√ Buku Teks Sejarah Tingkatan 2 (Download PDF)

Buku Teks Sejarah Tingkatan 2 ditulis berdasarkan Kurikulum Standard Sekolah Menengah (KSSM) oleh Bahagian Pembangunan Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia. Ia merupakan sambungan Buku Teks Sejarah Tingkatan 1. Penulisannya mengikut Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP) Sejarah Tingkatan 2, dengan 10 bab bertemakan Warisan Negara. Ia merangkumi Tajuk 5: Kerajaan Alam Melayu dan Tajuk 6: Kesultanan Melayu Melaka Sebagai Asas Kerajaan Masa Kini.

Malaysia adalah sebahagian daripada Alam Melayu yang mempunyai sejarah unik, termasuk kemunculan kerajaan-kerajaan awal yang setanding dengan tamadun dunia lain. Negara ini mewarisi ciri-ciri kerajaan-kerajaan tersebut. Kesultanan Melayu Melaka merupakan asas terus kepada Kesultanan Johor Riau. Kerajaan-kerajaan lain dibincangkan mengikut kelompok, termasuk faktor kelangsungan, latar belakang sejarah, dan geografi. Semua kerajaan ini meninggalkan warisan yang gemilang bagi sejarah negara dan membuktikan keserumpunan Alam Melayu.

Isi Kandungan

Pendahuluan

Bab 1: Kerajaan Alam Melayu
1.1 Konsep Alam Melayu
1.2 Kewujudan Kerajaan di Alam Melayu
1.3 Kerajaan Alam Melayu yang Masyhur
1.4 Kerajaan Alam Melayu dan Kerajaan Luar yang Sezaman

Bab 2: Sistem Pemerintahan dan Kegiatan Ekonomi Masyarakat Kerajaan Alam Melayu
2.1 Sistem Pemerintahan
2.2 Kegiatan Ekonomi

Bab 3: Sosiobudaya Masyarakat Kerajaan Alam Melayu
3.1 Bahasa dan Tulisan
3.2 Persuratan
3.3 Seni Bina
3.4 Struktur Sosial

Bab 4: Agama, Kepercayaan dan Keunikan Warisan Masyarakat Kerajaan Alam Melayu
4.1 Agama dan Kepercayaan
4.2 Keunikan Warisan Masyarakat Kerajaan Alam Melayu

Bab 5: Kesultanan Melayu Melaka
5.1 Pengasasan Kesultanan Melayu Melaka
5.2 Kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka
5.3 Pengakhiran Kesultanan Melayu Melaka yang Berpusat di Melaka

Bab 6: Kesultanan Johor Riau
6.1 Pengasasan Kesultanan Johor Riau
6.2 Kegemilangan Kesultanan Johor Riau

Bab 7: Kesultanan Melayu Pahang, Perak, Terengganu dan Selangor
7.1 Pengasasan Kesultanan Pahang, Perak, Terengganu dan Selangor
7.2 Warisan Kesultanan Melayu Melaka di Pahang, Perak, Terengganu dan Selangor

Bab 8: Kerajaan Kedah, Kelantan, Negeri Sembilan dan Perlis
8.1 Pengasasan Kerajaan Kedah, Kelantan, Negeri Sembilan dan Perlis
8.2 Hubungan Kerajaan Kedah, Kelantan, Negeri Sembilan dan Perlis dengan Negeri-negeri Melayu yang Lain

Bab 9: Warisan Kerajaan Kedah, Kelantan, Negeri Sembilan dan Perlis
9.1 Warisan Kerajaan Kedah, Kelantan dan Perlis
9.2 Keunikan Adat dan Pemerintahan Negeri Sembilan

Bab 10: Sarawak dan Sabah
10.1 Sarawak dan Sabah dalam Alam Melayu
10.2 Kemunculan Pemerintahan Tempatan
10.3 Kegiatan Ekonomi Masyarakat Sarawak dan Sabah
10.4 Keunikan Masyarakat Bumiputera Sarawak dan Sabah

Download Buku Teks Sejarah Tingkatan 2 (per Unit)

NoBuku Teks Sejarah Tingkatan 2 per UnitPautan
1Sejarah Tingkatan 2 – Kandungan?
2Sejarah Tingkatan 2 – Bab 1?
3Sejarah Tingkatan 2 – Bab 2?
4Sejarah Tingkatan 2 – Bab 3?
5Sejarah Tingkatan 2 – Bab 4?
6Sejarah Tingkatan 2 – Bab 5?
7Sejarah Tingkatan 2 – Bab 6?
8Sejarah Tingkatan 2 – Bab 7?
9Sejarah Tingkatan 2 – Bab 8?
10Sejarah Tingkatan 2 – Bab 9?
11Sejarah Tingkatan 2 – Bab 10?
12Sejarah Tingkatan 2 – Bibliografi dan Indeks?

Download Buku Teks Sejarah Tingkatan 2 Semua Unit

NoBuku Teks Sejarah Tingkatan 2 Semua UnitPautan
1Buku Teks Digital Sejarah KSSM Tingkatan (Bab 1 – Bab 10)?
2Buku Teks Digital Sejarah KSSM Tingkatan 2 (Bab 1 – bab 10) (1)?

Buku Teks Sejarah KSSM Lengkap

NoBuku Teks Sains KSSM
1Buku Teks Sejarah Tingkatan 1
2Buku Teks Sejarah Tingkatan 2
3Buku Teks Sejarah Tingkatan 3
4Buku Teks Sejarah Tingkatan 4
5Buku Teks Sejarah Tingkatan 5

Kesimpulan

Kesimpulan dari teks.my, buku teks Sejarah Tingkatan 2 ini merupakan sumber penting bagi pelajar untuk memahami sejarah Malaysia berdasarkan Kurikulum Standard Sekolah Menengah (KSSM). Ia meneliti dengan mendalam tentang warisan negara kita yang unik, termasuk kemunculan kerajaan-kerajaan awal yang memberi sumbangan besar kepada pembentukan tamadun dunia.

Melalui pembahasan mengenai Kesultanan Melayu Melaka dan kerajaan-kerajaan lain dalam wilayah Alam Melayu, buku ini memperlihatkan kesinambungan dan perkongsian yang membuktikan keserumpunan antara bangsa-bangsa di dalam negara ini. Dengan ilmu yang dipelajari daripadanya, pelajar dapat memahami warisan berharga yang telah diwarisi dari masa lalu dan merangka asas yang kukuh bagi pembangunan negara pada masa kini.

Photo of author

Team Teks

Kami komited untuk menyediakan konten berkualiti tinggi yang dapat membantu meningkatkan pemahaman dan pencapaian akademik anda.