 Bab 14 + Jawapan (Prk)?
6Modul Soalan Biologi Tingkatan 4 Bab 14 + Jawapan (TTV2) (Prk) [2]?
7Soalan Objektif Bab 14?
8Jawapan Soalan Objektif Bab 14?
9Nota Biologi Tingkatan 4 Bab 14 (DA)?

Download Bab 15: Pembiakan Seks, Perkembangan dan Pertumbuhan

NoDownload Bab 15: Pembiakan Seks, Perkembangan dan PertumbuhanPautan
1Nota Biologi Tingkatan 4 Bab 15 Pembiakan Seks, Perkembangan dan Pertumbuhan (ZK)?
2Nota Biologi Tingkatan 4 Bab 15 (Swa)?
3Form 4 Biology Notes – Chapter 15 (Swa)?
4Latihan Soalan Biologi Tingkatan 4 Bab 15 + Jawapan (N)?
5Modul Soalan T2V Biologi KSSM Tingkatan 4 Bab 15 + Jawapan (Prk)?
6Modul Soalan Biologi Tingkatan 4 Bab 15 + Jawapan (TTV2) (Prk) [2]?
7Soalan Objektif Bab 15?
8Jawapan Soalan Objektif Bab 15?
9Nota Biologi Tingkatan 4 Bab 15 (DA)?

Download Form 4 Biology Notes (DLP)

NoDownload Form 4 Biology Notes (DLP)Pautan
1Nota Biologi Tingkatan 4 (dalam English)?

Download Latihan Soalan (Praktis) Biologi Tingkatan 4 + Jawapan Soalan (1) 

NoDownload Latihan Soalan (Praktis) Biologi Tingkatan 4 + Jawapan Soalan (1) Pautan
1Latihan Soalan (Praktis) Biologi Tingkatan 4 Bab 2?
2Latihan Soalan (Praktis) Biologi Tingkatan 4 Bab 3?
3Latihan Soalan (Praktis) Biologi Tingkatan 4 Bab 4?
4Latihan Soalan (Praktis) Biologi Tingkatan 4 Bab 5?
5Latihan Soalan (Praktis) Biologi Tingkatan 4 Bab 6?
6Latihan Soalan (Praktis) Biologi Tingkatan 4 Bab 7?
7Latihan Soalan (Praktis) Biologi Tingkatan 4 Bab 8?
8Latihan Soalan (Praktis) Biologi Tingkatan 4 Bab 9?
9Latihan Soalan (Praktis) Biologi Tingkatan 4 Bab 10?
10Latihan Soalan (Praktis) Biologi Tingkatan 4 Bab 11?
11Latihan Soalan (Praktis) Biologi Tingkatan 4 Bab 12?
12Latihan Soalan (Praktis) Biologi Tingkatan 4 Bab 13?
13Latihan Soalan (Praktis) Biologi Tingkatan 4 Bab 14?
14Latihan Soalan (Praktis) Biologi Tingkatan 4 Bab 15?

Download Latihan Soalan (Praktis) Biologi Tingkatan 4 + Jawapan Soalan (2)

NoDownload Latihan Soalan (Praktis) Biologi Tingkatan 4 + Jawapan Soalan (2)Pautan
1Latihan Soalan (Praktis) Biologi Tingkatan 4 Bab 3?
2Latihan Soalan (Praktis) Biologi Tingkatan 4 Bab 4?
3Latihan Soalan (Praktis) Biologi Tingkatan 4 Bab 5?
4Latihan Soalan (Praktis) Biologi Tingkatan 4 Bab 6?
5Latihan Soalan (Praktis) Biologi Tingkatan 4 Bab 7?
6Jawapan Latihan Soalan (Praktis) Biologi Tingkatan 4?

Download Soalan Ulang Kaji, Latihan Biologi KSSM Tingkatan 4 + Jawapan 

NoDownload Soalan Ulang Kaji, Latihan Biologi KSSM Tingkatan 4 + Jawapan Pautan
1Soalan Ulang Kaji Biologi KSSM Tingkatan 4?
2Jawapan Soalan Ulang Kaji Biologi KSSM Tingkatan 4?
3Latihan Soalan Biologi Tingkatan 4 (Peace) (Per 18)?
4Jawapan Latihan Soalan Biologi Tingkatan 4 (Peace) (Per 18)?

Download Latihan Biologi Tingkatan 4 + Jawapan (LM)

NoDownload Latihan Biologi Tingkatan 4 + Jawapan (LM)Pautan
1Bab 1 Pengenalan Kepada Biologi [15 Questions]?
2Bab 2 Struktur dan Organisasi Sel [20 Questions]?
3Bab 3 Pergerakan Bahan Merentas Membran Plasma [15 Questions]?
4Bab 4 Komposisi Kimia dalam Sel [16 Questions]?
5Bab 5 Pembahagian Sel [11 Questions]?
6Bab 6 Nutrisi [25 Questions]?
7Bab 7 Respirasi [15 Questions]?
8Bab 8 Ekosistem Dinamik [40 Questions]?
9Bab 9 Ekosistem Terancam [ 15 Questions ]?

Download Biologi KSSM Tingkatan 4 [V]

NoDownload Biologi KSSM Tingkatan 4 [V]Pautan
1Bab 1 Pengenalan kepada Biologi dan Peraturan Makmal?
2Bab 2 Biologi Sel dan Organisasi Sel?
3Bab 3 Pergerakan Bahan Merentasi Membran Plasma?
4Bab 4 Komposisi Kimia dalam Sel?
5Bab 5 Metabolisme dan Enzim?
6Bab 6 Pembahagian Sel?
7Bab 7 Respirasi Sel?
8Bab 8 Sistem Respirasi dalam Manusia dan Haiwan?
9Bab 9 Nutrisi dan Sistem Pencernaan Manusia?
10Bab 10 Pengangkutan dalam Manusia dan Haiwan?
11Bab 11 Keimunan Manusia?
12Bab 12 Koordinasi dan Gerak Balas dalam Manusia?
13Bab 13 Homeostasis dan Sistem Urinari Manusia?
14Bab 14 Sokongan dan Pergerakan dalam Manusia dan Haiwan?
15Bab 15 Pembiakan Seks, Perkembangan dan Pertumbuhan?

Download Koleksi Nota, Modul, Latihan, Soalan yang Lain

NoDownload Koleksi Nota, Modul, Latihan, Soalan yang LainPautan
1List Of Biology Essays (Form 4) (Ja)?
2Formulas and Questions + Answers For Biology?
3Koleksi Soalan dan Latihan Biologi (Biology) Tingkatan 4 + Jawapan?
4Koleksi Soalan dan Latihan Tingkatan 4 + Jawapan?

Nota Biologi Tingkatan 4-5

NoNota Biologi Tingkatan 4-5
1Nota Biologi Tingkatan 4
2Nota Biologi Tingkatan 5

Senarai Nota Ringkas Tingkatan 4

NoSenarai Nota Ringkas Tingkatan 4
1Nota Sejarah Tingkatan 4
2Nota Sains Tingkatan 4
3Nota Geografi Tingkatan 4
4Nota Fizik Tingkatan 4
5Nota Kimia Tingkatan 4
6Nota Perniagaan Tingkatan 4
7Nota Ekonomi Tingkatan 4
8Nota Biologi Tingkatan 4
9Nota Matematik Tingkatan 4
10Nota Prinsip Perakaunan Tingkatan 4
11Nota Psi Tingkatan 4
12Nota Moral Tingkatan 4
13Nota Bahasa Melayu Tingkatan 4
14Nota Bahasa Inggeris Tingkatan 4
15Nota Ringkas Sains Komputer Tingkatan 4

Kesimpulan

Kesimpulan teks.my, nota Biologi Tingkatan 4 adalah sumber yang sangat berguna bagi pelajar-pelajar pada peringkat pendidikan menengah. Dalam nota ini, terdapat ringkasan yang jelas dan padat mengenai konsep-konsep penting dalam subjek Biologi. Dengan bantuan nota ini, pelajar dapat memahami dengan lebih baik topik-topik seperti ekologi, genetik, dan evolusi. Selain itu, nota ini juga menyediakan contoh-contoh yang membantu dalam pemahaman konsep-konsep tersebut. Keseluruhannya, nota Biologi Tingkatan 4 adalah alat yang berharga dalam membantu pelajar meraih kejayaan dalam mata pelajaran Biologi mereka.

 

Photo of author

Team Teks

Kami komited untuk menyediakan konten berkualiti tinggi yang dapat membantu meningkatkan pemahaman dan pencapaian akademik anda.