√ Buku Teks Sains Rumah Tangga Tingkatan 5 (Download PDF)

Kurikulum Standard Sekolah Menengah (KSSM) untuk mata pelajaran Sains Rumah Tangga mewakili salah satu daripada pilihan Elektif Ikhtisas (MPEI) yang terdapat dalam domain Sains, Teknologi, Kejuruteraan, dan Matematik (STEM) untuk pelajar Tingkatan 4 dan 5. Pendekatan MPEI ini bergantung pada Pedoman Standard Kurikulum dan Penilaian (DSKP) yang dibentuk dengan berlandaskan kepada piawai yang diakui secara antarabangsa.

Modul pembelajaran bagi Tingkatan 5 dalam mata pelajaran Sains Rumah Tangga terdiri daripada empat bab yang merangkumi pelbagai aspek. Bab pertama merangkumi tajuk Keselamatan di Tempat Kerja dalam Industri Hospitaliti, sementara bab kedua membincangkan Sanitasi dalam Penyediaan dan Penyimpanan Makanan. Bab ketiga tertumpu kepada Peralatan Penyediaan dan Penyajian Makanan, manakala bab terakhir memerlukan pemahaman mengenai Pengurusan dan Penyediaan Makanan.

Ketika memulakan setiap bab, terdapat satu halaman rangsangan yang diterbitkan dalam format dua muka surat, menyajikan gambar yang merangsang minat dan mempersiapkan minda pelajar untuk proses pembelajaran. Standard Kandungan untuk setiap bab turut dinyatakan di halaman ini, sampingan dengan pengetahuan yang dijangka sudah dimiliki oleh pelajar. Di akhir setiap bab, pelajar dikehendaki mencapai Standard Pembelajaran yang telah ditetapkan.

Struktur setiap bab melibatkan pelbagai jenis aktiviti. Pelajar akan terlibat dalam perbincangan dalam kumpulan, mencari maklumat, merancang dan melaksanakan projek yang mampu membangkitkan minat mereka. Elemen-elemen seperti Merentas Kurikulum (EMK), Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT), serta Kemahiran Abad ke-21, telah diintegrasikan dalam pendekatan pembelajaran. Tambahan pula, buku teks ini menyediakan ruang untuk maklumat tambahan dan menggunakan teknologi moden seperti Kod QR, bertujuan untuk memastikan bahawa matlamat dan objektif pengajaran mata pelajaran Sains Rumah Tangga Tingkatan 5 dapat dicapai secara efektif.

Untuk mempertingkatkan pengalaman pembelajaran, buku teks ini menggunakan gambar rajah serta peta pemikiran untuk membantu visualisasi dan merangsang daya fikir pelajar. Setiap modul diakhiri dengan bahagian Rumusan, Refleksi, dan Penilaian Kendiri, yang bertujuan untuk mengukuhkan pemahaman dan memberi ruang bagi refleksi diri. Tambahan kepada itu, terdapat Glosari, Rujukan, dan Indeks di bahagian akhir buku teks ini bagi memudahkan rujukan dan penerokaan lanjut.

Isi Kandungan

BAB 1 KESELAMATAN DI TEMPAT KERJA DALAM INDUSTRI HOSPITALITI
1.1 Tanggungjawab Mematuhi Peraturan Keselamatan di Tempat Kerja dalam Industri Hospitaliti
1.2 Persekitaran Selamat dan Ergonomik Pergerakan di Tempat Kerja
1.3 Amalan Keselamatan Mencegah Kebakaran dan Rawatan Awal Kecederaan Akibat kebakaran
Rumusan
Refleksi
Penilaian Kendiri

BAB 2 SANITASI DALAM PENYEDIAAN DAN PENYIMPANAN MAKANAN
2.1 Amalan Sanitasi dalam Perkhidmatan Penyediaan Makanan
2.2 Amalan Kebersihan Diri di Tempat Kerja
2.3 Amalan Menjaga Kebersihan dan Keselamatan Makanan
Rumusan
Refleksi
Penilaian Kendiri

BAB 3 PERALATAN PENYEDIAAN DAN PENYAJIAN MAKANAN
3.1 Perabot dan Kelengkapan Dapur serta Peranggu Meja
Rumusan
Refleksi
Penilaian Kendiri

BAB 4 PENGURUSAN DAN PENYEDIAAN MAKANAN
4.1 Prinsip dan Kaedah Memasak
4.2 Hidangan Berasaskan Sayuran bagi Sajian Timur, Barat dan Vegetarian
4.3 Hidangan Berasaskan Ikan dan Kerang-kerangan bagi Sajian Timur dan Barat
4.4 Hidangan Berasaskan Daging bagi Sajian Timur dan Barat
4.5 Sos bagi Sajian Timur dan Barat
4.6 Hidangan Berasaskan Bijirin dan Hasil Bijirin bagi Sajian Timur dan Barat
4.7 Hidangan Desert bagi Sajian Timur dan Barat
4.8 Hidangan Roti dan Masakan Beryis
4.9 Hidangan Pastri
4.10 Masakan Mengikut Tema: Sajian Keraian dan Projek Keusahawanan
Rumusan
Refleksi
Penilaian Kendiri

Download Buku Teks Sains Rumah Tangga Tingkatan 5 (Semua Bab)

NoDownload Buku Teks Sains Rumah Tangga Tingkatan 5 Semua BabPautan
1Buku Teks Digital Sains Rumah Tangga KSSM Tingkatan 5?
2Buku Teks Digital Sains Rumah Tangga KSSM Tingkatan 5 (1)?

Kesimpulan

Kesimpulan dari teks.my, kurikulum Standard Sekolah Menengah (KSSM) untuk Sains Rumah Tangga adalah pilihan Elektif Ikhtisas (MPEI) dalam STEM bagi Tingkatan 4 dan 5. Modul Tingkatan 5 merangkumi keselamatan, sanitasi makanan, peralatan penyediaan, dan pengurusan makanan. Pendekatan mengintegrasikan EMK, KBAT, dan Kemahiran Abad ke-21, serta teknologi moden seperti Kod QR. Buku ini memperkaya pembelajaran dengan gambar, peta pemikiran, refleksi diri, dan sumber rujukan.

Photo of author

Team Teks

Kami komited untuk menyediakan konten berkualiti tinggi yang dapat membantu meningkatkan pemahaman dan pencapaian akademik anda.