√ Nota Ringkas Sejarah Tingkatan 1 Bab 1 Hingga 8 (PDF)

Nota sejarah tingkatan 1 – Sejarah adalah satu daripada subjek yang merentasi zaman dan membuka pintu kepada pemahaman kita mengenai perjalanan manusia dalam sejarah zaman purba hingga kepada zaman moden. Sebagai permulaan kepada pengembaraan ini, para pelajar tingkatan 1 diperkenalkan kepada Nota Sejarah Tingkatan 1. Dalam artikel ini, kita akan menyelami dunia nota sejarah ini yang membentuk asas penting dalam memahami sejarah negara kita.

Nota sejarah tingkatan 1 bukan sahaja memberikan fakta-fakta asas sejarah Malaysia, tetapi juga membantu pelajar memahami perkembangan negara ini dari pelbagai perspektif. Dari zaman prasejarah hingga penjajahan, daripada tamadun Melayu hingga kepada pembentukan Malaysia moden, nota ini membawa pelajar dalam perjalanan yang mendalam dan memeriahkan. Artikel ini akan menjelaskan mengapa nota sejarah tingkatan 1 adalah langkah awal yang penting dalam penglibatan pelajar dalam kajian sejarah negara kita.

Download Bab 1: Mengenal Sejarah

NoDownload Bab 1: Mengenal SejarahPautan
1Nota Sejarah Tingkatan 1 – Bab 1 (Be)?
2Nota Sejarah Tingkatan 1 Bab 1 (ZK)?
3Nota Sejarah Bab 1 (Swa) f1?
4Nota Sejarah Tingkatan 1 Bab 1 (1)?
5Nota Sejarah Bab 1 (RY1)?
6Nota Sejarah Bab 1 (RY2)?
7Soalan Objektif Bab 1 Tingkatan 1 + Jawapan (LH) (Prk) [0]?
8Soalan Esei Bab 1 Tingkatan 1 + Jawapan (LH) (Prk) [0]?
9Soalan Struktur Bab 1 Tingkatan 1 + Jawapan (LH) (Prk) [0]?
10Modul PdPR (Nota, Soalan, Jawapan) Tingkatan 1 Bab 1 (Prk) [0] Siri 1?
11Skema Jawapan?
12Modul PdPR (Nota, Soalan, Jawapan) Tingkatan 1 Bab 1 (Prk) [0] Siri 2?
13Skema Jawapan?

Download Bab 2: Zaman Air Batu

NoDownload Bab 2: Zaman Air BatuPautan
1Nota Sejarah Tingkatan 1 – Bab 2 (Be)?
2Nota Sejarah Tingkatan 1 Bab 2 (ZK)?
3Nota Sejarah Bab 2 (Swa) f1?
4Nota Sejarah Tingkatan 1 Bab 2 (izz)?
5Nota Sejarah Bab 2 (2)?
6Soalan Objektif Bab 2 Tingkatan 2 + Jawapan (LH) (Prk) [0]?
7Soalan Esei Bab 2 Tingkatan 2 + Jawapan (LH) (Prk) [0]?
8Soalan Struktur Bab 2 Tingkatan 1 + Jawapan (LH) (Prk) [0]?
9Modul PdPR (Nota, Soalan, Jawapan) Tingkatan 1 Bab 2 (Prk) [0]?
10Skema Jawapan?

Download Bab 3: Zaman Prasejarah 

NoDownload Bab 3: Zaman Prasejarah Pautan
1Nota Sejarah Tingkatan 1 – Bab 3 (Be)?
2Nota Sejarah Tingkatan 1 Bab 3 (ZK)?
3Nota Sejarah Bab 3 (Swa) f1?
4Nota Sejarah Tingkatan 1 Bab 3 (1)?
5Nota Sejarah Bab 3 (N)?
6Soalan Objektif Bab 3 Tingkatan 1 + Jawapan (LH) (Prk) [0]?
7Soalan Esei Bab 3 Tingkatan 1 + Jawapan (LH) (Prk) [0]?
8Soalan Struktur Bab 3 Tingkatan 1 + Jawapan (LH) (Prk) [0]?
9Modul PdPR (Nota, Soalan, Jawapan) Tingkatan 1 Bab 3 (Prk) [0] Siri 1?
10Skema Jawapan?
11Modul PdPR (Nota, Soalan, Jawapan) Tingkatan 1 Bab 3 (Prk) [0] Siri 2?
12Skema Jawapan?
13Modul PdPR (Nota, Soalan, Jawapan) Tingkatan 1 Bab 3 (Prk) [0] Siri 3?
14Skema Jawapan?
15Modul PdPR (Nota, Soalan, Jawapan) Tingkatan 1 Bab 3 (Prk) [0] Siri 4?
16Skema Jawapan?
17Modul PdPR (Nota, Soalan, Jawapan) Tingkatan 1 Bab 1 (Prk) [0] Siri 3?
18Skema Jawapan?

Download Bab 4: Mengenali Tamadun

NoDownload Bab 4: Mengenali TamadunPautan
1Nota Sejarah Tingkatan 1 – Bab 4 (Be)?
2Nota Sejarah Tingkatan 1 Bab 4 (ZK)?
3Nota Sejarah Bab 4 (Swa) f1?
4Nota Sejarah Tingkatan 1 Bab 4 (1)?
5Nota Sejarah Bab 4 (N)?
6Soalan Objektif Bab 4 Tingkatan 1 + Jawapan (LH) (Prk) [0]?
7Soalan Esei Bab 4 Tingkatan 1 + Jawapan (LH) (Prk) [0]?
8Soalan Struktur Bab 4 Tingkatan 1 + Jawapan (LH) (Prk) [0]?
9Modul PdPR (Nota, Soalan, Jawapan) Tingkatan 1 Bab 4 (Prk) [0] Siri 1?
10Skema Jawapan?
11Modul PdPR (Nota, Soalan, Jawapan) Tingkatan 1 Bab 4 (Prk) [0] Siri 2?
12Skema Jawapan?

Download Bab 5: Tamadun Awal Dunia

NoDownload Bab 5: Tamadun Awal DuniaPautan
1Nota Sejarah Tingkatan 1 – Bab 5 (Be)?
2Nota Sejarah Tingkatan 1 Bab 5 (ZK)?
3Nota Sejarah Bab 5 (Swa) f1?
4Nota Sejarah Bab 5 (2)?
5Soalan Objektif Bab 5 Tingkatan 1 + Jawapan (LH) (Prk) [0]?
6Soalan Esei Bab 5 Tingkatan 1 + Jawapan (LH) (Prk) [0]?
7Soalan Struktur Bab 5 Tingkatan 1 + Jawapan (LH) (Prk) [0]?
8Modul PdPR (Nota, Soalan, Jawapan) Tingkatan 1 Bab 5 (Prk) [0]?
9Skema Jawapan?

Download Bab 6: Peningkatan Tamadun Yunani dan Rom

NoDownload Bab 6: Peningkatan Tamadun Yunani dan RomPautan
1Nota Sejarah Tingkatan 1 – Bab 6 (Be)?
2Nota Sejarah Tingkatan 1 Bab 6 (ZK)?
3Nota Sejarah Bab 6 (Swa) f1?
4Nota Sejarah Bab 6 (2)?
5Nota Sejarah Bab 6 (EJ)?
6Soalan Objektif Bab 6 Tingkatan 1 + Jawapan (LH) (Prk) [0]?
7Soalan Esei Bab 6 Tingkatan 1 + Jawapan (LH) (Prk) [0]?
8Soalan Struktur Bab 6 Tingkatan 1 + Jawapan (LH) (Prk) [0]?
9Modul PdPR (Nota, Soalan, Jawapan) Tingkatan 1 Bab 6 (Prk) [0] Siri 1?
10Skema Jawapan?
11Modul PdPR (Nota, Soalan, Jawapan) Tingkatan 1 Bab 6 (Prk) [0] Siri 2?
12Skema Jawapan?
13Modul PdPR (Nota, Soalan, Jawapan) Tingkatan 1 Bab 6 (Prk) [0] Siri 3?
14Skema Jawapan?

Download Bab 7: Peningkatan Tamadun Indian dan China

NoDownload Bab 7: Peningkatan Tamadun Indian dan China Pautan
1Nota Sejarah Tingkatan 1 – Bab 7 (Be)?
2Nota Sejarah Tingkatan 1 Bab 7 (ZK)?
3Nota Sejarah Bab 7 (Swa) f1?
4Nota Sejarah Bab 7 (2)?
5Soalan Objektif Bab 7 Tingkatan 1 + Jawapan (LH) (Prk) [0]?
6Soalan Esei Bab 7 Tingkatan 1 + Jawapan (LH) (Prk) [0]?
7Soalan Struktur Bab 7 Tingkatan 1 + Jawapan (LH) (Prk) [0]?
8Modul PdPR (Nota, Soalan, Jawapan) Tingkatan 1 Bab 7 (Prk) [0] Siri 1?
9Skema Jawapan?
10Modul PdPR (Nota, Soalan, Jawapan) Tingkatan 1 Bab 7 (Prk) [0] Siri 2?
11Skema Jawapan?

Download Bab 8: Tamadun Islam dan Sumbangannya

NoDownload Bab 8: Tamadun Islam dan SumbangannyaPautan
1Nota Sejarah Tingkatan 1 – Bab 8 (Be)?
2Nota Sejarah Tingkatan 1 Bab 8 (ZK)?
3Nota Sejarah Bab 8 (Swa) f1?
4Nota Sejarah Bab 8 (N)?
5Soalan Objektif Bab 8 Tingkatan 1 + Jawapan (LH) (Prk) [0]?
6Soalan Esei Bab 8 Tingkatan 1 + Jawapan (LH) (Prk) [0]?
7Soalan Struktur Bab 8 Tingkatan 1 + Jawapan (LH) (Prk) [0]?
8Modul PdPR (Nota, Soalan, Jawapan) Tingkatan 1 Bab 8 (Prk) [0]?
9Skema Jawapan?

Download Latihan (Praktis) Sejarah Tingkatan 1 + Jawapan

NoDownload Latihan (Praktis) Sejarah Tingkatan 1 + JawapanPautan
1Latihan (Praktis) Sejarah Tingkatan 1 (Bab 1 – Bab 4)?
2Jawapan Latihan (Praktis) Sejarah Tingkatan 1 (Bab 1 – Bab 4)?
3Contoh Soalan Sejarah KSSM Tingkatan 1 + Skema Jawapan (M)?
4Soalan-Soalan Latih Tubi Sejarah Tingkatan 1 (M)?
5Jawapan Soalan-Soalan Latih Tubi Sejarah Tingkatan 1 (M)?

Download Latihan Soalan Sejarah Tingkatan 1 + Jawapan

NoDownload Latihan Soalan Sejarah Tingkatan 1 + JawapanPautan
1Bab 1 Mengenal Sejarah?
2Bab 2 Zaman Air Batu?
3Bab 3 Zaman Prasejarah?
4Bab 4 Mengenali Tamadun?
5Bab 5 Tamadun Awal Dunia?
6Bab 6 Peningkatan Tamadun Yunani Dan Rom?
7Bab 7 Peningkatan Tamadun Indian Dan China?
8Bab 8 Tamadun Islam Dan Sumbangannya?

Downoad Nota Ringkas dan Padat Sejarah KSSM Tingkatan 1 (Semua Bab) 

NoDownload Buku Teks Grafik Komunikasi Teknikal Tingkatan 4Pautan
1Nota Ringkas dan Padat Sejarah KSSM Tingkatan 1 (Bab 1 – Bab 8) (M)?

Download Koleksi Nota, Modul, Latihan, Soalan yang Lain 

NoDownload Koleksi Nota, Modul, Latihan, Soalan yang Lain Pautan
1Nota Sejarah Tingkatan 1 : Modul Akronim (Kata Kunci, Maksud, Konsep) (M)?
2Nota dan Fokus Soalan Struktur dan Esei Tingkatan 1 (PT3)?
3Koleksi Soalan, Latihan, Nota Sejarah Tingkatan 1 + Jawapan?

Senarai Nota Sejarah Tingkatan 1-5

NoNota Sejarah Tingkatan 1-5
1Nota Sejarah Tingkatan 1
2Nota Sejarah Tingkatan 2
3Nota Sejarah Tingkatan 3
4Nota Sejarah Tingkatan 4
5Nota Sejarah Tingkatan 5

Senarai Nota Ringkas Tingkatan 1

NoSenarai Nota Ringkas Tingkatan 1
1Nota Sejarah Tingkatan 1
2Nota Sains Tingkatan 1
3Nota Geografi Tingkatan 1
4Nota Matematik Tingkatan 1
5Nota Ringkas Rbt Tingkatan 1
6Nota Moral Tingkatan 1
7Nota Bahasa Melayu Tingkatan 1
8Nota Bahasa Inggeris Tingkatan 1
9Nota Ask Tingkatan 1

Kesimpulan

Kesimpulan teks.my, dari Nota sejarah tingkatan 1 adalah alat penting dalam pendidikan sejarah pelajar-pelajar Malaysia. Ia memberikan asas yang kukuh untuk memahami perkembangan sejarah negara kita, memupuk semangat cinta akan warisan kita, dan membantu pelajar menghubungkan peristiwa masa lalu dengan masa kini. Melalui nota ini, pelajar dapat memahami sejarah Malaysia dengan lebih mendalam dan menjadi warganegara yang lebih berpengetahuan tentang identiti dan perjalanan negara mereka.

Photo of author

Team Teks

Kami komited untuk menyediakan konten berkualiti tinggi yang dapat membantu meningkatkan pemahaman dan pencapaian akademik anda.