√ Buku Teks Prinsip Perakaunan Tingkatan 5 (Download PDF)

Buku pengajaran bagi subjek Prinsip Perakaunan Tingkatan 5 ini telah dihasilkan berdasarkan garis panduan Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP) untuk mata pelajaran Prinsip Perakaunan pada peringkat tingkatan lima, yang merupakan sebahagian daripada Kurikulum Standard Sekolah Menengah (KSSM). Inspirasi untuk penulisan buku ini bermula daripada teras konsep kurikulum yang baru, yang menekankan penguasaan ilmu dan kecekapan. Konsep asas perakaunan disajikan dengan teliti dalam buku ini, bertujuan untuk memberikan pelajar kemahiran yang kukuh dan membantu mereka dalam perkembangan kerjaya masa hadapan.

Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP) untuk mata pelajaran Prinsip Perakaunan Tingkatan 5 telah menyusun enam elemen utama yang telah ditetapkan oleh Kerangka KSSM. Melalui penyatuan ini, pengetahuan, kemahiran, dan nilai-nilai diterapkan secara holistik dalam buku ini. Selain itu, aspek Kemahiran Abad ke-21 dan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) turut diberi penekanan yang jelas. Dengan itu, buku ini disusun dengan tujuan utama untuk menekankan pendekatan pengajaran yang menggalakkan pemikiran kritikal dan pembelajaran berdasarkan penyelidikan, sesuai dengan keperluan abad ke-21.

Struktur buku ini terdiri daripada tujuh modul pembelajaran yang melibatkan Perakaunan Kewangan dan Perakaunan Kos. Setiap modul mengandungi maklumat berharga yang disampaikan dalam bentuk teks, disertai dengan penjelasan dan contoh-contoh praktikal yang memandu pelajar memahami standard pembelajaran dengan lebih baik. Tambahan pula, terdapat nota tambahan yang memberikan wawasan mendalam, lembaran aktiviti yang melibatkan pelajar secara praktikal, dan latihan menyeluruh yang dirangka khas untuk merangsang minda pelajar. Visualisasi bahan pembelajaran turut diberi perhatian dengan penggunaan pelbagai elemen grafik seperti peta minda, gambar rajah, dan jadual. Permainan warna yang pelbagai turut digunakan untuk menarik minat pelajar dan mempertingkatkan kefahaman terhadap bahan pembelajaran.

Isi Kandungan

MODUL 1 ANALISIS DAN TAFSIRAN PENYATA KEWANGAN UNTUK MEMBUAT KEPUTUSAN 
1.1 Analisis Penyata Kewangan dan Perbandingan Prestasi
Aktiviti Pengayaan 
Latihan Pengukuhan 
Peta Konsep 

MODUL 2 REKOD TAK LENGKAP 
2.1 Pengenalan Rekod Tak Lengkap 
2.2 Kaedah Perbandingan 
2.3 Kaedah Analisis 
Aktiviti Pengayaan 
Latihan Pengukuhan 
Peta Konsep 

MODUL 3 PERAKAUNAN UNTUK KAWALAN DALAMAN 
3.1 Kawalan Tunai 
3.2 Penyata Penyesuaian Bank 
3.3 Belanjawan Tunai 
Aktiviti Pengayaan 
Latihan Pengukuhan 
Peta Konsep 

MODUL 4 PERAKAUNAN UNTUK PERKONGSIAN 
4.1 Perniagaan Perkongsian
4.2 Akaun Pengasingan Untung Rugi 
4.3 Ekuiti Pemilik dan Penyata Kewangan Perkongsian 
4.4 Pembubaran Perkongsian 
Aktiviti Pengayaan 
Latihan Pengukuhan 
Peta Konsep 

MODUL 5 PERAKAUNAN UNTUK SYARIKAT BERHAD MENURUT SYER 
5.1 Pengenalan Kepada Syarikat Berhad Menurut Syer 
5.2 Jenis Modal dan Terbitan Syer 
5.3 Ekuiti Pemilik Syarikat Berhad Menurut Syer 
5.4 Dividen Tunai 
Aktiviti Pengayaan 
Latihan Pengukuhan 
Peta Konsep 

MODUL 6 PERAKAUNAN UNTUK KELAB DAN PERSATUAN 
6.1 Kelab dan Persatuan 
6.2 Akaun Penerimaan dan Pembayaran  
6.3 Akaun Yuran Ahli
6.4 Akaun Pendapatan dan Perbelanjaan 
6.5 Penyata Kedudukan Kewangan Kelab dan Persatuan 
Aktiviti Pengayaan 
Latihan Pengukuhan 
Peta Konsep 

MODUL 7 PERAKAUNAN KOS 
7.1 Jenis Kos dan Kerja dalam Proses 
7.2 Akaun Pengeluaran 
7.3 Analisis Titik Pulang Modal  
Aktiviti Pengayaan 
Latihan Pengukuhan 
Peta Konsep 

GLOSARI 
SENARAI RUJUKAN 
INDEKS 

Download Buku Teks Prinsip Perakaunan Tingkatan 5 (Per Bab)

NoDownload Buku Teks Prinsip Perakaunan Tingkatan 5 Per BabPautan
1Prinsip Perakaunan Tingkatan 5 – Kandungan?
2Prinsip Perakaunan Tingkatan 5 – Bab 1?
3Prinsip Perakaunan Tingkatan 5 – Bab 2?
4Prinsip Perakaunan Tingkatan 5 – Bab 3?
5Prinsip Perakaunan Tingkatan 5 – Bab 4?
6Prinsip Perakaunan Tingkatan 5 – Bab 5?
7Prinsip Perakaunan Tingkatan 5 – Bab 6?
8Prinsip Perakaunan Tingkatan 5 – Bab 7?
9Prinsip Perakaunan Tingkatan 5 – Glosari, Rujukan?

Download Buku Teks Prinsip Perakaunan Tingkatan 5 (Semua Bab)

NoDownload Buku Teks Prinsip Perakaunan Tingkatan 5 Semua BabPautan
1Buku Teks Digital Prinsip Perakaunan KSSM Tingkatan 5 (Bab 1 – Bab 7)?

kesimpulan

Kesimpulan dari teks.my, buku pengajaran Prinsip Perakaunan Tingkatan 5 ini dibangunkan berdasarkan DSKP untuk KSSM dengan penekanan pada penguasaan ilmu, KBAT, dan Kemahiran Abad ke-21. Dengan struktur 7 modul, buku ini menyampaikan konsep perakaunan dengan teks, contoh praktikal, dan aktiviti. Visualisasi yang kreatif dan variasi warna digunakan untuk meningkatkan pemahaman pelajar. Tujuannya ialah menggalakkan pemikiran kritikal dan pembelajaran penyelidikan dalam abad ke-21.

Photo of author

Team Teks

Kami komited untuk menyediakan konten berkualiti tinggi yang dapat membantu meningkatkan pemahaman dan pencapaian akademik anda.