√ Buku Teks Fizik Tingkatan 4 KSSM (Download PDF)

Buku Teks Fizik Tingkatan 4 ini akan membawa Anda dalam pengembaraan yang menarik ke dalam dunia sains yang penuh dengan misteri dan pengetahuan yang menakjubkan. Fizik adalah satu daripada cabang ilmu sains yang paling asas dan relevan dalam kehidupan harian kita. Ia menerangkan bagaimana dunia berfungsi, dari pergerakan bintang di langit malam hingga kepada cara jentera-jentera moden beroperasi.

Buku Teks ini direka khas untuk pelajar-pelajar Tingkatan 4 dengan tujuan membantu Anda memahami prinsip-prinsip asas Fizik dengan cara yang mudah dan menyeronokkan. Kami akan membawa Anda melalui setiap topik dengan jelas dan ringkas, serta memberikan contoh-contoh dan latihan-latihan yang akan membantu Anda menguasai konsep-konsep penting.

Isi Kandungan

Pendahuluan

TEMA 1 ASAS FIZIK

Bab 1 Pengukuran
1.1 Kuantiti Fizik
1.2 Penyiasatan Saintifik
Penilaian Prestasi

TEMA 2 MEKANIK NEWTON

Bab 2 Daya dan Gerakan I
2.1 Gerakan Linear
2.2 Graf Gerakan Linear
2.3 Gerakan Jatuh Bebas
2.4 Inersia
2.5 Momentum
2.6 Daya
2.7 Impuls dan Daya Impuls
2.8 Berat
Penilaian Prestasi

Bab 3 Kegravitian
3.1 Hukum Kegravitian Semesta Newton
3.2 Hukum Kepler
3.3 Satelit Buatan Manusia
Penilaian Prestasi

TEMA 3 HABA

Bab 4 Haba
4.1 Keseimbangan Terma
4.2 Muatan Haba Tentu
4.3 Haba Pendam Tentu
4.4 Hukum Gas
Penilaian Prestasi

TEMA 4 GELOMBANG, CAHAYA DAN OPTIK

Bab 5 Gelombang
5.1 Asas Gelombang
5.2 Pelembapan dan Resonans
5.3 Pantulan Gelombang
5.4 Pembiasan Gelombang
5.5 Pembelauan Gelombang
5.6 Interferens Gelombang
5.7 Gelombang Elektromagnet
Penilaian Prestasi

Bab 6 Cahaya dan Optik
6.1 Pembiasan Cahaya
6.2 Pantulan Dalam Penuh
6.3 Pembentukan Imej oleh Kanta
6.4 Formula Kanta Nipis
6.5 Peralatan Optik
6.6 Pembentukan Imej oleh Cermin Sfera
Penilaian Prestasi

Jawapan
Glosari
Rujukan
Indeks

Download Buku Teks Fizik Tingkatan 4 (per Unit)

NoBuku Teks Fizik Tingkatan 4 per UnitPautan
1Cover Buku Teks Digital KSSM Fizik Tingkatan 4?
2Kandungan Buku Teks Digital KSSM Fizik Tingkatan 4?
3Bab 1 Buku Teks Digital KSSM Fizik Tingkatan 4?
4Bab 2 Buku Teks Digital KSSM Fizik Tingkatan 4?
5Bab 3 Buku Teks Digital KSSM Fizik Tingkatan 4?
6Bab 4 Buku Teks Digital KSSM Fizik Tingkatan 4?
7Bab 5a Buku Teks Digital KSSM Fizik Tingkatan 4?
8Bab 5b Buku Teks Digital KSSM Fizik Tingkatan 4?
9Bab 6 Buku Teks Digital KSSM Fizik Tingkatan 4?

Kesimpulan

Kesimpulan dari teks.my, buku teks Fizik Tingkatan 4 ini adalah panduan yang komprehensif dan padat untuk memahami prinsip-prinsip Fizik asas. Dengan penjelasan yang jelas dan contoh-contoh yang relevan, pelajar-pelajar akan dapat mengembangkan kefahaman yang kukuh terhadap konsep-konsep Fizik yang penting.

Fizik bukan hanya tentang teori, tetapi juga berkaitan dengan dunia sekitar kita. Oleh itu, pembelajaran Fizik akan memberikan peluang kepada pelajar-pelajar untuk menghubungkan ilmu mereka dengan aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Dengan tekad dan usaha, pelajar-pelajar Tingkatan 4 akan dapat memanfaatkan ilmu Fizik ini untuk memahami dan menjelajahi dunia dengan lebih mendalam.

Photo of author

Team Teks

Kami komited untuk menyediakan konten berkualiti tinggi yang dapat membantu meningkatkan pemahaman dan pencapaian akademik anda.