√ Buku Teks Perniagaan Tingkatan 4 (Download PDF)

Buku pengajaran Perniagaan untuk murid tingkatan 4 ini telah dihasilkan dengan seiring azam tulen Rukun Negara, Falsafah Pendidikan Kebangsaan, dan juga Wawasan 2020. Panduan utama dalam menyusun buku ini merujuk kepada Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP), dan dalam proses penyusunannya turut memanfaatkan sumber rujukan lain yang sesuai.

Konsep yang diusung oleh buku ini adalah korporat, interaktif, menyegarkan dan juga bersifat santai, semua ini bertujuan untuk menghidupkan daya tarikan para murid terhadap mata pelajaran Perniagaan dan mendorong semangat pembelajaran mereka. Penerapan konsep ini juga berusaha untuk memasukkan berbagai variasi latihan serta maklumat tambahan agar proses pembelajaran menjadi lebih menarik. Melalui pendekatan ini, elemen-nilai murni, aspek merentas kurikulum, dan kemahiran yang relevan dengan era abad ke-21 diterapkan secara sinergi, dengan tujuan mewujudkan generasi yang berkasih sayang terhadap tanah air serta mampu mengembangkan pemikiran kreatif.

Tujuan utama penulisan buku ini adalah untuk menjadi sumber rujukan utama dalam proses pengajaran dan pembelajaran (PdP). Selain itu, ia juga bertujuan untuk menimbulkan minat para pelajar terhadap bidang perniagaan. Dalam satu usaha yang seiring, buku ini dihasilkan dengan niat meningkatkan kemahiran dalam berkomunikasi, memupuk daya imaginasi, serta kemampuan dalam menganalisis di kalangan murid. Tambahan pula, aspirasi tersembunyi buku ini adalah untuk membina dasar keyakinan di kalangan pelajar, agar mereka bersedia untuk mengambil langkah pertama dalam dunia perniagaan selepas tamat pengajian.

Materi dalam buku ini yang melibatkan objektif perniagaan dan struktur organisasi perniagaan, diharapkan akan menyediakan ilmu yang sesuai bagi membolehkan murid memahami dengan lebih mendalam tentang persekitaran yang melingkupi mereka. Melalui pendekatan yang berfokus kepada memperkukuhkan argumen dan juga bukti-bukti yang kukuh, pengarang buku ini telah menggunakan maklumat serta data terkini yang diperoleh dari sumber yang sah dan terpercaya.

Isi Kandungan

Bab 1 Tujuan Perniagaan dan Pemilikan Perniagaan 3

1.0 Pengenalan Gerak Minda 1
1.1 Tujuan Perniagaan
1.2 Bentuk Pemilikan Perniagaan
1.3 Bentuk-bentuk Perniagaan Lain
1.4 Klasifikasi Perniagaan
1.5 Skala Perniagaan
1.6 Perkaitan antara Penawaran Barang dan Perkhidmatan, Bentuk Pemilikan,
Klasifikasi dan Skala Perniagaan
1.7 Perkembangan Sektor Perniagaan di Malaysia

Gerak Minda 1.1
Aktiviti Kumpulan Kreatif dan Inovatif
Refleksi
Rumusan
Latihan Sumatif

Bab 2 Trend Semasa dalam Perniagaan
2.1 Peranan Kerajaan dalam Menangani Isu-isu Tempatan, Negara
dan Serantau
2.2 Trend Persekitaran Perniagaan
2.3 Analisis Faktor-faktor yang Membawa Perubahan kepada Persekitaran Perniagaan
2.4 Kesan Perubahan Persekitaran terhadap Organisasi Perniagaan

Gerak Minda 2
Aktiviti Kumpulan Kreatif dan Inovatif 2
Refleksi
Rumusan
Latihan Sumatif 2

Bab 3 Penetapan Visi, Misi dan Objektif Perniagaan
3.1 Maksud Visi, Misi dan Objektif Perniagaan
3.2 Perbandingan Visi, Misi dan Objektif Beberapa Perniagaan yang Berbeza
3.3 Ciri-ciri Objektif Sesebuah Perniagaan
3.4 Tujuan Penetapan Visi, Misi dan Objektif Perniagaan sebagai Panduan Perniagaan
3.5 Menghasilkan Visi, Misi dan Objektif bagi Perniagaan Tertentu
3.6 Kesan kepada Perniagaan Akibat Kegagalan Mencapai Matlamat
dan Objektif
3.7 Faktor yang Mempengaruhi Perubahan Visi, Misi dan Objektif Perniagaan
3.8 Pencapaian Visi, Misi dan Objektif Perniagaan yang Dipilih

Gerak Minda 3
Aktiviti Kumpulan Kreatif dan Inovatif 3
Refleksi
Rumusan
Latihan Sumatif 3

Bab 4 Bahagian-bahagian Fungsian Utama dalam Organisasi Perniagaan
4.1 Bahagian-bahagian Fungsian Utama dalam Organisasi Perniagaan
4.2 Tujuan Setiap Bahagian Fungsian
4.3 Pembangunan Produk dan Pasaran Baharu
4.4 Penggunaan Teknologi Maklumat
4.5 Hubungan dan Interaksi dengan Bahagian Fungsian Lain
4.6 Interaksi dan Perkaitan antara Bahagian Fungsian dalam Dua
Perniagaan Berlainan

Gerak Minda 4
Aktiviti Kumpulan Kreatif dan Inovatif 4
Refleksi
Rumusan
Latihan Sumatif 4

Kertas Kerja Projek
Panduan Tugasan Kertas Kerja Projek
Pengenalan
Panduan Pelaksanaan Tugasan Kertas Kerja Projek

CONTOH KERTAS KERJA PROJEK TINGKATAN 4
Glosari
Senarai Rujukan
Indeks
Jawapan

Download Buku Teks Perniagaan Tingkatan 4 (per Bab)

NoDownload Buku Teks Perniagaan Tingkatan 4 per BabLink Download
1Perniagaan Tingkatan 4 – Kandungan?
2Perniagaan Tingkatan 4 – Bab 1?
3Perniagaan Tingkatan 4 – Bab 2?
4Perniagaan Tingkatan 4 – Bab 3?
5Perniagaan Tingkatan 4 – Bab 4?
6Perniagaan Tingkatan 4 – Kertas Kerja Projek?

Download Buku Teks Perniagaan Tingkatan 4 (Semua Bab)

NoDownload Buku Teks Perniagaan Tingkatan 4 per BabLink Download
1Buku Teks Digital Prinsip Perakaunan KSSM Tingkatan4 (Bab 1 – Bab 9)?

Kesimpulan

Kesimpulan dari teks.my yaitu Buku Perniagaan tingkatan 4 ini direka dengan mengikut azam Rukun Negara, Falsafah Pendidikan Kebangsaan, dan Wawasan 2020, berdasarkan DSKP dan sumber rujukan lain. Konsepnya yang korporat, interaktif, menyegarkan, dan santai bertujuan memikat minat murid, dengan latihan variasi dan maklumat relevan abad ke-21. Buku ini galakkan nilai murni, kemahiran lintas kurikulum, dan abad ke-21, bina generasi patriotik kreatif. Sebagai sumber utama PdP dan minat perniagaan, ia tingkatkan komunikasi, imaginasi, analisis murid, serta kukuhkan keyakinan untuk langkah pertama dalam perniagaan. Materi objektif dan struktur organisasi perniagaan disampaikan mantap, data terkini, maklumat sah, bantu murid faham lingkungan mereka.

Photo of author

Team Teks

Kami komited untuk menyediakan konten berkualiti tinggi yang dapat membantu meningkatkan pemahaman dan pencapaian akademik anda.