√ Buku Teks Sains Rumah Tangga Tingkatan 4 (Download PDF)

Buku panduan bagi mata pelajaran Sains Rumah Tangga Tingkatan 4 telah dirangka dengan penuh perhatian untuk menjawab keperluan pembelajaran dalam subjek ini. Sains Rumah Tangga (SRT) merujuk kepada perubahan nama bagi mata pelajaran yang sebelum ini dikenali sebagai Ekonomi Rumah Tangga (ERT) Tingkatan 4 dan 5. Perubahan ini bermula pada tahun 1992 dan telah dipantau semula pada tahun 2002. Isi kandungan buku ini merujuk kepada Garis Panduan Standard Kurikulum dan Penilaian (DSKP) serta sepenuhnya sejajar dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan.

Sejajar dengan agenda transformasi pendidikan negara yang bertujuan untuk menghasilkan generasi yang mahir dalam abad ke-21, matlamat pembelajaran dalam mata pelajaran Sains Rumah Tangga ini adalah untuk menggalakkan pelajar memperoleh pengetahuan yang luas, kemahiran asas, serta kemahiran dalam aspek personaliti dan moral. Selain itu, tujuan lainnya adalah untuk mempersiapkan mereka menjalani kehidupan secara efektif dan bersedia memasuki alam pekerjaan yang berkaitan dengan bidang ini, demi mencapai kesuksesan dan kecemerlangan dalam kehidupan mereka.

Mata pelajaran ini diterapkan dalam buku teks ini melalui lima bahagian utama, iaitu “Kerja Berkumpulan”, “Pengurusan Sumber Keluarga dan Tempat Kediaman”, “Pakaian dan Jahitan”, “Makanan dan Pemakanan”, serta “Perniagaan dan Keusahawanan”. Setiap unit pengajaran telah disusun dengan teliti oleh penulis untuk memudahkan proses pengajaran dan pembelajaran. Setiap bab diawali dengan halaman pembuka yang bertujuan untuk memikat minat pelajar terhadap isu pembelajaran, kemudian diikuti dengan isi kandungan, ringkasan, dan penilaian kendiri.

Terdapat elemen tambahan seperti fakta menarik (“Did You Know?”), Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT), tip-tips berguna, nasihat keselamatan, nilai-nilai murni, aktiviti menarik, serta laman berfokus pada Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK). Elemen-elemen ini dirangka dengan teliti dan disusun bersama ilustrasi untuk memastikan bahawa pelajar dapat menguasai dan mengaplikasikan pengetahuan, pemahaman, dan kemahiran yang telah diperoleh.

Selain daripada itu, komponen-komponen merentas kurikulum seperti kemahiran Teknologi Maklumat dan Komunikasi, bahasa, sains dan teknologi, keusahawanan, pendidikan kewangan, serta inovasi dan kreativiti turut dimasukkan dalam konteks pembelajaran. Penekanan terhadap Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) dinyatakan dengan jelas, bertujuan untuk melatih pelajar agar mampu berfikir secara kritis dalam pelbagai disiplin ilmu.

Selain daripada aktiviti yang telah dicadangkan dalam buku teks ini, para guru juga digalakkan menggunakan daya kreativiti masing-masing untuk menyesuaikan bahan pengajaran dan aktiviti berdasarkan kepada konteks persekitaran dan keperluan pelajar. Akhir sekali, penulis berharap agar buku teks Sains Rumah Tangga Tingkatan 4 ini akan memenuhi keperluan dan tuntutan dalam pendidikan peringkat sekolah menengah. Semoga buku ini dapat berperanan sebagai landasan penting dalam membentuk individu yang berjaya dan memberi sumbangan yang bermakna kepada perkembangan negara.

Isi Kandungan

Penghargaan
Kandungan
Pendahuluan

KERJA SEPASUKAN
1.1 Organisasi Kerja
1.2 Semangat Kerja Sepasukan
1.3 Peningkatan Kendiri
Rumusan Bab
Penilaian Kendiri

PENGURUSAN SUMBER KELUARGA DAN TEMPAT KEDIAMAN
2.1 Pengurusan Sumber Keluarga
2.2 Pengurusan Sumber Kewangan Keluarga
2.3 Pengurusan Konflik dalam Keluarga
2.4 Pengurusan Tempat Kediaman
Rumusan Bab
Penilaian Kendiri

PAKAIAN DAN JAHITAN
3.1 Pemilihan Pakaian
3.2 Mendraf Pola Rompi atau Blaus
3.3 Penyediaan Bahan Jahitan
3.4 Penghasilan Blaus atau Rompi
Rumusan Bab
Penilaian Kendiri

MAKANAN DAN PEMAKANAN
4.1 Keperluan Makanan, Nutrien dan Fungsinya
4.2 Sistem Pencernaan dan Penyerapan Makanan
4.3 Diet Seimbang
4.4 Peruntukan Diet Harian yang Disarankan dan Indeks Jisim Badan
4.5 Label Makanan
4.6 Perancangan Menu
Rumusan Bab
Penilaian Kendiri

PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN
5.1 Pengenalan Perniagaan dan Keusahawanan
5.2 Prosedur Memulakan Perniagaan
5.3 Perancangan Perniagaan
Rumusan Bab
Penilaian Kendiri
Glosari
Bibliografi
Indeks

Download Buku Teks Sains Rumah Tangga Tingkatan 4 (Per Bab)

NoDownload Buku Teks Sains Rumah Tangga Tingkatan 4Pautan
1Sains Rumah Tangga Tingkatan 4 – Kandungan?
2Sains Rumah Tangga Tingkatan 4 – Bab 1?
3Sains Rumah Tangga Tingkatan 4 – Bab 2?
4Sains Rumah Tangga Tingkatan 4 – Bab 3?
5Sains Rumah Tangga Tingkatan 4 – Bab 4?
6Sains Rumah Tangga Tingkatan 4 – Bab 5?
7Sains Rumah Tangga Tingkatan 4 – Glosari, Indeks?

Download Buku Teks Sains Rumah Tangga Tingkatan 4 (Semua Bab)

NoBuku Teks Sains Rumah Tangga Tingkatan 4Pautan
1Buku Teks Digital Sains Rumah Tangga KSSM Tingkatan 4 (Bab 1- Bab 5)?
2Buku Teks Digital Sains Rumah Tangga KSSM Tingkatan 4 (Bab 1 – Bab 5) (1)?

Kesimpulan

Kesimpulan dari teks.my, Buku panduan Sains Rumah Tangga Tingkatan 4 merangkumi perubahan mata pelajaran dari Ekonomi Rumah Tangga, selaras dengan DSKP dan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Matlamatnya ialah memupuk pengetahuan, kemahiran asas, personaliti, dan moral pelajar, bersedia menghadapi dunia kerja dalam bidang ini. Buku ini terstruktur dengan baik, merangkumi pelbagai elemen seperti KBAT, nasihat keselamatan, aktiviti, serta integrasi Teknologi Maklumat dan Komunikasi. Penekanan diberikan kepada berfikir kritis dan elemen merentas kurikulum. Buku ini diharapkan dapat membentuk individu berjaya dan memberi sumbangan kepada negara.

Photo of author

Team Teks

Kami komited untuk menyediakan konten berkualiti tinggi yang dapat membantu meningkatkan pemahaman dan pencapaian akademik anda.