√ Peta i-Think (Pemikiran) KBAT: 8 Jenis & Contoh

Satu komponen penting dalam Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) untuk era pendidikan abad ke-21 ialah aplikasi Peta i-Think.

Peta i Think adalah alat visual yang membantu seseorang menyusun fikiran dan idea mereka dalam bentuk yang terstruktur. Ia membolehkan seseorang memahami, menganalisa, dan menyampaikan maklumat dengan lebih berkesan.

Sejarah Peta i Think

Peta i Think berasal dari konsep peta minda yang telah lama digunakan untuk membantu proses pemikiran dan penciptaan idea. Ia telah diadaptasi dan dimodifikasi untuk memenuhi keperluan era digital kita sekarang.

Jenis Peta i-Think

Terdapat 8 jenis Peta i-Think yang boleh diaplikasikan dalam proses pembelajaran, seperti berikut:

  • Circle Map (Peta Bulatan)
  • Bubble Map (Peta Buih)
  • Double Bubble Map (Peta Buih Berganda)
  • Tree Map (Peta Pokok)
  • Brace Map (Peta Dakap)
  • Flow Map (Peta Alir)
  • Multi-flow Map (Peta Pelbagai Alir)
  • Bridge Map (Peta Titi)

1. Circle Map (Peta Bulatan)

Circle Map atau Peta Bulatan merupakan satu kaedah untuk berkongsi idea dan menunjukkan kefahaman yang sedia ada mengenai suatu topik dengan menyediakan informasi berdasarkan konteks tertentu.

Sebagai contoh, peta lingkaran yang boleh dijadikan rujukan boleh dilihat pada ilustrasi di bawah:

2. Bubble Map (Peta Buih)

Bubble Map atau Peta Gelembung, atau dikenali juga sebagai Peta Buih, dimanfaatkan untuk mempertingkatkan kemahiran pelajar dalam mengidentifikasi atau menonjolkan sifat tertentu, biasanya dengan menggunakan kata-kata perihalan atau deskripsi.

Sebagai ilustrasi, satu contoh peta gelembung yang boleh dirujuk ialah seperti yang ditunjukkan di bawah:

3. Double Bubble Map (Peta Buih Berganda)

Double Bubble Map / Peta Gelembung Berganda, atau dikenali juga sebagai Peta Buih Dwilipat, dimanfaatkan untuk membandingkan dan membezakan antara dua perkara atau situasi yang berlainan.

Sebagai rujukan, satu ilustrasi Peta Gelembung Berganda yang boleh diperhatikan ialah seperti yang dinyatakan di bawah:

4. Tree Map (Peta Pokok)

Peta Kayu, atau juga dikenali sebagai Peta Pokok, bertujuan untuk mengatur informasi dengan cara mengkategorikan atau memisahkan sesuatu isu berdasarkan kelas atau kategori yang spesifik.

Sebagai contoh, satu ilustrasi Peta Pokok yang boleh digunakan dalam proses pembelajaran dinyatakan seperti di bawah:

5. Brace Map (Peta Dakap)

Brace Map / Peta Gelung, dikenali juga sebagai Peta Dakap, bertujuan untuk mendedahkan bahagian-bahagian dari suatu objek atau isu secara komprehensif dan mendalam.

Bagi Peta Gelung, garisan di sebelah kiri mewakili nama atau gambaran keseluruhan objek, sementara garisan di bahagian kanan menunjukkan komponen-komponen utamanya.

Sebagai contoh, satu ilustrasi Peta Dakap yang boleh dijadikan rujukan dinyatakan seperti di bawah:

6. Flow Map (Peta Alir)

Peta Aliran, atau dikenali juga sebagai Peta Alir, biasanya dimanfaatkan untuk mengatur urutan, prosedur, atau rentetan peristiwa.

Sebagai rujukan, satu ilustrasi Peta Aliran yang boleh dilihat adalah seperti ilustrasi yang ditunjukkan di bawah:

7. Multi Flow Map (Peta Pelbagai Alir)

Peta Aliran Pelbagai biasanya digunakan untuk menggambarkan dan menganalisis hubungan antara sebab dan kesan bagi suatu kejadian.

Kotak yang terletak di tengah-tengah melambangkan kejadian utama; manakala bahagian di sebelah kiri menunjukkan sebab-sebab ke berlakunya kejadian tersebut, dan bahagian di sebelah kanan menunjukkan kesan-kesan yang timbul daripada kejadian berkenaan.

Sebagai rujukan, Peta Pelbagai Alir boleh dimanfaatkan oleh pelajar sebagaimana contoh yang diperlihatkan di bawah:

8. Bridge Map (Peta Titi)

Peta Jambatan, yang juga dikenali sebagai Peta Titi, bertujuan untuk membantu pelajar dalam mengaplikasikan proses analogi berdasarkan faktor hubungan yang terlibat.

Sebagai contoh, aplikasi Peta Titi boleh dilihat seperti yang dinyatakan di bawah:

Download Template Peta i-Think Kosong Bahasa Melayu

Teks.my menyediakan templat kosong bagi peta iThink dalam warna hitam putih dan dalam format PDF. Jadi, para cikgu boleh mencetaknya dengan segera.

Kami juga telah menyediakan ruangan khusus untuk nama dan kelas, supaya pelajar boleh mengisinya sebelum menghantar kepada cikgu mereka.

File: Template kosong Peta iThink
Format: A4 PDF (hitam-putih)
Sumber: Teks.my

Download Peta i Think

Kelebihan Menggunakan Peta Pemikiran KBAT

Peta i Think memiliki banyak kelebihan yang menjadikannya alat yang berguna dalam berbagai situasi.

1. Meningkatkan Kreativiti

Dengan menggunakan Peta i Think, seseorang dapat memikirkan idea dan konsep baru dengan lebih cepat dan efisien.

2. Memudahkan Proses Pemikiran

Ia membantu mengatur fikiran dan idea dalam format yang mudah difahami dan diikuti.

3. Membantu Dalam Pembelajaran

Peta i Think dapat digunakan sebagai alat bantuan belajar untuk memahami konsep yang kompleks.

Cara Membuat Peta i Think

Membuat Peta i Think adalah proses yang mudah dan menyeronokkan.

1. Pilih Topik Utama

Mulakan dengan menentukan topik atau idea utama yang ingin anda fokuskan.

2. Tambahkan Cabang Utama

Dari topik utama, tambahkan cabang-cabang utama yang berkaitan dengan topik tersebut.

3. Sisipkan Detail Tambahan

Dari setiap cabang, tambahkan detail tambahan atau sub-topik yang berkaitan.

4. Penggunaan Peta i Think Dalam Kehidupan Seharian

Peta i Think dapat digunakan dalam pelbagai aspek kehidupan kita.

5. Dalam Pendidikan

Guru-guru boleh menggunakan Peta Pemikiran untuk merancang pelajaran atau untuk membantu pelajar memahami konsep dengan lebih baik.

6. Dalam Perniagaan

Dalam dunia perniagaan, Peta i Think boleh digunakan untuk merancang strategi atau untuk menganalisa data.

Tips dan Trik

Pastikan untuk selalu memulakan dengan topik atau idea utama dan bekerja keluar dari situ. Gunakan warna dan gambar untuk menjadikan Peta i Think anda lebih menarik.

Kesimpulan

Peta i Think adalah alat yang hebat untuk membantu memudahkan proses pemikiran dan pembelajaran. Dengan banyak kelebihannya, ia adalah alat yang harus dimiliki oleh setiap individu.

FAQ

Adakah Peta Pemikiran sama dengan peta minda?

Ya, kedua-duanya adalah alat visual, tetapi Peta i Think lebih menumpukan pada struktur dan detail.

Bagaimana saya boleh memulakan membuat Peta i Think?

Mulakan dengan idea atau topik utama dan tambahkan cabang-cabang dari situ.

Apakah kegunaan utama Peta Pemikiran?

Ia digunakan untuk mengatur fikiran, idea, dan maklumat dalam format visual.

Bolehkah saya menggunakan Peta i Think dalam presentasi saya?

Ya, ia adalah alat yang hebat untuk membantu menyampaikan maklumat dengan cara yang menarik.

Apakah alat atau perisian yang boleh saya gunakan untuk membuat Peta i Think?

Terdapat banyak perisian percuma dan berbayar yang tersedia di pasaran untuk tujuan ini.

Photo of author

Team Teks

Kami komited untuk menyediakan konten berkualiti tinggi yang dapat membantu meningkatkan pemahaman dan pencapaian akademik anda.