√ Buku Teks Matematik Tingkatan 2 (Download PDF)


Buku teks Matematik Tingkatan 2 ini telah dihasilkan mengikut Kurikulum Standard Sekolah Menengah (KSSM) yang terkini. Buku ini mengandungi 13 bab yang telah disusun dan dirancang dengan teliti berdasarkan Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP) Matematik Tingkatan 2.

Setiap bab diawali dengan pengenalan aktiviti kreatif yang bertujuan untuk merangsang pemikiran kreatif para pelajar. Selain itu, objektif pembelajaran dan rangkai kata turut disertakan untuk memberikan gambaran ringkas mengenai isi kandungan bab tersebut.

Penulisan buku ini telah mempertimbangkan keperluan dan kebolehgunaan para pelajar agar proses pembelajaran menjadi lebih efektif dan menarik. Dengan struktur yang sistematik, para pelajar akan lebih mudah memahami konsep-konsep matematik yang diajarkan.

Buku ini diharapkan dapat menjadi panduan yang baik bagi para pelajar untuk menguasai subjek Matematik Tingkatan 2 dengan lebih baik. Dengan adanya aktiviti kreatif, diharapkan dapat membantu para pelajar memperkukuhkan pemahaman mereka dan merangsang minat terhadap matematik. Objektif pembelajaran pula membolehkan para pelajar memahami tujuan mereka dalam setiap bab, sementara rangkai kata memberikan gambaran awal mengenai apa yang dijangka dalam isi kandungan.

Keseluruhan buku ini merupakan usaha yang teliti dan berfokus untuk memberikan pengalaman pembelajaran yang lebih positif kepada para pelajar. Dengan bantuan buku teks ini, para pelajar diharapkan dapat meningkatkan pencapaian akademik mereka dalam subjek Matematik Tingkatan 2 dan menyemai minat yang mendalam terhadap ilmu matematik.

Isi Kandungan

Pendahuluan
Simbol dan Rumus

Bab 1: Pola dan Jujukan
1.1 Pola
1.2 Jujukan
1.3 Pola dan Jujukan

Bab 2: Pemfaktoran dan Pecahan Algebra
2.1 Kembangan
2.2 Pemfaktoran
2.3 Ungkapan Algebra dan Hukum Operasi Asas Aritmetik

Bab 3: Rumus Algebra
3.1 Rumus Algebra

Bab 4: Poligon
4.1 Poligon Sekata
4.2 Sudut Pedalaman dan Sudut Peluaran Poligon

Bab 5: Bulatan
5.1 Sifat Bulatan
5.2 Sifat Simetri Perentas
5.3 Lilitan dan Luas Bulatan

Bab 6: Bentuk Geometri Tiga Dimensi
6.1 Sifat Geometri Bentuk Tiga Dimensi
6.2 Bentangan Bentuk Tiga Dimensi
6.3 Luas Permukaan Bentuk Tiga Dimensi
6.4 Isi Padu Bentuk Tiga Dimensi

Bab 7: Koordinat
7.1 Jarak dalam Sistem Koordinat Cartes
7.2 Titik Tengah dalam Sistem Koordinat Cartes
7.3 Sistem Koordinat Cartes

Download Buku Teks Matematik Tingkatan 2 (per Unit)

NoBuku Teks Matematik Tingkatan 2 per UnitPautan
1Matematik Tingkatan 2 – Kandungan?
2Matematik Tingkatan 2 – Bab 1?
3Matematik Tingkatan 2 – Bab 2?
4Matematik Tingkatan 2 – Bab 3?
5Matematik Tingkatan 2 – Bab 4?
6Matematik Tingkatan 2 – Bab 5?
7Matematik Tingkatan 2 – Bab 6?
8Matematik Tingkatan 2 – Bab 7?
9Matematik Tingkatan 2 – Bab 8?
10Matematik Tingkatan 2 – Bab 9?
11Matematik Tingkatan 2 – Bab 10?
12Matematik Tingkatan 2 – Bab 11?
13Matematik Tingkatan 2 – Bab 12?
14Matematik Tingkatan 2 – Bab 13?

Download Buku Teks Matematik Tingkatan 2 (Semua Unit)

NoBuku Teks Matematik Tingkatan 2 Semua UnitPautan
1Buku Teks Digital Matematik KSSM Tingkatan 2 (Bab 1 – Bab 13)?
2Buku Teks Digital Matematik KSSM Tingkatan 2 (Bab 1 – Bab 13) (1)?
3Buku Teks Digital Matematik KSSM Tingkatan 2 (Bab 1- Bab 13) (2)?

Buku Teks Matematik KSSM Lengkap

NoBuku Teks Matematik KSSM
1Buku Teks Matematik Tingkatan 1
2Buku Teks Matematik Tingkatan 2
3Buku Teks Matematik Tingkatan 3
4Buku Teks Matematik Tingkatan 4
5Buku Teks Matematik Tingkatan 5

Kesimpulan

Kesimpulan dari teks.my, buku teks Matematik Tingkatan 2 ini telah dihasilkan dengan teliti mengikut Kurikulum Standard Sekolah Menengah (KSSM) terkini, dan disusun berdasarkan Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP) Matematik Tingkatan 2. Buku ini terdiri daripada 13 bab yang setiap satu diawali dengan pengenalan aktiviti kreatif, objektif pembelajaran, dan rangkai kata bagi membantu para pelajar memahami isi kandungan bab tersebut.

Penulisan buku ini menitikberatkan keperluan dan kebolehgunaan para pelajar supaya proses pembelajaran menjadi lebih efektif dan menarik. Dengan struktur yang sistematik, para pelajar akan lebih mudah memahami konsep-konsep matematik yang diajarkan. Buku ini bertujuan menjadi panduan yang baik bagi para pelajar untuk menguasai subjek Matematik Tingkatan 2 dengan lebih baik. Aktiviti kreatif dalam buku ini diharapkan dapat memperkukuhkan pemahaman para pelajar dan merangsang minat mereka terhadap matematik. Objektif pembelajaran pula membantu para pelajar memahami tujuan setiap bab, manakala rangkai kata memberikan gambaran awal tentang isi kandungan.

Secara keseluruhan, buku ini merupakan usaha yang teliti dan berfokus untuk memberikan pengalaman pembelajaran yang lebih positif kepada para pelajar. Diharapkan dengan bantuan buku teks ini, para pelajar dapat meningkatkan pencapaian akademik mereka dalam subjek Matematik Tingkatan 2 dan menyemai minat yang mendalam terhadap ilmu matematik.

Photo of author

Team Teks

Kami komited untuk menyediakan konten berkualiti tinggi yang dapat membantu meningkatkan pemahaman dan pencapaian akademik anda.