√ Buku Teks Asas Kelestarian Tingkatan 4 (Download PDF)

Kurikulum Standard Sekolah Menengah (KSSM) tingkat 4 untuk Asas Kelestarian merupakan salah satu daripada pilihan mata pelajaran elektif yang menfokuskan kepada bidang teknologi bagi pelajar di Tingkatan 4 dan 5. Buku teks yang membincangkan Asas Kelestarian untuk Tingkatan 4 ini telah dihasilkan berdasarkan panduan Dokumen Standard Kurikulum dan Penilaian. Matlamat utamanya adalah untuk memberi kesedaran kepada pelajar tentang kepentingan melengkapkan diri dengan pengetahuan, kemahiran, dan nilai-nilai yang diperlukan. Ini juga merangsang mereka untuk berfikir secara kreatif, kritikal, inovatif, dan ciptaan sambil mendorong potensi dalam memupuk amalan lestari. Kesemua ini seiring dengan perubahan landskap teknologi hijau semasa, yang menyumbang kepada perkembangan industri negara.

Buku teks Asas Kelestarian untuk Tingkatan 4 ini telah diangkatkan kepada empat bab yang mencakup keseluruhan tujuh modul. Modul-modul ini melibatkan tiga bidang pembelajaran yang berbeza iaitu kognitif, psikomotor, dan afektif. Empat bab yang dijalankan ialah Perkembangan Teknologi dan Kelestarian, Reka Bentuk, Sumber Tenaga, dan Pengangkutan. Melalui penyelidikan modul-modul ini, pelajar akan diberikan peluang untuk mendapatkan pengiktirafan asas selain daripada Sijil Pelajaran Malaysia (SPM).

Lebih daripada itu, kurikulum ini juga menekankan pentingnya pembentukan nilai-nilai murni, kemahiran berfikir kritis, serta kecekapan dalam pelaksanaan aktiviti “buat sendiri” (DIY). Sambil memfokus kepada aspek teknologi, pelajar juga digalakkan untuk sensitif terhadap isu-isu yang melingkungi mereka. Sikap positif dan proaktif dalam menjalankan aktiviti turut ditekankan, dengan harapan ini akan membentuk pelajar-pelajar yang berdaya saing dalam dunia teknologi, kreatif, serta mempunyai semangat keusahawanan.

Isi Kandungan

Bab 1 Perkembangan Teknologi dan Kelestarian
Pendahuluan
1.1 Evolusi Pembangunan ke Arah Kelestarian
1.2 Teknologi ke Arah Kelestarian
1.3 Agenda Tempatan 21 (LA 21)
1.4 Teknologi Hijau
1.5 Isu-isu Pembangunan Lestari
Rumusan
Aktiviti
Latihan

Bab 2 Reka Bentuk
Pendahuluan
2.1 Reka Bentuk, Teknologi dan Kehidupan
2.2 Faktor Reka Bentuk
2.3 Proses Reka Bentuk
2.4 Kelestarian Reka Bentuk
Rumusan
Aktiviti
Latihan

Bab 3 Sumber Tenaga
Pendahuluan
3.1 Sumber Tenaga
3.2 Penjana, Penghantaran dan Pengagihan Tenaga Elektrik
Rumusan
Aktiviti
Latihan

Bab 4 Pengangkutan
Pendahuluan
4.1 Sistem Penggerak Utama Kenderaan
4.2 Kenderaan Cekap Tenaga
4.3 Kawalan Hidraulik
4.4 Kawalan Pneumatik
4.5 Kawalan Elektrik Mudah
Rumusan
Aktiviti
Latihan

Glosari
Indeks
Rujukan

Download Buku Teks Asas Kelestarian Tingkatan 4 (Semua Bab)

NoDownload Buku Teks Asas Kelestarian Tingkatan 4Pautan
1Buku Teks Digital Asas Kelestarian KSSM Tingkatan 4?
2Buku Teks Digital Asas Kelestarian KSSM Tingkatan 4 (1)?

Kesimpulan

Kesimpulan dari teks.my, Kurikulum Standard Sekolah Menengah (KSSM) tingkat 4 Asas Kelestarian adalah pilihan elektif berfokus teknologi bagi pelajar. Buku teks ini membahas pentingnya pengetahuan dan nilai-nilai kelestarian. Dibagi dalam empat bab dan tujuh modul, kurikulum ini mengakui kemahiran dan nilai-nilai murni. Selain teknologi, pembelajaran melibatkan sensitivitas isu-isu global. Sikap proaktif ditonjolkan, menciptakan pelajar berdaya saing, kreatif, dan bersemangat wirausaha di dunia teknologi.

Photo of author

Team Teks

Kami komited untuk menyediakan konten berkualiti tinggi yang dapat membantu meningkatkan pemahaman dan pencapaian akademik anda.