√ Buku Teks Pendidikan Jasmani dan Kesihatan Tingkatan 1 (PDF)

Buku teks Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan Tingkatan 1 ini telah dicipta berdasarkan Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP). Buku ini terdiri daripada tujuh unit untuk Pendidikan Jasmani dan tiga unit untuk Pendidikan Kesihatan. Di dalam buku teks ini, terdapat tiga domain utama yang merangkumi domain psikomotor, domain kognitif, dan domain afektif dalam penyampaian kandungannya untuk Pendidikan Jasmani. Selain daripada menggabungkan elemen Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT), buku ini juga menyertakan unsur-unsur Kemahiran Abad Ke-21 dan elemen Merentas Kurikulum.

Dalam mata pelajaran Pendidikan Jasmani, penekanan diberikan kepada strategi pengajaran dan pembelajaran yang berpusatkan pada pembelajaran berdasarkan penyiasatan dan projek. Selain itu, pendekatan Pengajaran Permainan untuk Pemahaman (Teaching Games for Understanding – TGfU) juga diamalkan untuk meningkatkan keaktifan murid, penglibatan dalam aktiviti, motivasi, dan keseronokan.

Bagi mata pelajaran Pendidikan Jasmani, isi kandungan standard diletakkan dalam setiap unit yang meliputi ketiga-tiga domain tersebut. Ini bertujuan untuk memudahkan para guru dan murid dalam memahami dengan lebih baik isi kandungan yang ingin dicapai dalam setiap unit.

Pendidikan Kesihatan pula berbeza daripada Pendidikan Jasmani kerana mengandungi standard pembelajaran pada setiap halaman rangsangan untuk setiap unit. Ini disebabkan Pendidikan Kesihatan tidak mempunyai domain penekanan pembelajaran yang spesifik. Penekanan pembelajaran dalam Pendidikan Kesihatan bertujuan untuk melahirkan murid yang tidak hanya sihat dari segi fizikal, tetapi juga dari segi mental, emosi, sosial, dan rohani.

Akhir sekali, diharapkan agar buku ini dapat dimanfaatkan sebaik mungkin oleh guru-guru dan murid-murid. Semoga buku ini dapat mencapai matlamat Kurikulum Standard Sekolah Menengah (KSSM) sebagaimana yang diinginkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM).

Isi Kandungan

PENDIDIKAN JASMANI

 • UNIT 1: GIMNASTIK ASAS
 • UNIT 2: PERGERAKAN BERIRAMA
 • UNIT 3: KATEGORI SERANGAN
  • Bola Sepak
  • Bola Jaring
 • UNIT 4: KATEGORI JARING
  • Bola Tampar
  • Badminton
 • UNIT 5: OLAHRAGA ASAS
 • UNIT 6: REKREASI DAN KESENGGANGAN
 • UNIT 7: KECERGASAN FIZIKAL

PENDIDIKAN KESIHATAN

 • UNIT 1: PENDIDIKAN KESIHATAN REPRODUKTIF DAN SOSIAL (PEERS)
  • Kesihatan Diri dan Reproduktif
  • Penyalahgunaan Bahan
  • Kemahiran Pengurusan
  • Mental dan Emosi
  • Kekeluargaan
  • Perhubungan
  • Penyakit
  • Keselamatan
 • UNIT 2: PEMAKANAN
 • UNIT 3: PERTOLONGAN CEMAS

Download Buku Teks Pendidikan Jasmani dan Kesihatan Tingkatan 1

NoBuku Teks Pendidikan Muzik Tingkatan 1Pautan
1Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan Tingkatan 1 – Kandungan?
2Pendidikan Jasmani Tingkatan 1 – Unit 1?
3Pendidikan Jasmani Tingkatan 1 – Unit 2?
4Pendidikan Jasmani Tingkatan 1 – Unit 3?
5Pendidikan Jasmani Tingkatan 1 – Unit 4?
6Pendidikan Jasmani Tingkatan 1 – Unit 5?
7Pendidikan Jasmani Tingkatan 1 – Unit 6?
8Pendidikan Jasmani Tingkatan 1 – Unit 7?
9Pendidikan Kesihatan Tingkatan 1 – Unit 1?
10Pendidikan Kesihatan Tingkatan 1 – Unit 2?
11Pendidikan Kesihatan Tingkatan 1 – Unit 3?
12Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan Tingkatan 1 – Rujukan, Indeks?

Download Buku Teks Digital Pendidikan Jasmani & Pendidikan Kesihatan KSSM Tingkatan 1 (Semua Bab)

NoBuku Teks Pendidikan Muzik Tingkatan 1Pautan
1Buku Teks Digital Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan KSSM Tingkatan 1 (Semua Bab)?
2Buku Teks Digital Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan KSSM Tingkatan 1 (Semua Bab) (alternatif)?

Buku Teks Pendidikan Jasmani dan Kesihatan KSSM Lengkap

NoBuku Teks Pendidikan Jasmani dan Kesihatan KSSM
1Buku Teks Pendidikan Jasmani dan Kesihatan Tingkatan 1
2Buku Teks Pendidikan Jasmani dan Kesihatan Tingkatan 2
3Buku Teks Pendidikan Jasmani dan Kesihatan Tingkatan 3
4Buku Teks Pendidikan Jasmani dan Kesihatan Tingkatan 4
5Buku Teks Pendidikan Jasmani dan Kesihatan Tingkatan 5

Kesimpulan

Kesimpulan dari teks.my, buku teks Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan Tingkatan 1 ini telah direka dengan mengikut Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP) serta memenuhi keperluan Kurikulum Standard Sekolah Menengah (KSSM) yang dikehendaki oleh Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM). Buku ini memberikan penekanan kepada pembelajaran aktif dan holistik melalui pendekatan inkuiri, projek, dan Pengajaran Permainan untuk Pemahaman (TGfU). Selain itu, buku ini merangkumi tiga domain utama iaitu psikomotor, kognitif, dan afektif, serta memasukkan elemen Kemahiran Abad Ke-21 dan Merentas Kurikulum. Diharapkan buku ini dapat memberi manfaat kepada guru dan murid dalam mencapai matlamat pembelajaran yang komprehensif dalam Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan.

Photo of author

Team Teks

Kami komited untuk menyediakan konten berkualiti tinggi yang dapat membantu meningkatkan pemahaman dan pencapaian akademik anda.