√ Nota Sains Tingkatan 4 Bab 1 Hingga 12 (Download PDF)

Nota Sains Tingkatan 4 adalah aspek penting dalam pendidikan di Malaysia, terutamanya dalam mata pelajaran Sains. Ia membentuk landasan pembelajaran yang kukuh bagi pelajar-pelajar pada peringkat menengah rendah, membekalkan mereka dengan pengetahuan asas yang diperlukan untuk memahami konsep-konsep sains yang lebih kompleks. Nota ini telah menjadi salah satu alat penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah.

Nota Sains Tingkatan 4 ini juga memberikan peluang kepada pelajar untuk meneroka dunia sains dengan lebih mendalam. Ia bukan sekadar berfungsi sebagai satu alat pembelajaran, tetapi juga sebagai panduan yang membantu pelajar mengenal pasti topik-topik yang perlu diberi tumpuan. Dengan nota ini, pelajar dapat merancang jadual pembelajaran mereka dan mengaturkan masa untuk mengkaji setiap topik dengan lebih sistematik. Ini akan membantu mereka meningkatkan pemahaman dan kecekapan mereka dalam mata pelajaran Sains. Oleh itu, Nota Sains Tingkatan 4 adalah sumber yang tidak boleh dinafikan pentingnya dalam perjalanan pembelajaran pelajar-pelajar di Malaysia.

Download Bab 1: Langkah Keselamatan Di Dalam Makmal 

NoDownload Bab 1: Langkah Keselamatan Di Dalam Makmal Pautan
1Nota Sains Bab 1 (1) (dalam BM dan English) (B)?
2Bab 1 Tingkatan 4 KSSM – Langkah Keselamatan Di Dalam Makmal (2)?
3Nota Sains Tingkatan 4 Bab 1 (TS)?
4Nota Sains Tingkatan 4 Bab 1 (ns)?
5Modul Soalan DLP Sains Tingkatan 4 Bab 1 + Jawapan (F) (Mel) [1]?
6Skema Jawapan Bab 1 T4?
7Modul Soalan Sains Tingkatan 4 Bab 1 (TTV2) (Prk) [2]?
8Jawapan Modul Soalan Sains Tingkatan 4 Bab 1 (TTV2) (Prk) [2]?
9Modul Soalan T2V Sains Tingkatan 4 Bab 1 (Prk) [1]?
10Skema Jawapan Bab 1 T4?
11Nota Sains Tingkatan 4 Bab 1 (ZK)?
12Nota Sains Tingkatan 4 Bab 1 (Swa)?
13Nota Sains Tingkatan 4 Bab 1 (ell)?
14Form 4 Science Notes – Chapter 1 (Swa)?
15Nota Sains Bab 1 (3)?
16Nota Sains Bab 1 (4)?
17Nota Sains Bab 1 (5)?
18Modul Sains Bab 1 + Jawapan?

Download Bab 2: Bantuan Kecemasan

NoDownload Bab 2: Bantuan KecemasanPautan
1Nota Sains Bab 2 (1) (dalam BM dan English) (B)?
2Bab 2 Tingkatan 4 KSSM – Bantuan Kecemasan (2)?
3Nota Sains Tingkatan 4 Bab 2 (TS)?
4Nota Sains Tingkatan 4 Bab 2 (ns)?
5Modul Soalan DLP Sains Tingkatan 4 Bab 2 + Jawapan (F) (Mel) [1]?
6Modul Soalan Sains Tingkatan 4 Bab 2 (TTV2) (Prk) [2]?
7Jawapan Modul Soalan Sains Tingkatan 4 Bab 2 (TTV2) (Prk) [2]?
8Modul Soalan T2V Sains Tingkatan 4 Bab 2 (Prk) [1]?
9Skema Jawapan Bab 2 T4?
10Nota Sains Tingkatan 4 Bab 2 (ZK)?
11Nota Sains Tingkatan 4 Bab 2 (Swa)?
12Nota Sains Tingkatan 4 Bab 2 (ell)?
13Form 4 Science Notes – Chapter 2 (Swa)?
14Nota Sains Bab 2 (3)?
15Nota Sains Bab 2 (4)?
16Modul Sains Bab 2 + Jawapan?

Download Bab 3: Teknik Mengukur Parameter Kesihatan Badan

NoDownload Bab 3: Teknik Mengukur Parameter Kesihatan BadanPautan
1Nota Sains Bab 3 (1) (dalam BM dan English) (B)?
2Bab 3 Tingkatan 4 KSSM – Teknik Mengukur Parameter Kesihatan Badan (2)?
3Nota Sains Tingkatan 4 Bab 3 (TS)?
4Nota Sains Tingkatan 4 Bab 3 (ns)?
5Modul Soalan DLP Sains Tingkatan 4 Bab 3 + Jawapan (F) (Mel) [1]?
6Modul Soalan Sains Tingkatan 4 Bab 3 (TTV2) (Prk) [2]?
7Jawapan Modul Soalan Sains Tingkatan 4 Bab 3 (TTV2) (Prk) [2]?
8Modul Soalan T2V Sains Tingkatan 4 Bab 3 (Prk) [1]?
9Skema Jawapan Bab 3 T4?
10Nota Sains Tingkatan 4 Bab 3 (ZK)?
11Nota Sains Tingkatan 4 Bab 3 (Swa)?
12Nota Sains Tingkatan 4 Bab 3 (ell)?
13Form 4 Science Notes – Chapter 3 (Swa)?
14Nota Sains Bab 3 (3)?
15Nota Sains Bab 3 (4)?
16Modul Sains Bab 3 + Jawapan?

Download Bab 4: Teknologi Hijau Dalam Melestarikan Alam

NoDownload Bab 4: Teknologi Hijau Dalam Melestarikan AlamPautan
1Nota Sains Bab 4 (1) (dalam BM dan English) (B)?
2Bab 4 Tingkatan 4 KSSM – (Teknologi Hijau Dalam Melestarikan Alam) (2)?
3Nota Sains Tingkatan 4 Bab 4 (TS)?
4Nota Sains Tingkatan 4 Bab 4 (ZK)?
5Nota Sains Tingkatan 4 Bab 4 (Swa)?
6Modul Soalan DLP Sains Tingkatan 4 Bab 4 + Jawapan (F) (Mel) [1]?
7Modul Soalan Sains Tingkatan 4 Bab 4 (TTV2) (Prk) [2]?
8Jawapan Modul Soalan Sains Tingkatan 4 Bab 4 (TTV2) (Prk) [2]?
9Modul Soalan T2V Sains Tingkatan 4 Bab 4 (Prk) [1]?
10Skema Jawapan Bab 4 T4?
11Nota Sains Tingkatan 4 Bab 4 (ell)?
12Form 4 Science Notes – Chapter 4 (Swa)?
13Nota Sains Bab 4 (3)?
14Nota Sains Bab 4 (4)?
15Modul Sains Bab 4 + Jawapan?

Donwload Bab 5: Genetik

NoDonwload Bab 5: GenetikPautan
1Nota Sains Bab 5 (1) (dalam BM dan English) (B)?
2Bab 5 Tingkatan 4 KSSM – Genetik (2)?
3Nota Sains Tingkatan 4 Bab 5 (TS)?
4Nota Sains Tingkatan 4 Bab 5 (ZK)?
5Nota Sains Tingkatan 4 Bab 5 (Swa)?
6Modul Soalan DLP Sains Tingkatan 4 Bab 5 + Jawapan (F) (Mel) [1]?
7Modul Soalan Sains Tingkatan 4 Bab 5 (TTV2) (Prk) [2]?
8Jawapan Modul Soalan Sains Tingkatan 4 Bab 5 (TTV2) (Prk) [2]?
9Modul Soalan T2V Sains Tingkatan 4 Bab 5 (Prk) [1]?
10Skema Jawapan Bab 5 T4?
11Nota Sains Tingkatan 4 Bab 5 (ell)?
12Form 4 Science Notes – Chapter 5 (Swa)?
13Nota Sains Bab 5 (3)?
14Nota Sains Bab 5 (4)?
15Modul Sains Bab 5 + Jawapan?

Download Bab 6: Sokongan, Pergerakan Dan Pertumbuhan

NoDownload Bab 6: Sokongan, Pergerakan Dan PertumbuhanPautan
1Nota Sains Bab 6 (1) (dalam BM dan English)(B)?
2Bab 6 Tingkatan 4 KSSM – Sokongan Dan Pergerakan (2)?
3Bab 6 Tingkatan 4 KSSM – Sokongan, Pergerakan & Pertumbuhan (3)?
4Nota Sains Tingkatan 4 Bab 6 (TS)?
5Modul Soalan DLP Sains Tingkatan 4 Bab 6 + Jawapan (F) (Mel) [1]?
6Modul Soalan Sains Tingkatan 4 Bab 6 (TTV2) (Prk) [2]?
7Jawapan Modul Soalan Sains Tingkatan 4 Bab 6 (TTV2) (Prk) [2]?
8Modul Soalan T2V Sains Tingkatan 4 Bab 6 (Prk) [1]?
9Skema Jawapan Bab 6 T4?
10Nota Sains Tingkatan 4 Bab 6 (ZK)?
11Nota Sains Tingkatan 4 Bab 6 (Swa)?
12Nota Sains Tingkatan 4 Bab 6 (ell)?
13Form 4 Science Notes – Chapter 6 (Swa)?
14Nota Sains Bab 6 (4)?
15Nota Sains Bab 6 (5)?
16Nota Sains Bab 6 (6)?
17Modul Sains Bab 6 + Jawapan?

Download Bab 7: Koordinasi Badan

NoDownload Bab 7: Koordinasi BadanPautan
1Nota Sains Bab 7 (1) (dalam BM dan English (B)?
2Nota Sains Tingkatan 4 Bab 7 (TS)?
3Nota Sains Tingkatan 4 Bab 7 (ZK)?
4Nota Sains Tingkatan 4 Bab 7 (Swa)?
5Modul Soalan DLP Sains Tingkatan 4 Bab 7 + Jawapan (F) (Mel) [1]?
6Modul Soalan Sains Tingkatan 4 Bab 7 (TTV2) (Prk) [2]?
7Jawapan Modul Soalan Sains Tingkatan 4 Bab 7 (TTV2) (Prk) [2]?
8Modul Soalan T2V Sains Tingkatan 4 Bab 7 (Prk) [1]?
9Skema Jawapan Bab 7 T4?
10Nota Sains Tingkatan 4 Bab 7 (ell)?
11Form 4 Science Notes – Chapter 7 (Swa)?
12Nota Sains Bab 7 (2)?
13Nota Sains Bab 7 (3)?
14Nota Sains Bab 7 (4)?
15Modul Sains Bab 7 + Jawapan?

Download Bab 8: Unsur Dan Bahan

NoDownload Bab 8: Unsur Dan BahanPautan
1Nota Sains Bab 8 (1) (dalam BM dan English) (B)?
2Nota Sains Tingkatan 4 Bab 8 (TS)?
3Nota Sains Tingkatan 4 Bab 8 (ZK)?
4Nota Sains Tingkatan 4 Bab 8 (Swa)?
5Modul Soalan DLP Sains Tingkatan 4 Bab 8 + Jawapan (F) (Mel) [1]?
6Modul Soalan Sains Tingkatan 4 Bab 8 (TTV2) (Prk) [2]?
7Jawapan Modul Soalan Sains Tingkatan 4 Bab 8 (TTV2) (Prk) [2]?
8Modul Soalan T2V Sains Tingkatan 4 Bab 8 (Prk) [1]?
9Skema Jawapan Bab 8 T4?
10Form 4 Science Notes – Chapter 8 (Swa)?
11Nota Sains Bab 8 (ell)?
12Nota Sains Bab 8 (2)?
13Nota Sains Bab 8 (3)?
14Nota Sains Bab 8 (4)?
15Modul Sains Bab 8 + Jawapan?

Download Bab 9: Kimia Industri

NoDownload Bab 9: Kimia IndustriPautan
1Nota Sains Bab 9 (1) (dalam BM dan English) (B)?
2Nota Sains Tingkatan 4 Bab 9 (TS)?
3Nota Sains Tingkatan 4 Bab 9 (ZK)?
4Nota Sains Tingkatan 4 Bab 9 (Swa)?
5Modul Soalan DLP Sains Tingkatan 4 Bab 9 + Jawapan (F) (Mel) [1]?
6Modul Soalan Sains Tingkatan 4 Bab 9 (TTV2) (Prk) [2]?
7Jawapan Modul Soalan Sains Tingkatan 4 Bab 9 (TTV2) (Prk) [2]?
8Modul Soalan T2V Sains Tingkatan 4 Bab 9 (Prk) [1]?
9Skema Jawapan Bab 9 T4?
10Nota Sains Tingkatan 4 Bab 9 (ell)?
11Form 4 Science Notes – Chapter 9 (Swa)?
12Nota Sains Bab 9 (2)?
13Nota Sains Bab 9 (3)?
14Nota Sains Bab 9 (4)?
15Nota Sains Bab 9 (5)?

Download Bab 10: Kimia Dalam Perubatan Dan Kesihatan

NoDownload Bab 10: Kimia Dalam Perubatan Dan KesihatanPautan
1Nota Sains Bab 10 (1) (dalam BM dan English) (B)?
2Nota Sains Tingkatan 4 Bab 10 (TS)?
3Nota Sains Tingkatan 4 Bab 10 (ZK)?
4Nota Sains Tingkatan 4 Bab 10 (Swa)?
5Modul Soalan DLP Sains Tingkatan 4 Bab 10 + Jawapan (F) (Mel) [1]?
6Modul Soalan Sains Tingkatan 4 Bab 10 (TTV2) (Prk) [2]?
7Jawapan Modul Soalan Sains Tingkatan 4 Bab 10 (TTV2) (Prk) [2]?
8Modul Soalan T2V Sains Tingkatan 4 Bab 10 (Prk) [1]?
9Skema Jawapan Bab 10 T4?
10Form 4 Science Notes – Chapter 10 (Swa)?
11Nota Sains Bab 10 (2)?
12Nota Sains Bab 10 (3)?
13Nota Sains Bab 10 (4)?

Download Bab 11: Daya Dan Gerakan

NoDownload Bab 11: Daya Dan GerakanPautan
1Nota Sains Bab 11 (1) (dalam BM dan English) (B)?
2Nota Sains Tingkatan 4 Bab 11 (TS)?
3Nota Sains Tingkatan 4 Bab 11 (ZK)?
4Nota Sains Tingkatan 4 Bab 11 (Swa)?
5Modul Soalan DLP Sains Tingkatan 4 Bab 11 + Jawapan (F) (Mel) [1]?
6Modul Soalan Sains Tingkatan 4 Bab 11 (TTV2) (Prk) [2]?
7Jawapan Modul Soalan Sains Tingkatan 4 Bab 11 (TTV2) (Prk) [2]?
8Modul Soalan T2V Sains Tingkatan 4 Bab 11 (Prk) [1]?
9Skema Jawapan Bab 11 T4?
10Form 4 Science Notes – Chapter 11 (Swa)?
11Nota Sains Tingkatan 4 Bab 11 (ell)?
12Nota Sains Bab 11 (2)?
13Nota Sains Bab 11 (3)?
14Nota Sains Bab 11 (4)?
15Modul Sains Bab 11 + Jawapan?
16Modul Sains Bab 9 + Jawapan?

Download Bab 12: Tenaga Nuklear

NoDownload Bab 12: Tenaga NuklearPautan
1Nota Sains Bab 12 (1) (dalam BM dan English) (B)?
2Nota Sains Tingkatan 4 Bab 12 (TS)?
3Nota Sains Tingkatan 4 Bab 12 (ZK)?
4Nota Sains Tingkatan 4 Bab 12 (Swa)?
5Modul Soalan DLP Sains Tingkatan 4 Bab 12 + Jawapan (F) (Mel) [1]?
6Modul Soalan Sains Tingkatan 4 Bab 12 (TTV2) (Prk) [2]?
7Jawapan Modul Soalan Sains Tingkatan 4 Bab 12 (TTV2) (Prk) [2]?
8Modul Soalan T2V Sains Tingkatan 4 Bab 12 (Prk) [1]?
9Skema Jawapan Bab 12 T4?
10Form 4 Science Notes – Chapter 12 (Swa)?
11Nota Sains Tingkatan 4 Bab 12 (ell)?
12Nota Sains Bab 12 (2)?
13Nota Sains Bab 12 (3)?
14Nota Sains Bab 12 (4)?
15Modul Sains Bab 12 + Jawapan?

Download Latihan (Praktis) Sains Tingkatan 4 + Jawapan

NoDownload Latihan (Praktis) Sains Tingkatan 4 + JawapanPautan
1Latihan (Praktis) Sains Tingkatan 4 Bab 4?
2Latihan (Praktis) Sains Tingkatan 4 Bab 5?
3Latihan (Praktis) Sains Tingkatan 4 Bab 6?
4Jawapan Latihan (Praktis) Sains Tingkatan 4?

Download Sains KSSM Tingkatan 4 [V]

NoDownload Sains KSSM Tingkatan 4 [V]Pautan
1Bab 1 Langkah Keselamatan Di Dalam Makmal?
2Bab 2 Bantuan Kecemasan?
3Bab 3 Teknik Mengukur Parameter Kesihatan Badan?
4Bab 4 Teknologi Hijau dalam Melestarikan Alam?
5Bab 5 Genetik?
6Bab 6 Sokongan, Pergerakan dan Pertumbuhan?
7Bab 7 Koordinasi Badan?
8Bab 8 Unsur dan Bahan?
9Bab 9 Kimia Industri?
10Bab 10 Kimia dalam Perubatan dan Kesihatan?
11Bab 11 Daya dan Gerakan?
12Bab 12 Tenaga Nuklear?

Download Latihan Soalan Sains / Science Tingkatan 4 + Jawapan (M)

NoDownload Latihan Soalan Sains / Science Tingkatan 4 + Jawapan (M)Pautan
1Tingkatan 4_Latihan Bab_4?
2Tingkatan 4_Latihan Bab_5?
3Tingkatan 4_Latihan Bab_6?
4Tingkatan 4_: Jawapan Latihan?

Download Soalan Ulang Kaji Sains Tingkatan 4 + Jawapan

NoDownload Soalan Ulang Kaji Sains Tingkatan 4 + JawapanPautan
1Soalan Ulang Kaji Sains Tingkatan 4 Bab 1 – 4 + Jawapan?
2Soalan Ulang Kaji Sains Tingkatan 4 Bab 5 – 8 + Jawapan?
3Soalan Ulang Kaji Sains Tingkatan 4 Bab 9 – 12 + Jawapan?

Download Latihan Soalan Sains Tingkatan 4 + Jawapan (M)

NoDownload Latihan Soalan Sains Tingkatan 4 + Jawapan (M)Pautan
1Tingkatan 4 Sains – Genetik?
2Koleksi Soalan dan Latihan Sains (Science) Tingkatan 4 + Jawapan?

Nota Sains Tingkatan 1-5

NoNota Sains Tingkatan 1-5
1Nota Sains Tingkatan 1
2Nota Sains Tingkatan 2
3Nota Sains Tingkatan 3
4Nota Sains Tingkatan 4
5Nota Sains Tingkatan 5

Senarai Nota Ringkas Tingkatan 4

NoSenarai Nota Ringkas Tingkatan 4
1Nota Sejarah Tingkatan 4
2Nota Sains Tingkatan 4
3Nota Geografi Tingkatan 4
4Nota Fizik Tingkatan 4
5Nota Kimia Tingkatan 4
6Nota Perniagaan Tingkatan 4
7Nota Ekonomi Tingkatan 4
8Nota Biologi Tingkatan 4
9Nota Matematik Tingkatan 4
10Nota Prinsip Perakaunan Tingkatan 4
11Nota Psi Tingkatan 4
12Nota Moral Tingkatan 4
13Nota Bahasa Melayu Tingkatan 4
14Nota Bahasa Inggeris Tingkatan 4
15Nota Ringkas Sains Komputer Tingkatan 4

Kesimpulan

Kesimpulan teks.my, nota Sains Tingkatan 4 adalah sumber penting bagi pelajar-pelajar dalam mengejar pemahaman yang mendalam tentang konsep-konsep sains asas. Dalam artikel ini, kita dapat melihat bagaimana nota ini memberikan panduan yang jelas dan terperinci mengenai pelbagai aspek sains seperti kimia, fizik, biologi, dan lain-lain. Dengan membantu pelajar memahami prinsip-prinsip sains, nota ini memainkan peranan penting dalam membina asas yang kukuh dalam bidang sains, mempersiapkan pelajar untuk cabaran yang lebih besar dalam bidang pendidikan mereka.

Photo of author

Team Teks

Kami komited untuk menyediakan konten berkualiti tinggi yang dapat membantu meningkatkan pemahaman dan pencapaian akademik anda.