√ Buku Teks Pendidikan Jasmani Dan Kesihatan Tingkatan 4 (PDF)

Buku Teks Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan Tingkatan 4 ini telah dihasilkan dengan merujuk kepada Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP) untuk memenuhi aspirasi Falsafah Pendidikan Kebangsaan yang bertujuan melahirkan individu yang seimbang dari segi intelek, rohani, emosi, dan jasmani.

Kandungan dalam buku ini mengandungi unsur Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT), unsur Pembelajaran Abad ke-21 (PAK-21), unsur Merentas Kurikulum (EMK), dan menekankan kaedah Pengajaran dan Pembelajaran (PdP) yang berfokus kepada murid. Pendekatan Pengajaran Permainan untuk Pemahaman (Teaching Games for Understanding – TGfU) dan penggunaan Kod Imbasan Pantas (Quick Response Code – kod QR) dapat merangsang minat dan kegembiraan murid.

Isi Kandungan

PENDIDIKAN JASMANI

Pendahuluan
Pengenalan Ikon

UNIT 1: Pergerakan Berirama
Tarian Sewang
Tarian Singa

UNIT 2: Permainan Kategori Serangan
Bola Sepak
Bola Jaring
Bola Baring

UNIT 3: Permainan Kategori Jaring
Bola Tampar
Sepak Takraw
Tenis

UNIT 4: Permainan Kategori Pukul dan Memadang
Kriket

UNIT 5: Rekreasi dan Kesenggangan

UNIT 6: Kecergasan Fizikan Berdasarkan Kesihatan

PENDIDIKAN KESIHATAN

UNIT 1: Pendidikan Kesihatan Reproduktif dan Sosial (PEERS)
Kesihatan Diri dan Reproduktif
Penyalahgunaan Bahan
Pengurusan Mental dan Emosi
Kekeluargaan
Perhubungan
Penyakit
Keselamatan

UNIT 2: Pemakanan

UNIT 3: Pertolongan Cemas
Cardiopulmonary Resuscitation (CPR)

Senarai Rujukan
Indeks

Download Buku Teks Pendidikan Jasmani Dan Kesihatan Tingkatan 4 (per Unit)

NoBuku Teks Pendidikan Jasmani Dan Kesihatan Tingkatan 4 per UnitPautan
1Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan Tingkatan 4 – Kandungan?
2Pendidikan Jasmani Tingkatan 4 – Unit 1?
3Pendidikan Jasmani Tingkatan 4 – Unit 2?
4Pendidikan Jasmani Tingkatan 4 – Unit 3?
5Pendidikan Jasmani Tingkatan 4 – Unit 4?
6Pendidikan Jasmani Tingkatan 4 – Unit 5?
7Pendidikan Jasmani Tingkatan 4 – Unit 6?
8Pendidikan Kesihatan Tingkatan 4 – Unit 1?
9Pendidikan Kesihatan Tingkatan 4 – Unit 2?
10Pendidikan Kesihatan Tingkatan 4 – Unit 3?
11Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan Tingkatan 4 – Rujukan, Indeks?

Download Buku Teks Pendidikan Jasmani Dan Kesihatan Tingkatan 4 (Semua Unit)

NoBuku Teks Pendidikan Jasmani Dan Kesihatan Tingkatan 4 Semua UnitPautan
1Buku Teks Digital KSSM PJPK Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan Tingkatan 4 (Semua Unit)?

Buku Teks Pendidikan Jasmani dan Kesihatan KSSM Lengkap

NoBuku Teks Pendidikan Jasmani dan Kesihatan KSSM
1Buku Teks Pendidikan Jasmani dan Kesihatan Tingkatan 1
2Buku Teks Pendidikan Jasmani dan Kesihatan Tingkatan 2
3Buku Teks Pendidikan Jasmani dan Kesihatan Tingkatan 3
4Buku Teks Pendidikan Jasmani dan Kesihatan Tingkatan 4
5Buku Teks Pendidikan Jasmani dan Kesihatan Tingkatan 5

Kesimpulan

Kesimpulan dari teks.my, diharapkan ia akan menjadi sumber yang berharga bagi pelajar Tingkatan 4 dalam melaksanakan mata pelajaran Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan. Ia tidak hanya membekalkan pengetahuan yang kukuh berdasarkan DSKP, tetapi juga memupuk kemahiran berfikir tinggi, menggalakkan pembelajaran abad ke-21, serta mempromosikan pendekatan pengajaran yang menitikberatkan kepada penglibatan aktif murid.

Semoga buku ini dapat menjadi panduan yang berguna dalam usaha kita untuk mendidik individu yang seimbang dari segi intelek, rohani, emosi, dan jasmani sesuai dengan falsafah Pendidikan Kebangsaan.

Photo of author

Team Teks

Kami komited untuk menyediakan konten berkualiti tinggi yang dapat membantu meningkatkan pemahaman dan pencapaian akademik anda.