√ Buku Teks Bahasa Jepun Tingkatan 1 KSSM (Download PDF)

Buku Teks Bahasa Jepun Menengah Rendah Tingkatan 1 telah ditulis berdasarkan Kurikulum Standard Sekolah Menengah (KSSM) yang sesuai dengan aspirasi Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Tujuan utamanya adalah untuk menghasilkan individu yang seimbang dan harmonis dari segi kecerdasan, spiritual, emosi, dan jasmani.

Buku ini mengandungi 256 muka surat yang menekankan ciri-ciri pembelajaran abad ke-21, kerana ia dibangunkan berdasarkan DSKP (Dokumen Standard Prestasi dan Pentaksiran). Dokumen ini berfungsi sebagai panduan dalam pelaksanaan pembelajaran mengikut keperluan KSSM. Pelaksanaan kurikulum ini menjadi penanda aras bagi keberkesanan pembelajaran abad ke-21. Oleh itu, ciri-ciri tersebut perlu diwujudkan dalam latihan dan tugasan yang menggalakkan murid mencari maklumat berkaitan dengan topik yang dipelajari. Tambahan pula, murid juga dapat mencari maklumat tambahan yang diperlukan tanpa bergantung kepada kehadiran guru.

Aktiviti dan bahan rangsangan yang disediakan bertujuan untuk membangunkan kemahiran berfikir kritis, kreatif, dan inovatif dalam kalangan murid. Buku ini juga memberikan peluang kepada murid untuk meneroka pengetahuan melalui penggunaan teknologi dan media informasi, seperti pautan atau laman sesawang yang berkaitan. Tugasan yang diberikan juga mendorong kerja berkumpulan dan perbincangan di kalangan murid. Kedua-dua aspek ini sejajar dengan salah satu ciri pembelajaran abad ke-21, iaitu kerjasama dan kemahiran sosial.

Buku ini dilengkapi dengan ilustrasi, gambar, foto, carta, peta minda, latihan kanji, dan jadual untuk memudahkan pemahaman murid terhadap teks. Terdapat juga maklumat tambahan yang diselitkan untuk memberi pemahaman yang lebih mendalam kepada murid. Harapannya, buku ini dapat memenuhi keperluan Falsafah Pendidikan Kebangsaan dalam membentuk identiti dalam kalangan murid, supaya mereka menjadi anggota masyarakat yang aktif, sejahtera, dan produktif, sambil memiliki semangat cinta terhadap diri sendiri, keluarga, masyarakat, dan negara.

Isi Kandungan Buku Teks Bahasa Jepun Tingkatan 1

 • BAB 1 :アミンです (ialah amina)
 • BAB 2 : わたしの かぞくです (Ini keluarga saya)
 • BAB 3 : じむしつは 2かいです (Gatal adalah 2 kaki)
 • BAB 4 : わたしの 一日です (Ini Hari Saya)
 • BAB 5 : スポーツが 好きです (Saya suka bersukan)
 • KUIZ 1
 • BAB 6 : がっこうは きれいです (Sekolah bersih)
 • BAB 7 : 日本語しつが あります (Ada bahasa Jepun)
 • BAB 8 : そうじを して ください (Tolong bersihkan)
 • BAB 9 : じしょを 見ては いけません (Jangan pandang saya)
 • BAB 10 : 日本へ 行きたいです (Saya mahu pergi ke Jepun)
 • KUIZ 2
 • BAB 11 : あたまが いたいです (Kepala saya sakit)
 • BAB 12 : プレゼントを もらいました (Saya dapat hadiah)
 • BAB 13 : けんこうの ために ジョギングを します (Saya berjoging untuk kesihatan saya)
 • BAB 14 : でんとう スポーツ (Sukan Dento)
 • BAB 15 : いろいろな ことが できます (Anda boleh melakukan banyak perkara)
 • KUIZ 3
 • Struktur ayat
 • Senarai huruf kanji
 • Senarai jawapan
 • Skrip Pendengaran
 • Bibliografi

Download Buku Teks Bahasa Jepun Tingkatan 1

NoBuku Teks Bahasa Jepun Tingkatan 1Pautan
1Buku Teks Digital Bahasa Jepun KSSM Tingkatan 1?

Kesimpulan

Buku Teks Bahasa Jepun Menengah Rendah yang dibangunkan berdasarkan Kurikulum Standard Sekolah Menengah (KSSM) dan Dokumen Standard Prestasi dan Pentaksiran (DSKP) mempunyai tujuan utama untuk melahirkan individu yang seimbang dan harmonis dari segi kecerdasan, spiritual, emosi, dan jasmani.

Berdasarkan yang teks.my dapatkan, buku ini menekankan ciri-ciri pembelajaran abad ke-21 dan memberikan peluang kepada murid untuk mencari maklumat sendiri, membangunkan kemahiran berfikir kritis, kreatif, dan inovatif, serta mendorong kerja berkumpulan dan perbincangan. Dilengkapi dengan bahan tambahan dan ilustrasi, buku ini berharap dapat memenuhi keperluan Falsafah Pendidikan Kebangsaan dalam membentuk identiti murid dan menghasilkan anggota masyarakat yang aktif, sejahtera, dan produktif dengan semangat cinta terhadap diri sendiri, keluarga, masyarakat, dan negara.

Photo of author

Team Teks

Kami komited untuk menyediakan konten berkualiti tinggi yang dapat membantu meningkatkan pemahaman dan pencapaian akademik anda.