√ Buku Teks Geografi Tingkatan 2 (Download PDF)

Buku Teks Kurikulum Standard Sekolah Menengah (KSSM) Geografi Tingkatan 2 ini telah dihasilkan berdasarkan Panduan Standard Kurikulum dan Pentaksiran Geografi Tingkatan 2 yang disediakan oleh Bahagian Pembangunan Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia. KSSM ini direka khusus untuk memenuhi keperluan dasar baharu dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) 2013 – 2025, dengan matlamat utamanya ialah membekalkan murid-murid dengan persediaan yang kukuh untuk menghadapi era globalisasi berasaskan ilmu pengetahuan abad ke-21.

Tidak sekadar itu, Buku Teks ini turut dilengkapi dengan elemen-elemen istimewa yang memberikan nilai tambah yang besar dalam menarik minat para pelajar terhadap ilmu geografi, serta memberi ruang untuk mengaplikasikan pengetahuan tersebut dalam kehidupan sehari-hari mereka.

Semoga dengan pelbagai elemen menarik ini, para murid akan lebih teruja dan bersemangat dalam mempelajari serta memahami geografi, dan seterusnya menggunakannya secara praktikal dalam kehidupan mereka.

Isi Kandungan

Penghargaan
Kandungan
Pendahuluan

KEMAHIRAN GEOGRAFI

Skala dan Jarak
1.1 Skala
1.2 Jarak
1.3 Menentukan Jarak Sebenar Menggunakan Skala
1.4 Menentukan Jarak Sebenar Berpandukan Skala pada Peta
Imbas Kembali
Cabaran Minda

Peta Topografi
2.1 Maksud Peta Topografi
2.2 Garisan Timuran dan Garisan Utaraan
2.3 Rujukan Grid
2.4 Ciri Pandang Darat Fizikal dan Ciri Pandang Darat Budaya
2.5 Mentafsir Peta Topografi
Imbas Kembali
Cabaran Minda

GEOGRAFI FIZIKAL: Cuaca dan Iklim

Pengaruh Pergerakan Bumi terhadap Cuaca dan Iklim
3.1 Pergerakan Bumi
3.2 Putaran Bumi
3.3 Peredaran Bumi
Imbas Kembali
Cabaran Minda

Cuaca dan Iklim di Malaysia
4.1 Jenis dan Ciri Iklim di Malaysia
4.2 Pengaruh Cuaca dan Iklim terhadap Kegiatan Manusia di Malaysia
4.3 Kesan Kegiatan Manusia terhadap Cuaca dan Iklim di Malaysia
4.4 Perubahan Cuaca dan Iklim di Malaysia
Imbas Kembali
Cabaran Minda

GEOGRAFI MANUSIA: Pengangkutan dan Telekomunikasi

Pengangkutan di Malaysia
5.1 Pengangkutan Darat di Malaysia
5.2 Pengangkutan Udara dan Air di Malaysia
5.3 Pengangkutan Awam di Malaysia
5.4 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Jaringan Pengangkutan di Malaysia
5.5 Kepentingan Pengangkutan Darat, Udara dan Air di Malaysia
5.6 Kepentingan Pengangkutan Awam di Malaysia
5.7 Amalan Pengangkutan Lestari
Imbas Kembali
Cabaran Minda

Telekomunikasi di Malaysia
6.1 Alat Telekomunikasi di Malaysia
6.2 Kemajuan Alat Telekomunikasi di Malaysia
6.3 Kepentingan Telekomunikasi di Malaysia
6.4 Kesan Telekomunikasi terhadap Pembangunan Negara
6.5 Penggunaan Alat Telekomunikasi Secara Beretika
Imbas Kembali
Cabaran Minda

GEOGRAFI KAWASAN: Asia

Kepelbagaian Iklim dan Pengaruhnya terhadap Kegiatan Manusia di Asia
7.1 Kepelbagaian Iklim di Asia
7.2 Ciri Iklim Mengikut Zon di Asia
7.3 Zon Iklim Sejuk
7.4 Zon Iklim Sejuk Sederhana
7.5 Zon Iklim Panas Sederhana
7.6 Zon Iklim Panas
Imbas Kembali
Cabaran Minda

Jenis dan Kemajuan Pengangkutan di Asia
8.1 Jenis Pengangkutan di Asia
8.2 Kemajuan Pengangkutan di Asia
8.3 Kesan Pengangkutan terhadap Masyarakat, Ekonomi dan Alam Sekitar di Asia
Imbas Kembali
Cabaran Minda

ISU DAN PENGURUSAN ALAM SEKITAR

Pemanasan Global
9.1 Maksud Pemanasan Global
9.2 Faktor-faktor Pemanasan Global
9.3 Kesan-kesan Pemanasan Global
9.4 Langkah-langkah Mengurangkan Kesan Pemanasan Global
Imbas Kembali
Cabaran Minda

Teknologi Hijau
10.1 Konsep Teknologi Hijau
10.2 Ciri-ciri Produk Teknologi Hijau
10.3 Contoh Produk Teknologi Hijau
10.4 Kepentingan Teknologi Hijau
10.5 Amalan Berkonsepkan Teknologi Hijau
Imbas Kembali
Cabaran Minda

KERJA LAPANGAN

Panduan Kerja Lapangan
11.1 Pemilihan Isu dan Tajuk
11.2 Menentukan Objektif
11.3 Penentuan Kaedah Kajian
11.4 Cara Merekod, Mengumpul dan Menganalisis Data atau Maklumat
11.5 Merumus dan Menulis Laporan Kajian

Senarai Rujukan

Download Buku Teks Geografi Tingkatan 2 (per Unit)

NoBuku Teks Geografi Tingkatan 2 per UnitPautan
1Geografi Tingkatan 2 – Kandungan?
2Geografi Tingkatan 2 – Bab 1?
3Geografi Tingkatan 2 – Bab 2?
4Geografi Tingkatan 2 – Bab 3?
5Geografi Tingkatan 2 – Bab 4?
6Geografi Tingkatan 2 – Bab 5?
7Geografi Tingkatan 2 – Bab 6?
8Geografi Tingkatan 2 – Bab 7?
9Geografi Tingkatan 2 – Bab 8?
10Geografi Tingkatan 2 – Bab 9?
11Geografi Tingkatan 2 – Bab 10?
12Geografi Tingkatan 2 – Bab 11?
13Geografi Tingkatan 2 – Senarai Rujukan?

Download Buku Teks Geografi Tingkatan 2 (Semua Unit)

NoBuku Teks Geografi Tingkatan 2 Semua UnitPautan
1Buku Teks Digital Geografi KSSM Tingkatan 2 (Bab 1 – Bab 11)?
2Buku Teks Digital Geografi KSSM Tingkatan 2 (Bab 1 – Bab 11) (1)?

Kesimpulan

Kesimpulan dari teks.my, Buku Teks Kurikulum Standard Sekolah Menengah (KSSM) Geografi Tingkatan 2 adalah sebuah sumber pembelajaran yang berharga, mengikuti panduan Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia.

Dengan diformulasikan mengikut Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) 2013 – 2025, KSSM ini bertujuan untuk menyediakan pelajar dengan pengetahuan yang relevan dan memadai untuk menghadapi era globalisasi yang berpaksikan ilmu pengetahuan abad ke-21.

Tidak hanya memberikan informasi, buku ini turut dilengkapi dengan elemen-elemen istimewa yang memikat dan memberikan nilai tambah, membantu meningkatkan minat pelajar dalam ilmu geografi serta menggalakkan mereka untuk mengaplikasikan pengetahuan ini dalam kehidupan sehari-hari mereka.

Photo of author

Team Teks

Kami komited untuk menyediakan konten berkualiti tinggi yang dapat membantu meningkatkan pemahaman dan pencapaian akademik anda.