√ Membina Kerangka Karangan (Penjelasan & Langkah)

Kemahiran menulis adalah salah satu aspek penting dalam pembelajaran di sekolah. Dalam proses ini, pembinaan kerangka karangan menjadi langkah awal yang penting untuk menghasilkan karangan yang berkualiti.

Kerangka karangan berfungsi sebagai landasan utama yang membantu penulis merancang struktur dan isi kandungan karangan mereka. Dalam artikel ini, kita akan meneroka konsep serta langkah-langkah utama dalam membina kerangka karangan yang efektif.

Apa Itu Kerangka Karangan?

Kerangka karangan adalah struktur asas atau rencana awal yang membantu penulis mengorganisasi pemikiran dan isi kandungan karangan mereka.

Ia sering kali terdiri daripada poin-poin utama yang akan dibincangkan dalam karangan dan juga sub-poin yang merincikan butir-butir penting. Kerangka karangan berfungsi sebagai panduan untuk memastikan karangan kita mempunyai aliran pemikiran yang jelas dan tersusun.

Langkah-Langkah dalam Membina Kerangka Karangan

 1. Pilih Tajuk dan Matlamat Karangan:
  • Langkah pertama adalah memilih tajuk karangan yang sesuai dan menentukan matlamat utama penulisan. Tajuk dan matlamat akan menjadi titik tumpuan utama dalam pembinaan kerangka.
 2. Identifikasi Poin-Poin Utama:
  • Tentukan poin-poin utama yang akan dibincangkan dalam karangan anda. Ini biasanya adalah idea-idea besar atau argumen utama yang ingin disampaikan.
 3. Susun Poin-Poin Utama:
  • Susun poin-poin utama secara bersebelahan dalam kerangka. Ini akan membantu anda melihat hubungan antara idea-idea tersebut dan menentukan urutan yang paling sesuai.
 4. Tambah Sub-Poin:
  • Di bawah setiap poin utama, tambahkan sub-poin atau butiran yang merincikan idea tersebut. Sub-poin ini membantu memberi lebih banyak maklumat dan contoh bagi setiap poin utama.
 5. Pastikan Aliran Logik:
  • Semak kerangka anda untuk memastikan aliran logik dari satu poin ke poin yang lain. Idea-idea harus tersusun dengan kemas dan mudah diikuti oleh pembaca.
 6. Tambahkan Perincian Tambahan:
  • Sekiranya perlu, tambahkan perincian tambahan seperti kutipan, contoh, atau bukti yang menyokong poin-poin utama anda.
 7. Rangka Pengenalan dan Kesimpulan:
  • Sebelum dan selepas kerangka karangan, tulis rangka pengenalan dan kesimpulan. Pengenalan harus menarik perhatian pembaca dan mengenalkan tajuk serta matlamat karangan. Kesimpulan harus merangkumkan keseluruhan karangan dan mengemukakan pendapat akhir atau mesej penting.

Kesimpulan

Membina kerangka karangan adalah langkah awal yang penting dalam proses penulisan. Dengan sebuah kerangka yang kukuh, penulis dapat lebih mudah mengembangkan isi kandungan karangan mereka dengan aliran yang jelas dan tersusun.

Selain itu, ia juga membantu menghemat masa dalam penulisan, kerana penulis sudah mempunyai panduan yang kukuh untuk mengikuti.

Oleh itu, jangan abaikan langkah ini dalam usaha anda untuk menghasilkan karangan yang berkualiti. Dengan latihan yang berterusan, kemahiran anda dalam membina kerangka karangan akan semakin meningkat dan karangan anda akan menjadi lebih efektif dan berkesan.

Photo of author

Team Teks

Kami komited untuk menyediakan konten berkualiti tinggi yang dapat membantu meningkatkan pemahaman dan pencapaian akademik anda.