√ Buku Teks Pendidikan Muzik Tingkatan 3 (Download PDF)

Pengajaran muzik memegang peranan penting dalam pengembangan aspek intelektual dan emosi bagi para pelajar. Melalui proses pembelajaran ini, pelajar memiliki kesempatan untuk mengeksplorasi, memahami, dan berkomunikasi melalui bahasa musik. Kurikulum ini turut memberikan peluang kepada pelajar untuk meningkatkan pemahaman terhadap musik, mempelajari norma penulisan musik, serta menilai dan merasai setiap nuansa musikal.

Buku teks untuk mata pelajaran Pendidikan Muzik dalam Tingkatan 3 telah dirangka berdasarkan pedoman Dokumen Standard Kurikulum dan Penilaian (DSKP) yang disusun oleh Bahagian Pembangunan Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM). Buku ini menjadi rujukan utama dalam proses pengajaran dan pembelajaran, baik di dalam maupun di luar kelas. Di dalamnya, terdapat lima bidang utama yang dijelaskan, yakni Ensembel Nyanyian, Ensembel Alat Muzik, Apresiasi Muzik, Membaca dan Menulis Notasi Muzik, serta Penghasilan Muzik. Setiap bidang ini memberikan fokus khusus dalam proses pembelajaran.

Isi Kandungan

PENDAHULUAN
PENERANGAN IKON
TOPIK PEMBELAJARAN

UNIT 1: INDAHNYA MELODI

Nyanyian Harmoni
Lagu Hai Hello Hello
Teknik Asas Permainan Alat Muzik
Kenali Kord Primer dalam Nada F Major
Orkestra Cina Moden
Jenis Not dan Tanda Rehat
Dinamik dan Artikulasi
Teknik Asas Mencipta Corak Irama
Mencipta Melodi dalam Meter 24
Penilaian

UNIT 2: SAHABAT SELAMANYA

Bernyanyi Mengikut Tempo
Lagu Sahabatku
Kenali Kord Primer dalam Nada D minor
Meter 38
Pengumpulan Not dan Tanda Rehat Meter 38
Nama Not pada Dua Garis Leger
Mencipta Melodi dalam Meter 34
Penilaian

UNIT 3: INSPIRASI

Teknik Lontaran Suara
Lagu Inspirasi
Kenali Kord Primer dalam Nada Bb Major
Ensembel Gong Besar
Skel F Major
Mencipta Melodi dalam Meter 44
Penilaian

UNIT 4: IDOLAKU

Penghasilan Ton dalam Nyanyian
Lagu Idolaku
Kenali Kord Primer dalam Nada G minor
Skel D minor Harmonik
Skel Pentatonik
Improvisasi Idea Melodi
Penilaian

UNIT 5: BUMIKU TERCINTA

Nyanyian dengan Sebutan Huruf Vokal
Lagu Bumiku Tercinta
Teknik Alternate Picking
Bermain Gitar Mengiringi Lagu Hai Hello Hello
Muzik Klasikal India
Kord Primer dalam Nada F Major dan D minor
Mencipta Improvisasi Melodi
Penilaian

UNIT 6: HARAPANKU MALAYSIA

Menyanyi Mengikut Pic
Lagu Harapanku Malaysia
Bermain Gitar Mengiringi Lagu Idolaku
Etika Persembahan
Kord Major dan Kord minor
Mencipta Melodi
Penilaian

UNIT 7: SELOKA WARISAN

Pengetahuan dan Kemahiran dalam Nyanyian
Lagu Seloka Si Kaduk
Analisis Skor Lagu

PENILAIAN AKHIR
GLOSARI
RUJUKAN

Download Buku Teks Pendidikan Muzik Tingkatan 3 Semua Unit

NoBuku Teks Pendidikan Muzik Tingkatan 3 Semua UnitPautan
1Buku Teks Digital Pendidikan Muzik KSSM Tingkatan 3?

Buku Teks Bahasa Melayu KSSM

NoBuku Teks Pendidikan Muzik KSSM
1Buku Teks Pendidikan Muzik Tingkatan 1
2Buku Teks Pendidikan Muzik Tingkatan 2
3Buku Teks Pendidikan Muzik Tingkatan 3
4Buku Teks Pendidikan Muzik Tingkatan 4
5Buku Teks Pendidikan Muzik Tingkatan 5

Kesimpulan

Kesimpulan dari teks.my, Pendidikan Muzik bukan sekadar mata pelajaran biasa, tetapi merupakan landasan penting dalam mengembangkan potensi intelektual dan emosi pelajar. Melalui pengalaman pembelajaran ini, pelajar diberi peluang untuk mengeksplorasi, memahami, dan berkomunikasi melalui bahasa muzik, sambil meningkatkan kemahiran literasi muzik dan memahami aspek-aspek kompleks seperti penulisan musik.

Buku teks Pendidikan Muzik Tingkatan 3 tidak hanya mengikuti panduan resmi DSKP, tetapi juga menjadi panduan komprehensif bagi pengajaran dan pembelajaran muzik, mengarahkan pelajar dalam menguasai bidang-bidang penting seperti Ensembel Nyanyian, Ensembel Alat Muzik, Apresiasi Muzik, Membaca dan Menulis Notasi Muzik, serta Penghasilan Muzik dengan penuh pemahaman dan kecekapan.

Photo of author

Team Teks

Kami komited untuk menyediakan konten berkualiti tinggi yang dapat membantu meningkatkan pemahaman dan pencapaian akademik anda.