√ Buku Teks Sejarah Tingkatan 1 KSSM (Download PDF)

Buku Teks Sejarah Tingkatan 1 – Buku Sejarah Tingkatan 1 yang ditulis berdasarkan Kurikulum Standard Sekolah Menengah (KSSM) oleh Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) merupakan sumber ilmu yang penting bagi pelajar sekolah menengah kita.

Buku ini membawakan kepada kita lapan bab yang merangkumi tema Sejarah Kita dan Dunia dengan pelbagai aspek yang menarik dan informatif, termasuk Pengenalan Ilmu Sejarah, Zaman Air Batu, Zaman Prasejarah, dan Tamadun Dunia dan Sumbangannya.

Kandungan Buku Teks Sejarah Tingkatan 1 KSSM

Bab I: Pengenalan Sejarah

Sejarah merupakan cabang ilmu yang mempelajari peristiwa masa lalu. Penulisan sejarah bergantung kepada kajian dan penyelidikan terhadap sumber-sumber sejarah. Kepelbagaian sumber dan kajian sejarah menyebabkan terdapat pelbagai tafsiran dalam bidang sejarah. Sejarah memainkan peranan penting dalam membentuk semangat cinta terhadap negara untuk meneruskan peradaban kita.

Pengertian Sejarah

 1. Definisi Sejarah secara Umum
 2. Pandangan Sejarawan Masa Silam dan Kontemporari
 3. Dimensi Masa dan Ruang dalam Sejarah

Sumber-sumber Sejarah

 1. Jenis-jenis Sumber Sejarah
 2. Penyelidikan dalam Sejarah
 3. Penafsiran dalam Sejarah

Kepentingan Mempelajari Sejarah

 1. Memahami Nilai-nilai Kewarganegaraan dan Sikap Sivik
 2. Menghargai Masa dalam Kehidupan Harian
 3. Menyedari Keperluan Menghargai Peristiwa Sejarah Negara Kita
 4. Menjaga Warisan Negara Kita
 5. Relevansi Ilmu Sejarah dalam Kehidupan

Bab II: Zaman Air Batu

Dalam dunia masa kini, kita dapat melihat kesan daripada perubahan fizikal bumi yang telah berlaku sejak berjuta-juta tahun yang lalu. Perubahan fizikal bumi ini dipengaruhi oleh iklim yang mengawalnya. Pada awalnya, bumi mengalami suhu yang amat sejuk, dikenali sebagai Zaman Air Batu, yang terjadi antara 2.5 juta tahun yang lalu hingga 10,000 tahun yang lalu.

Perubahan suhu bumi dari yang sejuk kepada yang panas menyebabkan air batu menjadi cecair. Perubahan ini mengakibatkan bumi mengalami beberapa peralihan zaman yang menghasilkan suhu bumi seperti yang kita lihat hari ini. Selain itu, bumi juga mengalami banyak perubahan dan perkembangan dalam kehidupan yang wujud sehingga kini.

 • Dunia Kita
 • Zaman Air Batu
 • Garis Masa Zaman Air Batu
 • Ciri-ciri Zaman Air Batu Akhir
 • Perubahan Zaman Air Batu
 • Kesan Perubahan Zaman Zaman Air Batu di Asia Tenggara

Bab III: Zaman Prasejarah

Zaman prasejarah adalah zaman yang menyaksikan kemajuan dan pencapaian manusia. Perbincangan mengenai zaman ini bermula dengan memahami maksud serta lokasi zaman prasejarah. Dalam perbincangan ini, akan dibahas aspek-aspek kehidupan manusia pada zaman prasejarah. Selanjutnya, perbincangan akan memberi fokus kepada sumbangan zaman ini terhadap kemajuan kehidupan manusia.

Bab ini juga akan membincangkan peninggalan zaman prasejarah di Malaysia. Memahami zaman prasejarah akan memberi kesedaran bahawa tamadun dan sejarah manusia sentiasa mengalami perubahan dan kesinambungan.

 • Lokasi Zaman Prasejarah di Dunia
 • Maksud Zaman Prasejarah
 • Ciri-ciri Kehidupan Manusia Zaman Prasejarah
 • Pengenalan Zaman Prasejarah di Malaysia
 • Kesinambungan Sumbangan Zaman Prasejarah kepada Kemajuan Kehidupan Manusia

Bab IV: Mengenali Tamadun

Tamadun adalah proses memperbaiki kemajuan kehidupan manusia. Secara umum, dalam bahasa Yunani, bahasa Inggeris, dan bahasa Arab, tamadun didefinisikan sebagai pencapaian kemajuan manusia. Tamadun manusia bermula di lembah sungai dan terus berkembang hingga saat ini. Pertumbuhan populasi yang besar di kawasan lembah sungai telah mengakibatkan pendirian bandar-bandar. Oleh itu, manusia telah mencipta inovasi melalui penggunaan kreativiti untuk memperbaiki kehidupan mereka.

 • Maksud Tamadun
 • Konsep Tamadun
 • Ciri-ciri Tamadun Awal Dunia

Bab V: Tamadun Awal Dunia

Tamadun Awal Dunia bermula di Mesopotamia, Mesir Purba, Lembah Indus, dan Huang He. Keempat-empat tamadun ini terletak di kawasan lembah sungai yang memberikan impak terhadap perkembangan setiap tamadun tersebut. Interaksi manusia dengan cabaran alam sekitar telah menghasilkan peningkatan dalam gaya hidup. Masyarakat dalam tamadun awal dunia ini membuktikan bahawa manusia memiliki keupayaan untuk membina bandar-bandar dan hidup di bawah sistem beraja yang menjadi asas kepada perkembangan tamadun manusia pada masa kini.

 • Empat Lokasi Tamadun Awal Dunia
 • Perbandingan Sumbangan Tamadun Awal

Bab VI: Peningkatan Tamadun Yunani dan Rom

Dalam bahagian sebelumnya, kita telah membincangkan tentang muncul dan perkembangan beberapa tamadun awal. Terdapat perkembangan yang pesat dalam pelbagai bidang dalam Tamadun Yunani dan Tamadun Rom. Kedua-dua tamadun ini mencapai pencapaian yang amat cemerlang. Kemajuan ini terutamanya berlaku dalam aspek pemerintahan dan pentadbiran dalam Tamadun Yunani, serta bidang seni bina dalam Tamadun Rom.

 • Tamadun Yunani
 • Tamadun Rom
 • Peningkatan Seni Bina dalam Tamadun Rom
 • Peningkatan Pemerintahan dan Pentadbiran Tamadun Yunani

Bab VII: Peningkatan Tamadun India dan China

Selain Tamadun Yunani dan Tamadun Rom, terdapat dua tamadun utama lain iaitu Tamadun India dan Tamadun China. Kedua-dua tamadun ini juga telah mencapai tahap kegemilangan yang tinggi dalam pelbagai bidang. Dalam Tamadun India, perkembangan tamadunnya terutama ketara dalam aspek penyebaran kuasa dan agama. Kemunculan Dinasti Nanda, Maurya, dan Gupta dalam Tamadun India membuktikan bahawa pentadbiran yang kukuh bukan sahaja membentuk kerajaan yang meluas, tetapi juga menjadi asas kepada keagungan tamadun tersebut.

Dalam Tamadun China, penekanan yang tinggi diberikan kepada bidang pendidikan yang telah menjadi warisan yang berkekalan. Dinasti Qin dan Dinasti Han menjadi pendorong utama kegemilangan Tamadun China yang dipengaruhi oleh sistem pentadbiran yang berkesan. Pencapaian cemerlang oleh kedua-dua tamadun ini terus menjadi warisan yang berkekalan sehingga kini.

 • Tamadun India
 • Tamadun China

Bab VIII: Tamadun Islam dan Sumbangannya

Periode sebelum kedatangan Islam melihat adanya pola kehidupan yang dibentuk tanpa adanya bimbingan seorang nabi dan kitab suci sebagai pedoman. Periode ini dikenal sebagai Zaman Jahiliyah. Zaman Jahiliyah secara perlahan berakhir dengan turunnya wahyu pertama kepada Nabi Muhammad SAW dan dimulailah sebuah tamadun Islam yang cemerlang. Tamadun Islam terus berkembang pada zaman Khulafa al-Rasyidin dan kerajaan-kerajaan Islam lainnya, memberikan sumbangan yang besar dalam bidang politik, ekonomi, dan sosial.

 • Latar Belakang Masyarakat Arab Sebelum Kedatangan Islam
 • Sumbangan Tamadun Islam dalam Bidang Seni Bina
 • Ketokohan Nabi Muhammad SAW sebagai Pemimpin
 • Kemunculan dan Perkembangan Tamadun Islam
 • Sumbangan Tamadun Islam kepada Dunia

Download Buku Teks Sejarah Tingkatan 1 (Lengkap)

NoBuku Geografi Tingkatan 1Pautan
1Buku Teks Digital Sejarah KSSM Tingkatan 1 (Bab 1 – Bab 8)?

Download Buku Teks Sejarah Tingkatan 1 (Setiap Bab)

NoBuku Geografi Tingkatan 1Pautan
1Sejarah Tingkatan 1 – Kandungan?
2Sejarah Tingkatan 1 – Bab 1?
3Sejarah Tingkatan 1 – Bab 2?
4Sejarah Tingkatan 1 – Bab 3?
5Sejarah Tingkatan 1 – Bab 4?
6Sejarah Tingkatan 1 – Bab 5?
7Sejarah Tingkatan 1 – Bab 6?
8Sejarah Tingkatan 1 – Bab 7?
9Sejarah Tingkatan 1 – Bab 8?
10Sejarah Tingkatan 1 – Bibliografi dan Indeks?

Buku Teks Sejarah KSSM Lengkap

NoBuku Teks Sains KSSM
1Buku Teks Sejarah Tingkatan 1
2Buku Teks Sejarah Tingkatan 2
3Buku Teks Sejarah Tingkatan 3
4Buku Teks Sejarah Tingkatan 4
5Buku Teks Sejarah Tingkatan 5

Kesimpulan

Buku Teks Sejarah Tingkatan 1 KSSM, yang ditulis berdasarkan Kurikulum Standard Sekolah Menengah (KSSM), adalah sumber yang sangat berharga untuk memahami dan belajar sejarah. Semakan dari teks.my, buku ini terdiri daripada lapan bab, yang mengandungi berbagai topik seperti pengenalan ilmu sejarah, zaman air batu, zaman prasejarah, dan tamadun dunia serta sumbangannya.

Photo of author

Team Teks

Kami komited untuk menyediakan konten berkualiti tinggi yang dapat membantu meningkatkan pemahaman dan pencapaian akademik anda.