√ Buku Teks Sains Tingkatan 4 (Download PDF)

Buku Teks Sains Tingkatan 4 mengikuti Garis Panduan Kurikulum Standard Sekolah Menengah (KSSM) telah dihasilkan oleh seorang penulis yang merupakan guru terlatih dalam disiplin ini. Materi ini direka berlandaskan Arahan Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran bagi Tingkatan 4, suatu panduan yang dirangka oleh Kementerian Pendidikan Malaysia.

Karya tulis ini berfungsi sebagai sumber rujukan yang sejajar dengan falsafah Pendidikan Kebangsaan, bertujuan mewujudkan pelajar yang bijaksana, kreatif, inovatif, serta kritis, sambil meneguhkan nilai-nilai murni dalam diri mereka.

Isi Kandungan

PENDAHULUAN

TEMA 1: Kaedah Saintifik

BAB 1 Langkah Keselamatan di dalam Makmal

1.1 Peralatan Perlindungan Diri
1.2 Pembuangan Bahan Sisa
1.3 Pemadam Kebakaran
Praktis Sumatif 1

BAB 2 Bantuan Kecemasan

2.1 Resusitasi Kardiopulmonari (Cardiopulmonary Resuscitation, CPR)
2.2 Heimlich Manoeuvre
Praktis Sumatif 2

BAB 3 Teknik Mengukur Paramete Kesihatan Badan

3.1 Suhu Badan
3.2 Kadar Denyutan Nadi
3.3 Tekanan Darah
3.4 Indeks Jisim Badan (Body Mass Index, BMI)
Praktis Sumatif 3

TEMA 2 Penyenggaraan dan kesinambungan Hidup

BAB 4 Teknologi Hijau dalam Melestarikan Alam

4.1 Kelestarian Alam Sekitar
4.2 Sektor Tenaga
4.3 Sektor Pengurusan Sisa dan Air Sisa
4.4 Sektor Pertanian dan Perhutanan
4.5 Sektor Pengangkutan
4.6 Teknologi Hijau dan Kehidupan
Praktis Sumatif 4

BAB 5 Genetik

5.1 Pembahgian Sel
5.2 Pewarisan
5.3 Mutasi
5.4 Teknologi Kejuruteraan Genetik
5.5 Variasi
Praktis Sumatif 5

BAB 6 Sokongan, Pergerakan dan Pertumbuhan

6.1 Sokongan, Pergerakan dan Pertumbuhan Haiwan
6.2 Pergerakan dan Pertumbuhan Manusia
6.3 Sokongan, Pertumbuhan dan Kestabilan dalam Tumbuhan
Praktis Sumatif 6

BAB 7 Koordinasi Badan

7.1 Sistem Endokrin Manusi
7.2 Gangguan Kepada Koordinasi Badan
7.3 Minda yang Sihat
Praktis Sumatif 7

TEMA 3 Penerokaan Unsur dalam Alam

BAB 8 Unsur dan Bahan

8.1 Asas Jirim
8.2 Jadual Berkala Unsur Moden
8.3 Isotop
Praktis Sumatif 8

BAB 9 Kimia Industri

9.1 Aloi
9.2 Kaca dan Seramik
9.3 Polimer
Praktis Sumatif 9

BAB 10 Kimia dalam Perubatan dan kesihatan

10.1 Perubatan Tradisional, Perubatan Moden dan Perubatan Komplementari
10.2 Radikal Bebas
10.3 Bahan Antioksidan
10.4 Produk Kesihatan
Praktis Sumatif 10

TEMA 4 Tenaga dan Kelestarian Hidup

BAB 11 Daya dan Gerakan

11.1 Gerakan Linear
11.2 Graf Gerakan Linear
11.3 Pecutan Graviti dan Jatuh Bebas
11.4 Jisim dan Inersia
Praktis Sumatif 11

BAB 12 Tenaga Nuklear

12.1 Penggunaan Tenaga Nuklear
12.2 Penghasilan Tenaga Nuklear
12.3 Impak Penggunaan Tenaga Nuklear
12.4 Tenaga Nuklear di Malaysia
Praktis Sumatif 12

Jawapan
Peraturan Makmal dan Langkah Keselamatan
Glosari
Rujukan
Indeks

Download Buku Teks Sains Tingkatan 4 (per Unit)

NoBuku Teks Sains Tingkatan 4 per UnitPautan
1Sains Tingkatan 4 – Kandungan?
2Sains Tingkatan 4 – Bab 1?
3Sains Tingkatan 4 – Bab 2?
4Sains Tingkatan 4 – Bab 3?
5Sains Tingkatan 4 – Bab 4?
6Sains Tingkatan 4 – Bab 5?
7Sains Tingkatan 4 – Bab 6?
8Sains Tingkatan 4 – Bab 7?
9Sains Tingkatan 4 – Bab 8?
10Sains Tingkatan 4 – Bab 9?
11Sains Tingkatan 4 – Bab 10?
12Sains Tingkatan 4 – Bab 11?
13Sains Tingkatan 4 – Bab 12?

Download Buku Teks Sains Tingkatan 4 (Semua Unit)

NoBuku Teks Sains Tingkatan 4 Semua UnitPautan
1Buku Teks Digital Sains KSSM Tingkatan 4 (Bab 1 – Bab 12)?

Buku Teks Sains KSSM Lengkap

NoBuku Teks Sains KSSM
1Buku Teks Sains Tingkatan 1
2Buku Teks Sains Tingkatan 2
3Buku Teks Sains Tingkatan 3
4Buku Teks Sains Tingkatan 4
5Buku Teks Sains Tingkatan 5

Kesimpulan

Kesimpulan dari teks.my, buku teks ini merupakan sumber rujukan penting bagi pelajar Tingkatan 4 dalam mata pelajaran Sains mengikuti pendekatan holistik berdasarkan Kurikulum Standard Sekolah Menengah (KSSM). Dengan panduan yang ditetapkan dalam Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran, buku ini tidak hanya memberikan pengetahuan secara mendalam tetapi juga mengembangkan kemahiran berfikir kritis, kreativiti, dan inovasi dalam kalangan pelajar.

Ia sejajar dengan visi Pendidikan Kebangsaan untuk melahirkan individu yang berintegriti dengan nilai-nilai murni, memastikan bahawa generasi masa depan mempunyai perspektif yang luas dan holistic untuk menghadapi cabaran global.

Photo of author

Team Teks

Kami komited untuk menyediakan konten berkualiti tinggi yang dapat membantu meningkatkan pemahaman dan pencapaian akademik anda.