√ Buku Teks Bahasa Inggeris Tingkatan 2 (Download PDF)

Buku teks Bahasa Inggeris khas untuk Tingkatan 2 ini dirancang khusus untuk memenuhi keperluan murid-murid dalam Pendidikan Khas Bahasa Inggeris untuk Tingkatan 2, mengikuti kurikulum yang disusun berdasarkan Standard bagi Sekolah Menengah Pendidikan Khas Malaysia (KSSMPK) dan Standard Kurikulum Bahasa Inggeris untuk Komunikasi (SBECC).

Tujuan utama buku teks ini adalah untuk memberi murid-murid yang mempunyai pembelajaran kurang upaya kemahiran dan pengetahuan Bahasa Inggeris yang diperlukan untuk mengakses maklumat dan berinteraksi dengan yakin dan berkesan dalam pelbagai aspek kehidupan mereka.

Buku teks ini memaparkan tiga tema utama iaitu ‘Rakyat dan Budaya’, ‘Sains dan Teknologi’, serta ‘Kesihatan dan Alam Sekitar’. Setiap tema dilengkapkan dengan tiga unit yang menekankan empat kemahiran bahasa utama, iaitu mendengar dan bertutur, membaca, dan menulis.

Mengikut Penekanan Pendidikan yang dinyatakan dalam Standard-Based Kurikulum Bahasa Inggeris (SBEC), latihan-latihan dalam buku ini menggalakkan penggunaan kecerdasan pelbagai. Sejajar dengan perkembangan semasa dalam bidang pendidikan, kami memberikan penekanan yang sewajarnya pada kemahiran berfikir aras tinggi (HOTS).

Bagi meningkatkan pengetahuan umum murid-murid, fakta-fakta dan tip IT disertakan bersama dengan kandungan. Elemen ini penting untuk memberi murid-murid wawasan yang lebih mendalam mengenai dunia di sekeliling mereka.

Kami ingin menggalakkan pembelajaran yang mendalam, maka latihan-latihan dalam buku teks ini disusun dengan konteks yang relevan dan matlamat yang jelas. Dengan cara ini, proses pembelajaran menjadi menarik dan bermakna. Pembelajaran meliputi pelbagai mata pelajaran dan merentas kurikulum, untuk merangsang pemerolehan pengetahuan. Latihan-latihan yang disediakan juga menggalakkan penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi.

Selain itu, nilai-nilai murni juga ditekankan dalam buku teks ini supaya murid-murid dapat mengambil manfaat daripada amalan yang sihat dalam pendidikan mereka di sekolah menengah.

Isi Kandungan

Introduction

21st Century Skills
Content Mapping for Theme 1
Content Mapping for Theme 2
Content Mapping for Theme 3
Inventory of Icons
Thinking Maps
Introduction of Characters

THEME 1: PEOPLE AND CULTURE
Unit 1 Colours of Malaysia
Unit 2 Lovable People
Unit 3 Let’s Take a Break

THEME 2: SCIENCE AND TECHNOLOGY
Unit 4 Hello, Are You There?
Unit 5 Take Me There!
Unit 6 A Whole New World

THEME 3: HEALTH AND ENVIRONMENT
Unit 7 Healthy Me, Happy Me
Unit 8 All about Pollution
Unit 9 Our World, Our Environment

Pictionary 1: Food for Festivals in Malaysia
Pictionary 2: Transportation around Us
Pictionary 3: Things in the Bathroom

Download Buku Teks Bahasa Inggeris Tingkatan 2 (Semua Tema)

NoBuku Teks Bahasa Inggeris Tingkatan 2Pautan
1Bahasa Inggeris Tingkatan 2?

Buku Teks Bahasa Inggeris KSSM Lengkap

NoBuku Teks Bahasa Inggeris KSSM
1Buku Teks Bahasa Inggeris Tingkatan 1
2Buku Teks Bahasa Inggeris Tingkatan 2
3Buku Teks Bahasa Inggeris Tingkatan 3
4Buku Teks Bahasa Inggeris Tingkatan 4
5Buku Teks Bahasa Inggeris Tingkatan 5

Kesimpulan

Kesimpulan dari teks.my, buku teks Bahasa Inggeris khas untuk Tingkatan 2 ini dirancang dengan tujuan yang jelas untuk memenuhi keperluan murid-murid dalam Pendidikan Khas Bahasa Inggeris, dengan memberi tumpuan kepada kemahiran dan pengetahuan Bahasa Inggeris yang relevan untuk kehidupan mereka.

Buku ini mencakup tiga tema utama, disertai dengan latihan-latihan yang menggalakkan penggunaan kecerdasan pelbagai dan kemahiran berfikir aras tinggi. Tambahan pula, penekanan pada pengetahuan am, teknologi maklumat, dan nilai-nilai murni turut diberikan untuk memastikan murid-murid dapat memperoleh wawasan yang lebih mendalam dan memanfaatkan amalan yang sihat dalam pendidikan mereka di sekolah menengah.

Photo of author

Team Teks

Kami komited untuk menyediakan konten berkualiti tinggi yang dapat membantu meningkatkan pemahaman dan pencapaian akademik anda.