√ Buku Teks Pendidikan Islam Tingkatan 1 KSSM (Download PDF)

Pendidikan Islam adalah asas kepada pembentukan karakter dan identiti seorang Muslim. Salah satu sumber utama untuk mendapatkan pengetahuan ini adalah melalui Buku Teks Pendidikan Islam Tingkatan 1. Buku ini bukan sahaja memberikan pengetahuan asas tentang Islam, tetapi juga membantu memupuk nilai-nilai murni dalam diri pelajar.

Buku ini terbahagi kepada beberapa bab yang disusun secara sistematik. Setiap bab memfokuskan topik yang berbeza, seperti ibadah dalam Islam, akhlak dan adab, serta sirah Nabi Muhammad SAW. Ilustrasi yang menarik dan menarik dalam buku ini membantu memudahkan pemahaman.

Kandungan Buku Teks Pendidikan Islam Tingkatan 1

Berikut ini sedikit kandungan buku teks pendidikan islam menurut. teks.my:

Pengenalan Asas Islam

Bab pertama ini memberi pengenalan kepada agama Islam, termasuk asas keyakinan dan ajaran Islam. Ia menjelaskan konsep tauhid dan ciri-ciri unik agama Islam.

Aqidah dan Akhlak

Bab ini meliputi prinsip-prinsip aqidah dan akhlak dalam Islam, termasuk kepercayaan kepada Allah, Rasul, dan hari kiamat. Ia juga merangkumi etika dan nilai-nilai moral dalam Islam.

Ibadah dalam Islam

Bab ini memberikan penerangan mengenai ibadah dalam Islam seperti solat, puasa, zakat, dan haji. Ia memberi pengetahuan tentang kepentingan dan keberkatan ibadah.

Peribadi Muslim

Bab ini membincangkan tentang bagaimana seorang Muslim seharusnya berkelakuan dan bagaimana ia boleh membentuk akhlak.

Download Buku Teks Pendidikan Islam Tingkatan 1 Lengkap

NoPendidikan Islam Tingkatan 1Pautan
1Buku Teks Digital Pendidikan Islam KSSM Tingkatan 1 (Pelajaran 1 – 30)?
2Buku Teks Digital Pendidikan Islam KSSM Tingkatan 1 (Pelajaran 1 – 30) Alternatif?

Download Buku Teks Pendidikan Islam Tingkatan 1 Setiap Bab

NoPendidikan Islam Tingkatan 1Pautan
1Pendidikan Islam Tingkatan 1 – Kandungan?
2Pendidikan Islam Tingkatan 1 – Pelajaran 1?
3Pendidikan Islam Tingkatan 1 – Pelajaran 2?
4Pendidikan Islam Tingkatan 1 – Pelajaran 3?
5Pendidikan Islam Tingkatan 1 – Pelajaran 4?
6Pendidikan Islam Tingkatan 1 – Pelajaran 5?
7Pendidikan Islam Tingkatan 1 – Pelajaran 6?
8Pendidikan Islam Tingkatan 1 – Pelajaran 7?
9Pendidikan Islam Tingkatan 1 – Pelajaran 8?
10Pendidikan Islam Tingkatan 1 – Pelajaran 9?
11Pendidikan Islam Tingkatan 1 – Pelajaran 10?
12Pendidikan Islam Tingkatan 1 – Pelajaran 11?
13Pendidikan Islam Tingkatan 1 – Pelajaran 12?
14Pendidikan Islam Tingkatan 1 – Pelajaran 13?
15Pendidikan Islam Tingkatan 1 – Pelajaran 14?
16Pendidikan Islam Tingkatan 1 – Pelajaran 15?
17Pendidikan Islam Tingkatan 1 – Pelajaran 16?
18Pendidikan Islam Tingkatan 1 – Pelajaran 17?
19Pendidikan Islam Tingkatan 1 – Pelajaran 18?
20Pendidikan Islam Tingkatan 1 – Pelajaran 19?
21Pendidikan Islam Tingkatan 1 – Pelajaran 20?
22Pendidikan Islam Tingkatan 1 – Pelajaran 21?
23Pendidikan Islam Tingkatan 1 – Pelajaran 22?
24Pendidikan Islam Tingkatan 1 – Pelajaran 23?
25Pendidikan Islam Tingkatan 1 – Pelajaran 24?
26Pendidikan Islam Tingkatan 1 – Pelajaran 25?
27Pendidikan Islam Tingkatan 1 – Pelajaran 26?
28Pendidikan Islam Tingkatan 1 – Pelajaran 27?
29Pendidikan Islam Tingkatan 1 – Pelajaran 28?
30Pendidikan Islam Tingkatan 1 – Pelajaran 29?
31Pendidikan Islam Tingkatan 1 – Pelajaran 30?
32Pendidikan Islam Tingkatan 1 – Rujukan?

Kesimpulan

Buku Teks Pendidikan Islam Tingkatan 1 adalah sebahagian dari inisiatif Pendidikan Digital oleh Kerajaan Malaysia. Buku ini ditulis berdasarkan Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP) Tingkatan 1 dan dirancang dengan aktiviti yang berpandukan pembelajaran berasaskan inkuiri. Tujuannya adalah untuk mencetuskan pemikiran kritis dan kreatif murid serta mendorong pembelajaran kendiri. Penggunaan buku teks digital ini diharap dapat meningkatkan inisiatif murid dan menjadikan mereka lebih bertanggungjawab terhadap pembelajaran mereka

Photo of author

Team Teks

Kami komited untuk menyediakan konten berkualiti tinggi yang dapat membantu meningkatkan pemahaman dan pencapaian akademik anda.