√ Buku Teks Kimia Tingkatan 5 (Download PDF)

Buku rujukan bagi mata pelajaran Kimia di peringkat Tingkatan 5 mengikut Kurikulum Standard Sekolah Menengah (KSSM) ini telah dihasilkan berdasarkan panduan yang terkandung dalam Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP) Kimia Tingkatan 5 yang disediakan oleh Bahagian Pembangunan Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia. Guna memastikan keserasian dan kepatuhan terhadap KSSM serta memenuhi keperluan yang dijabarkan dalam DSKP, karya ini telah digubah berlandaskan tiga aspek utama iaitu pengetahuan, kemahiran, dan nilai.

Buku ini meliputi empat tema penting yang dianalisis secara terperinci, iaitu Proses Kimia, Kimia Organik, Haba, dan Teknologi dalam Bidang Kimia. Namun, ia tidak hanya terpaku pada pemahaman konsep semata, malah turut menekankan pula penerapan nilai-nilai penting dalam setiap pembelajaran.

Salah satu ciri istimewa yang membedakan buku ini ialah penekanan terhadap Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) serta pendekatan Pembelajaran Abad ke-21 (PAK-21). Tambahan pula, elemen-elemen berkaitan Sains, Teknologi, Kejuruteraan, dan Matematik (STEM) turut diintegrasikan secara sinergi.

Namun, yang membuat buku ini benar-benar unik adalah penggunaan inovatif teknologi. Melalui penggunaan kod QR (Kod Respons Pantas) dan Realiti Tambahan Bersepadu (Augmented Reality), buku ini memberikan dimensi tambahan kepada pembelajaran. Hasilnya, minat pelajar terhadap dunia kimia dapat dicungkil dan aplikasi praktikal dalam kehidupan sehari-hari dapat diperlihatkan dengan lebih jelas dan menarik.

Isi Kandungan

Bab 1 Keseimbangan redoks
1.1 Pengoksidaan dan penurunan
1.2 Keupayaan elektrod piawai
1.3 Sel kimia
1.4 Sel elektrolisis
1.5 Pengekstrakan logam daripada bijihnya
1.6 Pengaratan
Ujian Pencapaian

Bab 2 Sebatian Karbon
2.1 Jenis-jenis sebatian karbon
2.2 Siri homolog
2.3 Sifat kimia dan saling pertukaran sebatian antara siri homolog
2.4 Isomer dan penamaan mengikut IUPAC
Ujian Pencapaian

Bab 3 Termokimia
3.1 Perubahan haba dalam tindak balas
3.2 Haba tindak balas
3.3 Aplikasi tindak balas eksotermik dan endotermik dalam kehidupan harian
Ujian Pencapaian

Bab 4 Polimer
4.1 Polimer
4.2 Getah asli
4.3 Getah sintetik
Ujian Pencapaian

Bab 5 Kimia Konsumer dan Industri
5.1 Minyak dan lemak
5.2 Bahan pencuci
5.3 Bahan tambah makanan
5.4 Ubat-ubatan dan bahan kosmetik
5.5 Aplikasi nanoteknologi dalam industri
5.6 Aplikasi Teknologi Hijau dalam pengurusan sisa industri
Ujian Pencapaian

Jadual Berkala Unsur
Glosari
Senarai Rujukan
Indeks

Download Buku Teks Kimia Tingkatan 5 (Per Bab)

NoDownload Buku Teks Kimia Tingkatan 5 Per BabPautan
1Kimia Tingkatan 5 – Kandungan?
2Kimia Tingkatan 5 – Bab 1?
3Kimia Tingkatan 5 – Bab 2?
4Kimia Tingkatan 5 – Bab 3?
5Kimia Tingkatan 5 – Bab 4?
6Kimia Tingkatan 5 – Bab 5?
7Kimia Tingkatan 5 – Glosari, Rujukan?

Download Buku Teks Kimia Tingkatan 5 (Semua Bab)

NoDownload Buku Teks Kimia Tingkatan 5 Semua BabPautan
1Buku Teks Digital Kimia KSSM Tingkatan 5 (Bab 1 – Bab 5)?

Kesimpulan

Buku rujukan Kimia Tingkatan 5 mengikuti KSSM dihasilkan dengan panduan DSKP Kementerian Pendidikan Malaysia. Terdiri dari 4 tema utama, buku ini tidak hanya fokus pada pemahaman konsep, tapi juga nilai-nilai. Penekanan diberikan pada KBAT dan PAK-21, serta integrasi STEM. Penggunaan teknologi seperti kod QR dan Augmented Reality membuat pembelajaran lebih menarik dan praktikal, mendorong minat dan aplikasi dalam kehidupan sehari-hari.

Photo of author

Team Teks

Kami komited untuk menyediakan konten berkualiti tinggi yang dapat membantu meningkatkan pemahaman dan pencapaian akademik anda.