√ Buku Teks Geografi Tingkatan 1 KSSM (Download PDF)

Buku teks Geografi Tingkatan 1 yang diterbitkan berdasarkan Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP) dan Kurikulum Standard Sekolah Menengah (KSSM) merupakan panduan penting untuk para pelajar dalam mempelajari ilmu geografi.

Setiap bab di dalam buku ini memfokuskan kepada pengetahuan asas tentang bentuk ciri ruang serta persekitaran dengan menggalakkan sikap positif murid terhadap kelestarian alam sekitar. Buku teks ini juga mengetengahkan disiplin tentang ilmu geografi seperti Kemahiran Geografi, Geografi Fizikal, Geografi Manusia, Geografi Kawasan, Isu dan Pengurusan Alam Sekitar dan Kerja Lapangan

Kandungan Buku Teks Geografi Tingkatan 1

Buku teks ini merangkumi pelbagai topik yang penting dalam ilmu geografi. Berikut adalah ringkasan bab-bab yang ada di dalam buku teks ini:

Bab 1: Arah

Bab ini meliputi topik seperti:

 • Arah Mata Angin
 • Cara Menentukan Arah Mata Angin Menggunakan Matahari
 • Cara Menentukan Arah Mata Angin Menggunakan Kompas
 • Bearing Sudutan

Bab 2: Kedudukan

Bab ini merangkumi:

 • Kedudukan Relatif
 • Latitud dan Longitud

Bab 3: Peta Lakar

Bab ini membincangkan:

 • Ciri-ciri Peta Lakar
 • Simbol-simbol dalam Peta Lakar
 • Pandang Darat Fizikal dan Pandang Darat Budaya
 • Langkah-langkah Melukis Peta Lakar

Bab 4: Lakaran Peta Malaysia

Bab ini menjelaskan:

 • Kedudukan Negeri-negeri di Malaysia
 • Kedudukan Ibu Negeri, Ibu Negara dan Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan di Malaysia

Bab 5: Bumi

Bab ini membahas:

 • Sistem Fizikal Bumi
 • Struktur Bumi
 • Benua, Lautan, Laut Utama dan Selat
 • Kesan Pergerakan Kerak Bumi

Bab 6: Bentuk Muka Bumi

Bab ini meliputi:

 • Bentuk Muka Bumi di Malaysia
 • Lokasi Pelbagai Bentuk Muka Bumi di Malaysia
 • Kepentingan Pelbagai Bentuk Muka Bumi di Malaysia

Bab 7: Saliran

Bab ini memperkenalkan:

 • Pandang Darat Fizikal Peringkat Aliran Sungai
 • Sungai dan Tasik Utama di Malaysia
 • Kepentingan Sungai dan Tasik di Malaysia

Bab 8: Penduduk di Malaysia

Bab ini merangkumi:

 • Taburan Penduduk di Malaysia
 • Faktor-faktor yang Mempengaruhi Taburan Penduduk Malaysia

Bab 9: Petempatan di Malaysia

Bab ini meliputi:

 • Jenis-jenis Petempatan di Malaysia
 • Pola Petempatan di Malaysia
 • Fungsi Petempatan Bandar dan Luar Bandar

Bab 10: Bentuk Muka Bumi dan Saliran di Asia Tenggara

Bab ini membahas:

 • Negara-negara di Asia Tenggara
 • Bentuk Muka Bumi di Asia Tenggara
 • Sungai dan Tasik Utama di Asia Tenggara

Bab 11: Penduduk dan Petempatan di Asia Tenggara

Bab ini merangkumi:

 • Taburan Penduduk di Asia Tenggara
 • Fungsi-fungsi Petempatan Bandar Utama di Asia Tenggara

Bab 12: Sumber Air

Bab ini membincangkan:

 • Jenis-Jenis Sumber Air
 • Punca Krisis Air di Malaysia
 • Kesan Krisis Air di Malaysia
 • Langkah Mengurangkan Kesan Krisis Air

Bab 13: Sisa Domestik

Bab ini meliputi:

 • Jenis-jenis Sisa Domestik
 • Sisa-sisa Domestik di Malaysia
 • Kesan-kesan Pembuangan Sisa Domestik di Malaysia
 • Langkah-langkah Mengurangkan Kesan Pembuangan Sisa Domestik

Bab 14: Panduan Kerja Lapangan

Bab ini menjelaskan:

 • Pemilihan Isu atau Tajuk
 • Penentuan Objektif
 • Penentuan Kaedah Kajian
 • Cara Merekod, Mengumpul dan Menganalisis Data atau Maklumat
 • Cara Merumus dan Menulis Laporan

Download Buku Teks Geografi Tingkatan 1 Lengkap

NoBuku Geografi Tingkatan 1Pautan
1Buku Teks Digital Geografi KSSM Tingkatan 1 (Bab 1 – Bab 14)?

Download Buku Teks Geografi Tingkatan 1 Setiap Bab

NoBuku Geografi Tingkatan 1Pautan
1Geografi Tingkatan 1 – Kandungan?
2Geografi Tingkatan 1 – Bab 1?
3Geografi Tingkatan 1 – Bab 2?
4Geografi Tingkatan 1 – Bab 3?
5Geografi Tingkatan 1 – Bab 4?
6Geografi Tingkatan 1 – Bab 5?
7Geografi Tingkatan 1 – Bab 6?
8Geografi Tingkatan 1 – Bab 7?
9Geografi Tingkatan 1 – Bab 8?
10Geografi Tingkatan 1 – Bab 9?
11Geografi Tingkatan 1 – Bab 10?
12Geografi Tingkatan 1 – Bab 11?
13Geografi Tingkatan 1 – Bab 12?
14Geografi Tingkatan 1 – Bab 13?
15Geografi Tingkatan 1 – Bab 14?
16Geografi Tingkatan 1 – Kerja Lapangan?

Kesimpulan

Dengan gabungan teori, aplikasi praktikal, dan fokus pada konteks tempatan dan serantau, Buku Teks Geografi Tingkatan 1 Sekolah Menengah KSSM dari teks.my adalah alat pembelajaran yang sangat berguna bagi para pelajar yang ingin memperkaya pengetahuan dan pemahaman mereka tentang dunia geografi.

Photo of author

Team Teks

Kami komited untuk menyediakan konten berkualiti tinggi yang dapat membantu meningkatkan pemahaman dan pencapaian akademik anda.