√ Buku Teks Pendidikan Muzik Tingkatan 4 (Download PDF)

Buku teks Pendidikan Muzik Tingkatan 4 telah disusun berdasarkan Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP), yang tersusun dalam tiga komponen utama, iaitu Standard Kandungan (SK), Standard Pembelajaran (SP), dan Standard Prestasi (SPi).

Buku teks ini berperanan sebagai bahan utama dalam proses Pengajaran dan Pembelajaran (PdP) di sekolah-sekolah menengah yang termasuk dalam Skim Pinjaman Buku Teks (SPBT), yang bertujuan untuk manfaat pelajar. Dalam penulisan buku teks ini, telah diambil kira keperluan kumpulan sasaran serta mencerminkan aspirasi Malaysia melalui KSSM.

Isi Kandungan

Pendahuluan
Penerangan Ikon
Topik Pembelajaran

UNIT 1: GENERASIKU
Ensembel Nyanyian
Lagu Kamilah Generasi
Permainan Gitar Secara Ensembel
Penggunaan Tab Gitar
Angklung
Not dan Tanda Rehat
Perkara Asas dalam Penciptaan Melodi
Penilaian

UNIT 2: MALAYSIA KEBANGGANKU
Bernyanyi dengan Dinamik yang Betul
Lagu Sumpah Perajurit
Kenali Kord Primer dalam Nada D Major
Meter
Pengumpulan Not dan Tanda Rehat Meter 68
Penciptaan Melodi dalam Meter 34
Penilaian

UNIT 3: Eksplorasi Dunia
Bernyanyi dengan Teknik Pernafasan yang Betul
Lagu Satelit Inspirasi
Kenali Kord Primer dalam Nada BbMajor
Ensembel Pi Phat
Terminologi Muzik
Olahan Idea dalam Komposisi
Penilaian

UNIT 4: MELAKAR KEJAYAAN
Bernyanyi dengan Artikulasi yang Betul
Lagu Masa
Kenali Kord Primer dalam Nada B Minor
Permainan Gitar
Klef Bes
Penciptaan Melodi Berasaskan Pergerakan Kord
Penilaian

UNIT 5: TEKNOLOGI MENYATUPADUKAN
Bernyanyi dengan Tempo yang Betul
Lagu Informasi di Hujung Jari
Kenali Kord Primer dalam Nada G Minor
Skel Major dan Skel Minor
Aktiviti Penciptaan Variasi Melodi Berasaskan Pergerakan Kord
Penilaian

UNIT 6: DIMENSI BUDAYA
Etika Persembahan dan Nilai Murni dalam Persembahan Nyanyian
Lagu Inang Sumazau
Teknik Bermain Gitar
Ensembel Kulintang
Kord Primer
Penghasilan Melodi Berdasarkan Improvisasi
Penilaian

UNIT 7: GAPAI IMPIANMU
Pengetahuan dan Kemahiran dalam Nyanyian
Lagu Terbanglah
Permainan Ensembel Gitar
Kenal Pasti Kord Major dan Kord Minor
Berkarya Secara Kreatif
Penilaian

Penilaian Akhir
Glosari
Rujukan

Download Buku Teks Pendidikan Muzik Tingkatan 4 Semua Unit

NoBuku Teks Pendidikan Muzik Tingkatan 4 Semua UnitPautan
1Buku Teks Digital KSSM Pendidikan Muzik Tingkatan 4?

Buku Teks Bahasa Melayu KSSM

NoBuku Teks Pendidikan Muzik KSSM
1Buku Teks Pendidikan Muzik Tingkatan 1
2Buku Teks Pendidikan Muzik Tingkatan 2
3Buku Teks Pendidikan Muzik Tingkatan 3
4Buku Teks Pendidikan Muzik Tingkatan 4
5Buku Teks Pendidikan Muzik Tingkatan 5

Kesimpulan

Kesimpulan dari teks.my, buku teks Pendidikan Muzik Tingkatan 4 yang dibangunkan berdasarkan DSKP dengan ketelitian terhadap Standard Kandungan (SK), Standard Pembelajaran (SP), dan Standard Prestasi (SPi) memainkan peranan yang sangat penting dalam menerapkan pendidikan muzik yang berkualiti di sekolah-sekolah menengah di Malaysia.

Buku teks ini bukan hanya menjadi panduan utama dalam proses Pengajaran dan Pembelajaran (PdP), tetapi juga mencerminkan komitmen negara dalam melahirkan generasi pelajar yang berpengetahuan dalam bidang muzik. Dengan itu, diharapkan buku teks ini akan terus memberikan sumbangan yang berharga kepada perkembangan pendidikan muzik negara.

Photo of author

Team Teks

Kami komited untuk menyediakan konten berkualiti tinggi yang dapat membantu meningkatkan pemahaman dan pencapaian akademik anda.