√ Buku Teks Matematik Tambahan Tingkatan 4 (Download PDF)

Buku Teks Matematik Tambahan Tingkatan 4 dapat menjadi panduan Anda yang setia dalam memahami dan menguasai bidang matematik yang semakin mendalam. Matematik adalah bahasa universal yang menghimpunkan logik, penyusunan idea, dan penyelesaian masalah dalam pelbagai aspek kehidupan kita.

Dalam buku ini, Anda akan dibimbing melalui konsep-konsep asas Matematik Tambahan dan diuji dengan pelbagai soalan latihan yang bertujuan untuk memperkukuhkan pemahaman Anda. Ia adalah satu perjalanan pembelajaran yang mencabar tetapi menarik, dengan kesempatan untuk menjelajahi topik-topik seperti fungsi, trigonometri, statistik, dan banyak lagi.

Isi Kandungan

Pendahuluan
Rumus

Bab 1: Fungsi
1.1 Fungsi
1.2 Fungsi Gubahan
1.3 Fungsi Songsang
Rumusan Bab
Latihan Pengukuhan
Penerokaan Matematik

Bab 2: Fungsi Kuadratik
2.1 Persamaan dan Ketaksamaan Kuadratik
2.2 Jenis-jenis Punca Persamaan Kuadratik
2.3 Fungsi Kuadratik
Rumusan Bab
Latihan Pengukuhan
Penerokaan Matematik

Bab 3: Sistem Persamaan
3.1 Sistem Persamaan Linear dalam Tiga Pemboleh Ubah
3.2 Persamaan Serentak yang Melibatkan Satu Persamaan
Linear dan Satu Persamaan Tak Linear
Rumusan Bab
Latihan Pengukuhan
Penerokaan Matematik

Bab 4: Indeks, Surd dan Logaritma
4.1 Hukum Indeks
4.2 Hukum Surd
4.3 Hukum Logaritma
4.4 Aplikasi Indeks, Surd dan Logaritma
Rumusan Bab
Latihan Pengukuhan
Penerokaan Matematik

Bab 5: Janjang
5.1 Janjang Aritmetik
5.2 Janjang Geometri
Rumusan Bab
Latihan Pengukuhan
Penerokaan Matematik

Bab 6: Hukum Linear
6.1 Hubungan Linear dan Tak Linear
6.2 Hukum Linear dan Hubungan Tak Linear
6.3 Aplikasi Hukum Linear
Rumusan Bab
Latihan Pengukuhan
Penerokaan Matematik

Bab 7: Geometri Koordinat
7.1 Pembahagi Tembereng Garis
7.2 Garis Lurus Selari dan Garis Lurus Serenjang
7.3 Luas Poligon
7.4 Persamaan Lokus
Rumusan Bab
Latihan Pengukuhan
Penerokaan Matematik

Bab 8: Vektor
8.1 Vektor
8.2 Penambahan dan Penolakan Vektor
8.3 Vektor dalam Satah Cartes
Rumusan Bab
Latihan Pengukuhan
Penerokaan Matematik

Bab 9: Penyelesaian Segi Tiga
9.1 Petua Sinus
9.2 Petua Kosinus
9.3 Luas Segi Tiga
9.4 Aplikasi Petua Sinus, Petua Kosinus dan Luas Segi Tiga
Rumusan Bab
Latihan Pengukuhan
Penerokaan Matematik

Bab 10: Nombor Indeks
10.1 Nombor Indeks
10.2 Indeks Gubahan
Rumusan Bab
Latihan Pengukuhan
Penerokaan Matematik
Jawapan
Glosari
Rujukan
Indeks

Download Buku Teks Matematik Tambahan Tingkatan 4 (per Unit)

NoBuku Teks Matematik Tambahan Tingkatan 4 per UnitPautan
1Kandungan Buku Teks Digital KSSM Matematik Tambahan Tingkatan 4?
2Rumus Buku Teks Digital KSSM Matematik Tambahan Tingkatan 4?
3Bab 1 Buku Teks Digital KSSM Matematik Tambahan Tingkatan 4?
4Bab 2 Buku Teks Digital KSSM Matematik Tambahan Tingkatan 4?
5Bab 3 Buku Teks Digital KSSM Matematik Tambahan Tingkatan 4?
6Bab 4 Buku Teks Digital KSSM Matematik Tambahan Tingkatan 4?
7Bab 5 Buku Teks Digital KSSM Matematik Tambahan Tingkatan 4?
8Bab 6 Buku Teks Digital KSSM Matematik Tambahan Tingkatan 4?
9Bab 7 Buku Teks Digital KSSM Matematik Tambahan Tingkatan 4?
10Bab 8 Buku Teks Digital KSSM Matematik Tambahan Tingkatan 4?
11Bab 9 Buku Teks Digital KSSM Matematik Tambahan Tingkatan 4?
12Bab 10 Buku Teks Digital KSSM Matematik Tambahan Tingkatan 4?

Kesimpulan

Kesimpulan dari teks.my, melalui buku teks Matematik Tambahan Tingkatan 4 ini, kami berharap para pelajar telah memperoleh pemahaman yang kukuh dalam konsep-konsep matematik tambahan yang telah diajar.

Photo of author

Team Teks

Kami komited untuk menyediakan konten berkualiti tinggi yang dapat membantu meningkatkan pemahaman dan pencapaian akademik anda.