√ Buku Teks Pendidikan Muzik Tingkatan 1 KSSM (Download PDF)

Buku teks Pendidikan Muzik Kurikulum Standard Sekolah Menengah (KSSM) Tingkatan 1 telah ditulis berdasarkan Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP) Pendidikan Muzik KSSM Tingkatan 1 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM). Kandungan mata pelajaran Pendidikan Muzik KSSM Tingkatan 1 telah diatur dalam enam (6) unit dengan tema yang berbeza.

Tema-tema tersebut ialah Muzik Alat Penyatuan, Seni Budaya Malaysia, Muzik Segar Minda, Alam Satu Anugerah, Sihat Malaysia, dan Malaysia Beradab Mulia. Pembaharuan ini memberikan sumbangan yang besar kepada perkembangan intelek dan emosi murid.

Tema Buku Pendidikan Muzik Tingkatan 1

Setiap tema memiliki bidang-bidang penting sebagai asas utama untuk membangunkan kemahiran muzik, penjanaan idea kreatif, penghayatan muzik, dan notasi muzik yang selari dengan hasrat KSSM untuk melahirkan murid yang mahir dalam Abad Ke-21. Antaranya, terdapat bidang-bidang penting seperti:

1. Ensembel Nyanyian

Bidang ensembel nyanyian memberikan penekanan kepada peningkatan kemahiran dalam bernyanyi dengan teknik yang betul, seperti penggunaan teknik bernyanyi dengan pik dan sebutan yang betul mengikut tempo. Selain itu, murid juga berpeluang untuk menyanyikan pelbagai genre lagu. Guru boleh memilih genre lagu yang sesuai dengan latar belakang budaya dan minat murid.

2. Ensembel Muzik

Bidang ensembel muzik memberikan penekanan kepada penguasaan kemahiran bermain alat muzik secara berkelompok. Melalui kurikulum ini, murid berpeluang untuk memainkan pelbagai genre lagu dengan mengaplikasikan pengetahuan membaca dan menulis notasi muzik yang telah dipelajari.

3. Bidang Penghasilan Muzik

Bidang penghasilan muzik memberikan penekanan kepada aktiviti melahirkan idea kreatif dengan menghasilkan karya seperti mencipta melodi, corak irama, dan bunyi muzikal untuk sesuatu persembahan. Melalui bidang ini, murid juga secara langsung mengaplikasikan elemen-elemen kreativiti dan kemahiran berfikir aras tinggi (KBAT) yang diperkenalkan dalam KSSM.

4. Bidang Apresiasi Muzik

Bidang apresiasi muzik memberikan penekanan kepada aktiviti mendengar muzik secara aktif daripada pelbagai budaya. Melalui bidang ini, murid diberi peluang untuk menghargai, menilai, dan memberi ulasan secara kritis terhadap setiap genre muzik yang didengar atau ditonton.

5. Bidang Membaca dan Menulis Notasi Muzik

Bidang membaca dan menulis notasi muzik memberikan penekanan kepada aktiviti membaca dan menulis notasi muzik secara konvensional. Murid juga berpeluang untuk mengaplikasikan pengetahuan dan menerapkan kemahiran membaca dan menulis notasi muzik semasa aktiviti nyanyian, bermain alat muzik secara berkelompok, mencipta karya, dan mengapresiasi muzik.

Isi Kandungan

UNIT 1: MUZIK ALAT PENYATUAN

 • Pic
 • Lagu Kita Bersatu
 • Gitar
 • Kord C Major
 • Tempo
 • Nilai Not
 • Gamelan
 • Tanda Rehat
 • CiptaIrama

UNIT 2: SENI BUDAYA MALAYSIA

 • Postur dalam Nyanyian
 • Lagu Keutuhan Bangsa
 • Gitar
  -Penjagaan Gitar
  -Kord G Major
 • Postur Duduk
 • Caklempong
 • Meter 2/4 dan 4/4
 • Klef Trebel
 • Idea Muzik Kreatif

UNIT 3: MUZIK SEGAR MINDA

 • Etika Latihan 4
 • Lagu Segar Minda
 • Gitar
  -Kord F Major
 • Ghazal
 • Garisan Lejer
 • Terminologi dan Arahan Persembahan
 • Cipta Irama
 • Not dan Tanda Rehat
  -Krocet dan Minim

UNIT 4: ALAM SATU ANUGERAH

 • Etika Persembahan
 • Dinamik
 • Lagu Alam Satu Anugerah
 • Gitar
 • Kord D minor
 • Dondang Sayang
 • Skel
 • Pembinaan Skel C Major
 • Cipta Irama
  -Menggunakan Perkusi

UNIT 5: SIHAT MALAYSIA

 • Nilai Murni
 • Lagu Sihat Malaysia
 • Gitar
 • Kord A minor
 • Kompang
 • Skel Minor Harmonik
 • Pembinaan Skel A Harmonik
 • Cipta Irama
 • Not dan Tanda Rehat Semibrif

UNIT 6: MALAYSIA BERADAB MULIA

 • Membuka Mulut Ketika Menyanyi
 • Dinamik
 • Budi Bahasa Amalan Kita
 • Gitar
 • Mari Bermain Gitar
 • Dikir Barat
 • Kord Primer
 • Cipta Irama

Download Buku Teks Pendidikan Muzik Tingkatan 1

NoBuku Teks Pendidikan Muzik Tingkatan 1Pautan
1Buku Teks Digital Pendidikan Muzik KSSM Tingkatan 1?

Buku Teks Bahasa Melayu KSSM

NoBuku Teks Pendidikan Muzik KSSM
1Buku Teks Pendidikan Muzik Tingkatan 1
2Buku Teks Pendidikan Muzik Tingkatan 2
3Buku Teks Pendidikan Muzik Tingkatan 3
4Buku Teks Pendidikan Muzik Tingkatan 4
5Buku Teks Pendidikan Muzik Tingkatan 5

Kesimpulan

Kesimpulan dari teks.my bahwa buku teks Pendidikan Muzik KSSM Tingkatan 1 memberikan panduan yang komprehensif dalam pengajaran muzik di sekolah menengah. Dengan penekanan pada ensembel nyanyian, ensembel muzik, penghasilan muzik, apresiasi muzik, serta membaca dan menulis notasi muzik, murid dapat mengembangkan kemahiran muzik secara holistik. Melalui penggunaan buku teks ini, diharapkan murid dapat memperluas pengetahuan mereka dalam muzik, memperkukuhkan pemahaman tentang seni dan budaya, dan mencapai pencapaian cemerlang dalam mata pelajaran Pendidikan Muzik.

Photo of author

Team Teks

Kami komited untuk menyediakan konten berkualiti tinggi yang dapat membantu meningkatkan pemahaman dan pencapaian akademik anda.