√ Nota Sejarah Tingkatan 4 Bab 1 Hingga 10 (Download PDF)

Nota Sejarah Tingkatan 4 merupakan salah satu aspek penting dalam kurikulum pendidikan Malaysia yang bertujuan untuk memberikan pelajar pemahaman yang mendalam tentang sejarah negara kita. Melalui nota ini, pelajar diajak untuk menyelami rentetan peristiwa sejarah yang telah membentuk Malaysia seperti yang kita kenali pada hari ini. Ia adalah satu langkah penting dalam memastikan generasi muda kita memahami dan menghargai warisan kebangsaan yang kaya dan beraneka ragam.

Nota Sejarah Tingkatan 4 mencakup pelbagai topik sejarah yang penting, termasuklah pembentukan Malaysia, perjuangan kemerdekaan, perkembangan sosial, ekonomi, dan politik negara kita. Dengan mempelajari nota ini, pelajar akan dapat melihat bagaimana sejarah telah membentuk identiti dan budaya Malaysia, serta bagaimana peristiwa masa lalu mempengaruhi kehidupan kita pada masa kini. Dalam konteks globalisasi yang pesat, pemahaman tentang sejarah negara kita juga membantu pelajar menghargai nilai-nilai kebangsaan dan kesepaduan di tengah-tengah kepelbagaian etnik dan budaya yang ada.

Download Bab1: Warisan Negara Bangsa

NoDownload Bab1: Warisan Negara BangsaPautan
1Nota – Bab 1 Warisan Negara Bangsa (NS)?
2Nota Sejarah Tingkatan 4 Bab 1 (PL)?
3Bab 1 – Nota Sejarah Tingkatan 4 (Taw) (Sab) [1]?
4Nota Sejarah Bab 1 Tingkatan 4 (Nota Padu dan Ringkas) (Kel) [1]?
5Nota Sejarah Tingkatan 4 Bab 1 (Nota Jom Nak Lulus) (PP) [1]?
6Nota Sejarah Tingkatan 4 Bab 1 (Nota Ringkas) (An)?
7Nota Sejarah Tingkatan 4 Bab 1 (Nota Ringkas) (SI)?
8Soalan KBAT Sejarah Tingkatan 4 Bab 1 + Jawapan (Az)?
9Soalan KBAT Sejarah Tingkatan 4 Bab 1 + Jawapan (Ratu) (NS) [1]?
10Nota Sejarah Tingkatan 4 Bab 1 (ZK)?
11Nota Sejarah Tingkatan 4 Bab 1 (CJ)?
12Nota Sejarah Tingkatan 4 Bab 1 (Swa)?
13Nota Sejarah Tingkatan 4 Bab 1 (Ic)?
14Soalan Objektif Sejarah Tingkatan 4 Bab 1 + Jawapan (T2V) (Prk) [1]?
15Soalan Objektif Sejarah Tingkatan 4 Bab 1 + Jawapan (LH) (Prk) [0]?
16Modul Soalan Sejarah Tingkatan 4️ Bab 1 + (Pasca PKP) (Prk) [0]?
17Nota dan Latihan Sejarah Tingkatan 4 Bab 1 (RY)?
18Nota Sejarah Tingkatan 4 Bab 1 (MC)?
19Nota Sejarah Bab 1 Tingkatan 4 (RY)?
20Nota Sejarah Tingkatan 4 Bab 1 (ell)?
21Nota Sejarah Tingkatan 4 Bab 1 (IP)?
22Nota Sejarah Bab 1 Tingkatan 4 (San)?
23Modul Soalan Sejarah Tingkatan 4 Bab 1 + Jawapan (PTRS) (Sel) [1]?
24Soalan (Struktur dan Esei) Sejarah Tingkatan 4 Bab 1 + Jawapan?
25Bab 1 : Warisan Negara Bangsa (Nota Sejarah Tingkatan 4)?

Download Bab 2: Kebangkitan Nasionalisme

NoDownload Bab 2: Kebangkitan NasionalismePautan
1Nota – Bab 2 Kebangkitan Nasionalisme (NS)?
2Nota Sejarah Tingkatan 4 Bab 2 (PL)?
3Bab 2 – Nota Sejarah Tingkatan 4 (Taw) (Sab) [1]?
4Nota Sejarah Tingkatan 4 Bab 2 (Nota Jom Nak Lulus) (PP) [1]?
5Nota Sejarah Bab 2 Tingkatan 4 (Nota Padu dan Ringkas) (Kel) [1]?
6Nota Sejarah Tingkatan 4 Bab 2 (Nota Ringkas) (An)?
7Nota Sejarah Tingkatan 4 Bab 2 (Nota Ringkas) (SI)?
8Soalan KBAT Sejarah Tingkatan 4 Bab 2 + Jawapan (Az)?
9Soalan KBAT Sejarah Tingkatan 4 Bab 2 + Jawapan (Ratu) (NS) [1]?
10Nota Sejarah Tingkatan 4 Bab 2 (ZK)?
11Nota Sejarah Tingkatan 4 Bab 2 (Swa)?
12Nota Bab 2 Tingkatan 4 + Jawapan (MC)?
13Soalan Objektif Sejarah Tingkatan 4 Bab 2 + Jawapan (T2V) (Prk) [1]?
14Soalan Objektif Sejarah Tingkatan 4 Bab 2 + Jawapan (LH) (Prk) [0]?
15Modul Soalan Sejarah Tingkatan 4️ Bab 2 + (Pasca PKP) (Prk) [0]?
16Bab 2 Sejarah Tingkatan 4 – Soalan Esei + Jawapan?
17Nota Sejarah Bab 2 Tingkatan 4 (AC)?
18Nota Sejarah Bab 2 Tingkatan 4 (3)?
19Modul Soalan Sejarah Tingkatan 4 Bab 2 + Jawapan (PTRS) (Sel) [1]?
20Soalan (Struktur dan Esei) Sejarah Tingkatan 4 Bab 2 + Jawapan?

Download Bab 3: Konflik Dunia Dan Pendudukan Jepun

NoDownload Bab 3: Konflik Dunia Dan Pendudukan JepunPautan
1Nota – Bab 3 Konflik Dunia Dan Pendudukan Jepun Di Negara Kita (NS)?
2Nota Sejarah Tingkatan 4 Bab 3 (PL)?
3Bab 3 – Nota Sejarah Tingkatan 4 (Taw) (Sab) [1]?
4Nota Sejarah Tingkatan 4 Bab 3 (Nota Ringkas) (SI)?
5Soalan KBAT Sejarah Tingkatan 4 Bab 3 + Jawapan (Az)?
6Soalan KBAT Sejarah Tingkatan 4 Bab 3 + Jawapan (Ratu) (NS) [1]?
7Nota Sejarah Tingkatan 4 Bab 3 (ZK)?
8Nota Sejarah Tingkatan 4 Bab 3 (Swa)?
9Nota Bab 3 Tingkatan 4 + Jawapan (MC)?
10Soalan Objektif Sejarah Tingkatan 4 Bab 3 + Jawapan (T2V) (Prk) [1]?
11Soalan Objektif Sejarah Tingkatan 4 Bab 3 + Jawapan (LH) (Prk) [0]?
12Modul Soalan Sejarah Tingkatan 4️ Bab 3 + (Pasca PKP) (Prk) [0]?
13Nota Sejarah Tingkatan 4 Bab 3 (ell)?
14Nota Sejarah Bab 3 (2)?
15Modul Soalan Sejarah Tingkatan 4 Bab 3 + Jawapan (PTRS) (Sel) [1]?
16Soalan (Struktur dan Esei) Sejarah Tingkatan 4 Bab 3 + Jawapan?
17Bab 3: Konflik Dunia Dan Pendudukan Jepun Di Negara Kita (Nota Sejarah Tingkatan 4)?
18Bab 3: Konflik Dunia Dan Pendudukan Jepun Di Negara Kita (Nota Padu Sejarah Tingkatan 4)?

Download Bab 4: Era Peralihan Kuasa British Di Negara Kita

NoDownload Bab 4: Era Peralihan Kuasa British Di Negara KitaPautan
1Nota – Bab 4 Era Peralihan Kuasa British Di Negara Kita (NS)?
2Nota Sejarah Tingkatan 4 Bab 4 (PL)?
3Bab 4 – Nota Sejarah Tingkatan 4 (Taw) (Sab) [1]?
4Nota Sejarah Bab 4 Tingkatan 4 (Nota Padu dan Ringkas) (Kel) [1]?
5Soalan KBAT Sejarah Tingkatan 4 Bab 4 + Jawapan (Az)?
6Soalan KBAT Sejarah Tingkatan 4 Bab 4 + Jawapan (Ratu) (NS) [1]?
7Nota Bab 4 Tingkatan 4 + Jawapan (MC)?
8Nota Sejarah Tingkatan 4 Bab 4 (ell)?
9Nota Sejarah Bab 4 (2)?
10Soalan Objektif Sejarah Tingkatan 4 Bab 4 + Jawapan (T2V) (Prk) [1]?
11Soalan Objektif Sejarah Tingkatan 4 Bab 4 + Jawapan (LH) (Prk) [0]?
12Modul Soalan Sejarah Tingkatan 4️ Bab 4 + (Pasca PKP) (Prk) [0]?
13Modul Soalan Sejarah Tingkatan 4 Bab 4 + Jawapan (PTRS) (Sel) [1]?
14Soalan (Struktur dan Esei) Sejarah Tingkatan 4 Bab 4 + Jawapan?
15Bab 4: Era Peralihan Kuasa British di Negara Kita (Nota Sejarah Tingkatan 4)?

Download Bab 5: Persekutuan Tanah Melayu

NoDownload Buku Teks Grafik Komunikasi Teknikal Tingkatan 4Pautan
1Nota – Bab 5 Persekutuan Tanah Melayu (NS)?
2Nota Sejarah Tingkatan 4 Bab 5 (PL)?
3Bab 5 – Nota Sejarah Tingkatan 4 (Taw) (Sab) [1]?
4Nota Sejarah Bab 5 Tingkatan 4 (Nota Padu dan Ringkas) (Kel) [1]?
5Nota Sejarah Tingkatan 4 Bab 5 (Nota Ringkas) (SI)?
6Soalan KBAT Sejarah Tingkatan 4 Bab 5 + Jawapan (Az)?
7Soalan KBAT Sejarah Tingkatan 4 Bab 5 + Jawapan (Ratu) (NS) [1]?
8Nota Sejarah Tingkatan 4 Bab 5 (ZK)?
9Nota Bab 5 Tingkatan 4 + Jawapan (MC)?
10Soalan Objektif Sejarah Tingkatan 4 Bab 5 + Jawapan (T2V) (Prk) [1]?
11Soalan Objektif Sejarah Tingkatan 4 Bab 5 + Jawapan (LH) (Prk) [0]?
12Modul Soalan Sejarah Tingkatan 4️ Bab 5 + (Pasca PKP) (Prk) [0]?
13Nota Sejarah Bab 5 (2)?
14Nota Sejarah Tingkatan 4 Bab 5 (ell)?
15Modul Soalan Sejarah Tingkatan 4 Bab 5 + Jawapan (PTRS) (Sel) [1]?
16Soalan (Struktur dan Esei) Sejarah Tingkatan 4 Bab 5 + Jawapan?
17Bab 5: Persekutuan Tanah Melayu 1948 (Nota Sejarah Tingkatan 4)?

Download Bab 6: Ancaman Komunis Dan Pengisytiharan Darurat

NoDownload Bab 6: Ancaman Komunis Dan Pengisytiharan DaruratPautan
1Nota – Bab 6 Ancaman Komunis Dan Pengisytiharan Darurat (NS)?
2Nota Sejarah Tingkatan 4 Bab 6 (PL)?
3Bab 6 – Nota Sejarah Tingkatan 4 (Taw) (Sab) [1]?
4Nota Sejarah Bab 6 Tingkatan 4 (Nota Padu dan Ringkas) (Kel) [1]?
5Soalan KBAT Sejarah Tingkatan 4 Bab 6 + Jawapan (Ratu) (NS) [1]?
6Nota Sejarah Tingkatan 4 Bab 6 (ZK)?
7Nota Bab 6 Tingkatan 4 + Jawapan (MC)?
8Nota Sejarah Tingkatan 4 Bab 6 (ell)?
9Soalan Objektif Sejarah Tingkatan 4 Bab 6 + Jawapan (T2V) (Prk) [1]?
10Soalan Objektif Sejarah Tingkatan 4 Bab 6 + Jawapan (LH) (Prk) [0]?
11Modul Soalan Sejarah Tingkatan 4️ Bab 6 + (Pasca PKP) (Prk) [0]?
12Modul Soalan Sejarah Tingkatan 4 Bab 6 + Jawapan (PTRS) (Sel) [1]?
13Bab 6: Ancaman Komunis dan Perisytiharan Darurat (Nota Sejarah Tingkatan 4)?

Download Bab 7: Usaha Ke Arah Kemerdekaan

NoDownload Bab 7: Usaha Ke Arah KemerdekaanPautan
1Nota – Bab 7 Usaha Ke Arah Kemerdekaan (NS)?
2Nota Sejarah Tingkatan 4 Bab 7 (PL)?
3Bab 7 – Nota Sejarah Tingkatan 4 (Taw) (Sab) [1]?
4Nota Sejarah Tingkatan 4 Bab 7 (Nota Jom Nak Lulus) (PP) [1]?
5Nota Sejarah Bab 7 Tingkatan 4 (Nota Padu dan Ringkas) (Kel) [1]?
6Soalan KBAT Sejarah Tingkatan 4 Bab 7 + Jawapan (Ratu) (NS) [1]?
7Nota Sejarah Tingkatan 4 Bab 7 (ZK)?
8Nota Bab 7 Tingkatan 4 + Jawapan (MC)?
9Nota Sejarah Tingkatan 4 Bab 7 (ell)?
10Nota Sejarah Bab 7 Tingkatan 4 (2)?
11Soalan Objektif Sejarah Tingkatan 4 Bab 7 + Jawapan (T2V) (Prk) [1]?
12Soalan Objektif Sejarah Tingkatan 4 Bab 7 + Jawapan (LH) (Prk) [0]?
13Modul Soalan Sejarah Tingkatan 4️ Bab 7 + (Pasca PKP) (Prk) [0]?
14Modul Soalan Sejarah Tingkatan 4 Bab 7 + Jawapan (PTRS) (Sel) [1]?

Download Bab 8: Pilihan Raya

NoDownload Bab 8: Pilihan RayaPautan
1Nota – Bab 8 Pilihan Raya (NS)?
2Nota Sejarah Tingkatan 4 Bab 8 (PL)?
3Bab 8 – Nota Sejarah Tingkatan 4 (Taw) (Sab) [1]?
4Nota Sejarah Tingkatan 4 Bab 8 (Nota Jom Nak Lulus) (PP) [1]?
5Nota Sejarah Bab 8 Tingkatan 4 (Nota Padu dan Ringkas) (Kel) [1]?
6Soalan KBAT Sejarah Tingkatan 4 Bab 8 + Jawapan (Ratu) (NS) [1]?
7Nota Sejarah Tingkatan 4 Bab 8 (ZK)?
8Nota Bab 8 Tingkatan 4 + Jawapan (MC)?
9Nota Sejarah Tingkatan 4 Bab 8 (ell)?
10Soalan Objektif Sejarah Tingkatan 4 Bab 8 + Jawapan (T2V) (Prk) [1]?
11Soalan Objektif Sejarah Tingkatan 4 Bab 8 + Jawapan (LH) (Prk) [0]?
12Modul Soalan Sejarah Tingkatan 4️ Bab 8 + (Pasca PKP) (Prk) [0]?
13Modul Soalan Sejarah Tingkatan 4 Bab 8 + Jawapan (PTRS) (Sel) [1]?
14Bab 8: Pilihanraya (Nota Sejarah Tingkatan 4) (2)?

Download Bab 9: Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957

NoDownload Bab 9: Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957Pautan
1Nota – Bab 9 Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957 (NS)?
2Nota Sejarah Tingkatan 4 Bab 9 (PL)?
3Bab 9 – Nota Sejarah Tingkatan 4 (Taw) (Sab) [1]?
4Nota Sejarah Tingkatan 4 Bab 9 (Nota Jom Nak Lulus) (PP) [1]?
5Nota Sejarah Bab 9 Tingkatan 4 (Nota Padu dan Ringkas) (Kel) [1]?
6Soalan KBAT Sejarah Tingkatan 4 Bab 9 + Jawapan (Ratu) (NS) [1]?
7Nota Sejarah Tingkatan 4 Bab 9 (ZK)?
8Nota Bab 9 Tingkatan 4 + Jawapan (MC)?
9Nota Sejarah Tingkatan 4 Bab 9 (ell)?
10Soalan Objektif Sejarah Tingkatan 4 Bab 9 + Jawapan (T2V) (Prk) [1]?
11Soalan Objektif Sejarah Tingkatan 4 Bab 9 + Jawapan (LH) (Prk) [0]?
12Modul Soalan Sejarah Tingkatan 4️ Bab 9 + (Pasca PKP) (Prk) [0]?
13Modul Soalan Sejarah Tingkatan 4 Bab 9 + Jawapan (PTRS) (Sel) [1]?
14BAB 9: Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu (Nota Sejarah Tingkatan 4) (2)?

Download Bab 10: Pemasyhuran Kemerdekaan

NoDownload Bab 10: Pemasyhuran KemerdekaanPautan
1Nota – Bab 10 Pemasyhuran Kemerdekaan (NS)?
2Nota Sejarah Tingkatan 4 Bab 10 (PL)?
3Bab 10 – Nota Sejarah Tingkatan 4 (Taw) (Sab) [1]?
4Nota Sejarah Tingkatan 4 Bab 10 (Nota Jom Nak Lulus) (PP) [1]?
5Nota Sejarah Bab 10 Tingkatan 4 (Nota Padu dan Ringkas) (Kel) [1]?
6Nota Sejarah Tingkatan 4 Bab 10 (Nota Ringkas) (SI)?
7Soalan KBAT Sejarah Tingkatan 4 Bab 10 + Jawapan (Ratu) (NS) [1]?
8Nota Sejarah Tingkatan 4 Bab 10 (ZK)?
9Nota Bab 10 Tingkatan 4 + Jawapan (MC)?
10Nota Sejarah Tingkatan 4 Bab 10 (ell)?
11Soalan Objektif Sejarah Tingkatan 4 Bab 10 + Jawapan (T2V) (Prk) [1]?
12Soalan Objektif Sejarah Tingkatan 4 Bab 10 + Jawapan (LH) (Prk) [0]?
13Modul Soalan Sejarah Tingkatan 4️ Bab 10 + (Pasca PKP) (Prk) [0]?
14Modul Soalan Sejarah Tingkatan 4 Bab 10 + Jawapan (PTRS) (Sel) [1]?

Download Latihan (Praktis) Sejarah Tingkatan 4 dan Kertas Model Soalan Pra SPM + Jawapan

NoDownload Latihan (Praktis) Sejarah Tingkatan 4 dan Kertas Model Soalan Pra SPM + JawapanPautan
1Latihan (Praktis) Sejarah Tingkatan 4 Bab 1?
2Latihan (Praktis) Sejarah Tingkatan 4 Bab 2?
3Latihan (Praktis) Sejarah Tingkatan 4 Bab 3?
4Latihan (Praktis) Sejarah Tingkatan 4 Bab 4?
5Latihan (Praktis) Sejarah Tingkatan 4 Bab 5?
6Latihan (Praktis) Sejarah Tingkatan 4 Bab 6?
7Latihan (Praktis) Sejarah Tingkatan 4 Bab 7?
8Latihan (Praktis) Sejarah Tingkatan 4 Bab 8?
9Latihan (Praktis) Sejarah Tingkatan 4 Bab 9?
10Latihan (Praktis) Sejarah Tingkatan 4 Bab 10?
11Kertas Model Soalan Pra SPM Tingkatan 4?
12Jawapan Latihan (Praktis) & Kertas Model Soalan Pra SPM Sejarah Tingkatan 4?

Download Latihan Sejarah Tingkatan 4 + Jawapan (MM)

NoDownload Latihan Sejarah Tingkatan 4 + Jawapan (MM)Pautan
1Bab 1 Warisan Negara Bangsa?
2Bab 2 Kebangkitan Nasionalisme?
3Bab 3 Konflik Dunia Dan Pendudukan Jepun Di Negara Kita?
4Bab 4 Era Peralihan Kuasa British Di Negara Kita?
5Bab 5 Persekutuan Tanah Melayu 1948?
6Bab 6 Ancaman Komunis dan Perisytiharan Darurat (1)?
7Bab 6 Ancaman Komunis dan Perisytiharan Darurat (2)?
8Bab 7 Usaha Ke Arah Kemerdekaan (1)?
9Bab 7 Usaha Ke Arah Kemerdekaan (2)?
10Bab 8 Pilihan Raya (1)?
11Bab 8 Pilihan Raya (2)?
12Bab 9 Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957 (1)?
13Bab 9 Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957 (2)?
14Bab 10 Pemasyhuran Kemerdekaan (1)?
15Bab 10 Pemasyhuran Kemerdekaan (2)?

Download Latihan Sejarah Kertas 1 Tingkatan 4 + Jawapan (IJS)

NoDownload Latihan Sejarah Kertas 1 Tingkatan 4 + Jawapan (IJS)Pautan
1Siri 1 Set 1 (1 – 10)?
2Siri 1 Set 2 (11 – 20)?
3Siri 1 Set 3 (21 – 30)?
4Siri 1 Set 4 (31 – 40)?
5Siri 2 Set 1 (1 – 10)?
6Siri 2 Set 2 (11 – 20)?
7Siri 2 Set 3 (21 – 30)?
8Siri 2 Set 4 (31 – 40)?
9Siri 3 Set 1 (1 – 10)?
10Siri 3 Set 2 (11 – 20)?
11Siri 3 Set 3 (21 – 30)?
12Siri 3 Set 4 (31 – 40)?
13Siri 4 Set 1 (1 – 10)?
14Siri 4 Set 2 (11 – 20)?
15Siri 4 Set 3 (21 – 30)?
16Siri 4 Set 4 (31 – 40)?
17Siri 5 Set 1 (1 – 10)?
18Siri 5 Set 2 (11 – 20)?
19Siri 5 Set 3 (21 – 30)?
20Siri 5 Set 4 (31 – 40)?

Download Modul Latihan Sejarah Tingkatan 4 Kertas 2 (Bab 1 – Bab 10) + Jawapan

NoDownload Buku Teks Grafik Komunikasi Teknikal Tingkatan 4Pautan
1Modul Latihan Sejarah Tingkatan 4 Kertas 2 (Bab 1 – Bab 10) + Jawapan?

Download Nota + Latihan : Sejarah KSSM Tingkatan 4 (Bab 1 – Bab 4)  + Skema Jawapan

NoDownload Nota + Latihan : Sejarah KSSM Tingkatan 4 (Bab 1 – Bab 4)  + Skema JawapanPautan
1Nota + Latihan – Sejarah KSSM Tingkatan 4 Bab 1, 2, 3, 4?
2Nota + Latihan – Sejarah KSSM Tingkatan 4 Bab 1, 2, 3, 4 (Skema)?

Download Nota dan Latihan (Bab 1 – Bab 4) Sejarah Tingkatan 4 + Skema Jawapan

NoDownload Nota dan Latihan (Bab 1 – Bab 4) Sejarah Tingkatan 4 + Skema JawapanPautan
1Nota dan Latihan Bab 1 – Bab 4 Sejarah Tingkatan 4?
2Skema Jawapan Nota dan Latihan Bab 1 – Bab 4 Sejarah Tingkatan 4?

Download Latihan + Jawapan (Bab 1 – Bab 5) Sejarah KSSM Tingkatan 4

NoDownload Latihan + Jawapan (Bab 1 – Bab 5) Sejarah KSSM Tingkatan 4Pautan
1Latihan + Jawapan – Bab 1 Sejarah KSSM Tingkatan 4?
2Latihan + Jawapan – Bab 2 Sejarah KSSM Tingkatan 4?
3Latihan + Jawapan – Bab 3 Sejarah KSSM Tingkatan 4?
4Latihan + Jawapan – Bab 4 Sejarah KSSM Tingkatan 4?
5Latihan + Jawapan – Bab 5 Sejarah KSSM Tingkatan 4?

Download Latihan Sejarah Tingkatan 4 + Jawapan 

NoDownload Latihan Sejarah Tingkatan 4 + Jawapan Pautan
1Bab 1 Warisan Negara Bangsa?
2Bab 2 Kebangkitan Nasionalisme?
3Bab 3 Konflik Dunia Pendudukan Jepun di Negara kita?
4Bab 4 Era Peralihan Kuasa British di Negara kita?
5Bab 5 Persekutuan Tanah Melayu 1948?
6Bab 6 Ancaman Komunis dan Perisytiharan Darurat?
7Bab 7 Usaha ke Arah Kemerdekaan?
8Bab 8 Pilihan Raya?
9Bab 9 Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957?
10Bab 10 Pemahsyuran Kemerdekaan?

Download Koleksi Nota, Modul, Latihan, Soalan Yang Lain

NoDownload Buku Teks Grafik Komunikasi Teknikal Tingkatan 4Pautan
1Latihan Bab 1 Sejarah Tingkatan 4 KSSM?
2Latihan Bab 1 Sejarah Tingkatan 4 – Tugasan?
3Latihan Pengukuhan Bab 1 Sejarah Tingkatan 4?
4Latihan Bab 2 Sejarah Tingkatan 4 – Kebangkitan Nasionalisme?
5Latihan Bab 3 Sejarah Tingkatan 4 (1)?
6Latihan Bab 3 Sejarah Tingkatan 4 (2)?
7Latihan Soalan Objektif Bab 3 Sejarah Tingkatan 4?
8Modul Trend Bab 3 Sejarah Tingkatan 4?
9Modul Latihan Bab 4 KSSM Sejarah Tingkatan 4?
10Jawapan Modul Latihan Bab 4 KSSM Sejarah Tingkatan 4?
11Latihan Bab 4 Sejarah Tingkatan 4?
12Latihan Soalan Objektif Bab 5 Sejarah Tingkatan 4?

Download Koleksi Soalan, Latihan, Nota Sejarah Tingkatan 4 KSSM + Jawapan

NoDownload Koleksi Soalan, Latihan, Nota Sejarah Tingkatan 4 KSSM + JawapanPautan
1Koleksi Soalan, Latihan, Nota Sejarah Tingkatan 4 KSSM + Jawapan?

Nota Sejarah Tingkatan 1-5

NoNota Sejarah Tingkatan 1-5
1Nota Sejarah Tingkatan 1
2Nota Sejarah Tingkatan 2
3Nota Sejarah Tingkatan 3
4Nota Sejarah Tingkatan 4
5Nota Sejarah Tingkatan 5

Senarai Nota Ringkas Tingkatan 4

NoSenarai Nota Ringkas Tingkatan 4
1Nota Sejarah Tingkatan 4
2Nota Sains Tingkatan 4
3Nota Geografi Tingkatan 4
4Nota Fizik Tingkatan 4
5Nota Kimia Tingkatan 4
6Nota Perniagaan Tingkatan 4
7Nota Ekonomi Tingkatan 4
8Nota Biologi Tingkatan 4
9Nota Matematik Tingkatan 4
10Nota Prinsip Perakaunan Tingkatan 4
11Nota Psi Tingkatan 4
12Nota Moral Tingkatan 4
13Nota Bahasa Melayu Tingkatan 4
14Nota Bahasa Inggeris Tingkatan 4
15Nota Ringkas Sains Komputer Tingkatan 4

Kesimpulan

Kesimpulan teks.my, nota sejarah tingkatan 4 adalah sumber yang sangat penting dalam pembelajaran sejarah pelajar-pelajar. Ia memberi gambaran yang komprehensif mengenai peristiwa-peristiwa penting dalam sejarah dunia dan Malaysia. Dengan membaca dan memahami nota ini, pelajar dapat meningkatkan pemahaman mereka tentang sejarah dan melibatkan diri dalam proses pembelajaran yang lebih mendalam. Nota sejarah tingkatan 4 juga membantu mempersiapkan pelajar untuk peperiksaan tingkatan 5 dan memberi mereka asas yang kukuh dalam memahami warisan sejarah negara.

Photo of author

Team Teks

Kami komited untuk menyediakan konten berkualiti tinggi yang dapat membantu meningkatkan pemahaman dan pencapaian akademik anda.