√ Buku Teks Bahasa Cina Tingkatan 1 (Download PDF)

Buku teks ini telah disusun berdasarkan “Kurikulum Cina dan Standard Penilaian untuk Menengah Satu” dan “Panduan Penyusunan Buku Teks Bahasa Cina” sebagai panduan asas. Prinsip-prinsip berikut telah diambil kira dalam penyusunan dan pengaturan buku teks:

Prinsip Prinsip Penyusunan Buku Teks

Buku teks ini bertujuan untuk meningkatkan literasi bahasa Cina pelajar. Beberapa perkara yang diberi penekanan semasa penyusunan adalah seperti berikut:

1. Daripada menggunakan satu antologi tunggal, digunakanlah bentuk unit untuk membentuk sistem kemahiran bahasa yang praktikal dan komited untuk meningkatkan literasi bahasa pelajar. Setiap unit terdiri daripada lima teks, dengan dua teks pertama sebagai teks bacaan intensif dan tiga teks berikutnya sebagai teks skimming. Buku teks ini terdiri daripada 12 unit yang mengandungi 24 teks bacaan intensif dan 36 teks skimming. Terdapat juga 12 puisi kuno yang sangat baik dengan tema dan genre yang pelbagai, termasuk prosa, novel, puisi baharu, esei penerangan, lakaran ilmiah, dan puisi kuno.

2. Mengambil kira minat dan kaedah pembelajaran pelajar, serta memberi penekanan kepada pembangunan kemahiran membaca. Dalam penyusunan kandungan dan reka bentuk latihan, usaha telah dilakukan untuk mengalihkan dari yang mudah kepada yang mencabar, dari yang asas kepada yang mendalam, dan merangsang analisis logik dan imaginasi pelajar dalam pelbagai bentuk.

3. Berusaha untuk memudahkan pengajaran dan pembelajaran, serta meningkatkan literasi bahasa Cina pelajar dari tahap asas ke tahap mendalam. Setiap unit dilengkapi dengan pengenalan dan objektif pembelajaran unit, ruang “Sentimen · Rasa”, profil pengarang, penyelesaian masalah, pemahaman dan penerokaan atau penghayatan, koleksi kata dan ayat yang menggugah rasa, dan lain-lain. Selain itu, buku teks ini menarik dari segi bahasa Cina, dengan mengandungi elemen budaya yang indah seperti pengenalan kepada empat khazanah pengajian, perayaan tradisional, dan tatasusila. Ia juga merangkumi latihan menyalin kaligrafi daripada naskhah kaligrafi sarjana terkenal, bacaan puisi kuno yang sangat baik, sesi membaca (membaca karya sastera klasik oleh penulis muda), dan banyak lagi.

Isi Kandungan Buku Buku Teks Bahasa Cina Tingkatan 1

Berdasarkan maklumat yang teks.my dapatkan, Buku teks ini mempunyai susunan yang terdiri daripada lajur “Teks Bacaan Intensif,” “Teks Skimming,” dan “Sensasi · Rasa.” Terdapat keseluruhan 12 unit dalam buku ini, setiap unit mengandungi 5 teks, disertai dengan ruangan “Sentimen · Rasa.” Susunan ini bertujuan untuk memudahkan pengajaran dan pembelajaran secara praktikal serta menggalakkan murid untuk membaca dan memahami secara mandiri, dengan menghidupkan minat mereka dalam membaca dan memupuk pemahaman teks.

Pembacaan Teks secara Intensif: Bab pertama dan kedua dalam setiap unit adalah teks bacaan intensif. Pembacaan teks secara intensif merupakan aspek penting dalam pengajaran membaca. Melalui pembacaan teks secara intensif, murid dapat mengembangkan kemahiran mendengar, bertutur, membaca, dan menulis. Ini melibatkan proses “memahami bahasa dan menulis-memahami isi pemikiran-memikirkan dan menyerap bahasa dan penulisan.” Ye Shengtao mengatakan: “Sebagai guru bahasa Cina, peranan kita adalah membimbing murid dalam mengamalkan kemahiran membaca dan menulis.” Beliau juga menyatakan: “Guru perlu mengajar, tetapi perhatian utama adalah membimbing.” (“Karangan Pendidikan Cina Ye Shengtao”). Ini bermaksud membimbing murid untuk belajar secara mandiri, meneroka dan menemui pengetahuan mereka sendiri. Panduan ini termasuk aktiviti pengajaran seperti organisasi, garis panduan, soalan, demonstrasi, arahan, dan penjelasan yang diperlukan. Oleh itu, dalam pengajaran teks bacaan intensif, guru tidak hanya membimbing murid untuk memahami dengan betul dan membuat kesimpulan yang tepat, tetapi juga membimbing mereka untuk berfikir secara sistematik semasa membaca dengan bantuan rujukan dan bahan yang berkaitan.

Buku teks ini memberi perhatian kepada gabungan bimbingan dan pembacaan. Selain ruangan “Sentimen · Rasa,” ia juga menyediakan ruangan “Pemahaman dan Penerokaan.” Ruangan ini bertujuan untuk memudahkan guru dalam membimbing murid secara berperingkat serta memberi inspirasi kepada mereka. Murid dapat mengambil inisiatif dalam membaca, memahami, meneroka, berbincang, dan mengamalkannya.

Teks Skimming: Bab ketiga hingga kelima setiap unit adalah teks ringkas. Pengajaran teks skimming bertujuan untuk melatih kemahiran membaca murid, oleh itu ia tidak memerlukan pemahaman mendalam, tetapi hanya untuk “mendapatkan gambaran kasar idea utama teks.” Tujuan utamanya adalah untuk merangsang minat membaca murid dan secara tidak langsung meningkatkan kemampuan membaca secara mandiri. Selain ruangan “Sentimen · Rasa,” bahagian skimming juga menyediakan ruangan “Pemahaman dan Penghayatan” yang bertujuan untuk membimbing murid memahami pembelajaran melalui soalan dan latihan praktikal, serta membentuk konsep pengajaran “belajar bukan hanya untuk mengajar.”

Ilmu Cina: Ilmu Cina disajikan bersama teks dengan tujuan untuk menghilangkan pendekatan “mengajar semata-mata untuk mengajar.”

Latihan: Tugasan untuk kursus Menengah Satu termasuk “latihan penulisan ringkas,” “penulisan naratif,” “penulisan penerangan,” dan lain-lain. Di antaranya, “Xiao Lian Pen” adalah elemen yang cukup baru dalam pengajaran bahasa Cina. “Penulisan ringkas” dapat digunakan untuk menulis paragraf atau artikel. Melalui latihan penulisan ringkas, murid dapat meningkatkan kemampuan menulis mereka dan memperdalam pemahaman mereka terhadap teks.

Menyalin Kaligrafi: Kaligrafi merupakan salah satu wakil budaya Cina yang khas. Tujuan dari “menyalin kaligrafi” adalah dengan meniru tulisan kaligrafi terkenal menggunakan kuas, agar murid dapat meningkatkan pemahaman mereka terhadap budaya dan mendekatkan diri kepada warisan budaya kita.

Sensasi dan Pengumpulan Perkataan: Kebanyakan unit menyediakan ruangan “sensasi dan pengumpulan perkataan” yang bertujuan untuk menghargai ayat-ayat teks yang indah, meningkatkan kepekaan bahasa murid, dan memberi asas kepada mereka dalam menulis.

Cadangan Bacaan Puisi Kuno yang Menarik: Puisi kuno adalah inti dari budaya Cina. Tujuan mengesyorkan bacaan puisi kuno adalah untuk meningkatkan pemahaman budaya murid, membudayakan diri mereka, dan meningkatkan kemampuan mereka dalam menghayati karya sastra, bukan hanya dalam konteks ujian.

Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT): Kebanyakan unit dilengkapi dengan jenis soalan “Pemahaman dan Penyiasatan” dan “Pemahaman dan Penghayatan” yang dianggap sebagai jenis soalan berfikir aras tinggi. Tujuan menyediakan soalan berfikir aras tinggi adalah untuk merangsang analisis logik dan kemampuan berfikir kritis murid.

Download Buku Teks Bahasa Cina Tingkatan 1 (Lengkap)

NoBahasa Cina Tingkatan 1Pautan
1Buku Teks Digital Bahasa Cina KSSM Tingkatan 1 (Bab 1 – Bab 12)?

Download Buku Teks Bahasa Cina Tingkatan 1 (per Bab)

NoBahasa Cina Tingkatan 1Pautan
1Bahasa Cina Tingkatan 1 – Kandungan?
2Bahasa Cina Tingkatan 1 – Bab 1?
3Bahasa Cina Tingkatan 1 – Bab 2?
4Bahasa Cina Tingkatan 1 – Bab 3?
5Bahasa Cina Tingkatan 1 – Bab 4?
6Bahasa Cina Tingkatan 1 – Bab 5?
7Bahasa Cina Tingkatan 1 – Bab 6?
8Bahasa Cina Tingkatan 1 – Bab 7?
9Bahasa Cina Tingkatan 1 – Bab 8?
10Bahasa Cina Tingkatan 1 – Bab 9?
11Bahasa Cina Tingkatan 1 – Bab 10?
12Bahasa Cina Tingkatan 1 – Bab 11?
13Bahasa Cina Tingkatan 1 – Bab 12?

Buku Teks Bahasa Cina KSSM Lengkap

NoBuku Teks Bahasa Cina KSSM
1Buku Teks Bahasa Cina Tingkatan 1
2Buku Teks Bahasa Cina Tingkatan 2
3Buku Teks Bahasa Cina Tingkatan 3
4Buku Teks Bahasa Cina Tingkatan 4
5Buku Teks Bahasa Cina Tingkatan 5

Kesimpulan

Buku teks ini disusun untuk memudahkan pembelajaran praktikal dan memupuk minat dan pemahaman bebas dalam membaca. Dengan reka letak lajur “Teks Bacaan Intense,” “Teks Skimming” dan “Sensasi · Perasaan,” buku ini menampilkan 12 unit teks yang disokong oleh ruang “Sentimen · Perasaan”. Teks bacaan intensif melatih kemahiran mendengar, bertutur, membaca dan menulis, manakala teks skimming merangsang minat membaca dan kemahiran membaca bebas. Buku ini juga memberi perhatian kepada bimbingan, latihan menulis, sains Cina, kaligrafi, sensasi dan himpunan pertuturan, dan pembangunan kemahiran berfikir kritis.

Photo of author

Team Teks

Kami komited untuk menyediakan konten berkualiti tinggi yang dapat membantu meningkatkan pemahaman dan pencapaian akademik anda.