√ Buku Teks Reka Bentuk dan Teknologi Tingkatan 3 (PDF)

Buku pengajaran bagi Reka Bentuk dan Teknologi Tingkatan 3 ini telah dihasilkan dengan merujuk kepada matlamat yang termaktub dalam Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP) di bawah Kerangka Kurikulum Standard Sekolah Menengah (KSSM) yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia.

Buku pengajaran ini telah dihasilkan berlandaskan kepada empat bidang utama, iaitu Penghargaan terhadap Reka Bentuk Produk, Penerapan Teknologi, Proses Penghasilan Produk, dan Penilaian terhadap Reka Bentuk Produk, dengan tujuan untuk membekalkan pelajar dengan kemahiran yang memungkinkan mereka untuk berdaya saing di persada global dan juga memahami teknologi terkini yang mampu menangani cabaran dalam kehidupan.

Isi Kandungan

BAB 1 APLIKASI TEKNOLOGI

1.1 Reka Bentuk Mekatronik

1.1.1 Menyatakan maksud reka bentuk mekatronik
1.1.2 Mengenal pasti elemen mekatronik
1.1.3 Menerangkan fungsi elemen mekatronik pada produk sedia ada
1.1.4 Menghasilkan gambar rajah blok (block diagram) produk mekatronik sedia ada
1.1.5 Menghasilkan lakaran bahagian reka bentuk produk yang akan diubah suai berdasarkan gambar rajah blok yang terlibat
1.1.6 Membuat penambahbaikan kepada produk berdasarkan lakaran yang telah dibuat
1.1.7 Membuat penilaian kefungsian produk yang telah diubah suai

Rumusan
Latihan Pengukuhan

BAB 2 PEMBANGUNAN PRODUK

2.1 Penghasilan Produk

2.1.1 Menyatakan produk yang hendak dihasilkan berdasarkan kajian keperluan pelanggan dan projek brief
2.1.2 Mengenal pasti asas teknologi yang sesuai dengan kehendak reka bentuk produk
2.1.3 Merancang konsep, elemen dan prinsip reka bentuk yang dipersetujui dalam bentuk lakaran
2.1.4 Menghasilkan lakaran produk yang hendak dibuat
2.1.5 Menyediakan jadual kerja
2.1.6 Membuat senarai bahan, peralatan dan bajet produk
2.1.7 Menghasilkan produk berfungsi atau berfungsi sebahagian
2.1.8 Membuat pengujian dan penilaian kefungsian serta kesesuaian produk
2.1.9 Membuat cadangan penambahbaikan produk berdasarkan laporan keputusan ujian
2.1.10 Menyediakan dokumentasi

Rumusan
Latihan Pengukuhan

BAB 3 REKA BENTUK DALAM PERNIAGAAN

3.1 Reka Bentuk sebagai Instrumen Pemasaran

3.1.1 Menyatakan maksud pemasaran
3.1.2 Menerangkan peranan reka bentuk dalam pemasaran
3.1.3 Mengenal pasti kaedah reka bentuk pengiklanan
3.1.4 Memilih kaedah reka bentuk pengiklanan yang sesuai untuk memasarkan produk yang dihasilkan
3.1.5 Menganalisis kaedah reka bentuk pengiklanan yang dipilih
3.1.6 Membuat rumusan kaedah reka bentuk pengiklanan yang sesuai dengan produk
3.1.7 Menghasilkan reka bentuk pengiklanan

Rumusan
Latihan Pengukuhan
Glosari
Senarai Rujukan
Indeks

Download Buku Teks Reka Bentuk dan Teknologi Tingkatan 3 per Unit

NoBuku Teks Reka Bentuk dan Teknologi Tingkatan 3 per UnitPautan
1Reka Bentuk Dan Teknologi (RBT) Tingkatan 3 – Kandungan?
2Reka Bentuk Dan Teknologi (RBT) Tingkatan 3 – Bab 1?
3Reka Bentuk Dan Teknologi (RBT) Tingkatan 3 – Bab 2?
4Reka Bentuk Dan Teknologi (RBT) Tingkatan 3 – Bab 3?
5Reka Bentuk Dan Teknologi (RBT) Tingkatan 3 – Senarai Rujukan?

Download Buku Teks Reka Bentuk dan Teknologi Tingkatan 3 Semua Unit

NoBuku Teks Reka Bentuk dan Teknologi Tingkatan 3 Semua UnitPautan
1Buku Teks Digital Reka Bentuk dan Teknologi (RBT) KSSM Tingkatan 3 (Bab1- Bab 3)?
2Buku Teks Digital Reka Bentuk dan Teknologi (RBT) KSSM Tingkatan 3 (Bab 1 – Bab 3) (1)?

Kesimpulan

Kesimpulan dari teks.my, buku teks Reka Bentuk dan Teknologi Tingkatan 3 ini merupakan suatu sumber penting yang disusun mengikut panduan Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP) KSSM Kementerian Pendidikan Malaysia, dengan tumpuan kepada empat aspek utama iaitu Penghargaan terhadap Reka Bentuk Produk, Penerapan Teknologi, Proses Penghasilan Produk, dan Penilaian terhadap Reka Bentuk Produk.

Melalui pendekatan ini, buku ini bertujuan memberikan pelajar kemahiran yang relevan untuk bersaing secara global dan memahami cabaran serta kemungkinan penyelesaian yang ditawarkan oleh teknologi terkini dalam kehidupan masa kini.

Photo of author

Team Teks

Kami komited untuk menyediakan konten berkualiti tinggi yang dapat membantu meningkatkan pemahaman dan pencapaian akademik anda.