√ Buku Teks Biologi Tingkatan 5 (Download PDF)

Rujuk kepada Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP) Tahap 5, buku digital untuk mata pelajaran Biologi ini telah dihasilkan. Pendekatan ini dirangka berdasarkan garis panduan kurikulum rasmi dan tujuan penilaian pada tahap lima.

Berbagai jenis aktiviti yang telah direncanakan bertujuan untuk mengembangkan proses pembelajaran berasaskan penyiasatan, merangsang pemikiran kritis serta daya imaginasi para pelajar. Penekanan yang diberikan kepada pembelajaran sendiri dalam bahan pengajaran ini membolehkan para pelajar untuk mengambil tanggungjawab terhadap perkembangan ilmu mereka.

Pengaplikasian Buku Teks Digital Biologi untuk Tingkatan 5 dalam Kurikulum Standard Sekolah Menengah (KSSM) akan memberi dorongan kepada semangat inisiatif para pelajar dan pada masa yang sama, memupuk rasa kewajipan terhadap proses pembelajaran mereka. Pengenalan terhadap bentuk buku teks secara digital merupakan sebahagian daripada inisiatif dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) bermula dari tahun 2013 hingga 2025, dan telah diperkenalkan melalui tiga fasa yang dijalankan oleh kerajaan sebelum ini.

Sebagai langkah permulaan, versi fizikal buku teks akan terus kekal sebagai sumber rujukan yang lazim digunakan. Selain itu, pelajar juga mempunyai opsi untuk mengunduh salinan buku teks dalam format PDF untuk rujukan peribadi.

Isi Kandungan

TEMA 1 FISIOLOGI TUMBUHAN BERBUNGA
Bab 1 Organisasi Tisu Tumbuhan dan Pertumbuhan
1.1 Organisasi Tisu Tumbuhan
1.2 Tisu Meristem dan Pertumbuhan
1.3 Lengkung Pertumbuhan
Praktis Sumatif

Bab 2 Struktur dan Fungsi Daun
2.1 Struktur Daun
2.2 Organ Utama Pertukaran Gas
2.3 Organ Utama Transpirasi
2.4 Organ Utama Fotosintesis
2.5 Titik Pampasan
Praktis Sumatif

Bab 3 Nutrisi dalam Tumbuhan
3.1 Nutrien Tak Organik Utama
3.2 Organ Pengambilan Air dan Garam Mineral
3.3 Kepelbagaian dalam Nutrisi Tumbuhan
Praktis Sumatif

Bab 4 Pengangkutan dalam Tumbuhan
4.1 Tisu Vaskular
4.2 Pengangkutan Air dan Garam Mineral
4.3 Translokasi
4.4 Fitoremediasi
Praktis Sumatif

Bab 5 Gerak Balas dalam Tumbuhan
5.1 Jenis Gerak Balas
5.2 Fitohormon
5.3 Aplikasi Fitohormon dalam Pertanian
Praktis Sumatif

Bab 6 Pembiakan Seks dalam Tumbuhan Berbunga
6.1 Struktur Bunga
6.2 Pembentukan Debunga dan Pundi Embrio
6.3 Pendebungaan dan Persenyawaan
6.4 Perkembangan Biji Benih dan Buah
6.5 Kepentingan Biji Benih untuk Kemandirian
Praktis Sumatif

Bab 7 Penyesuaian Tumbuhan pada Habitat
7.1Penyesuaian Tumbuhan Berdasarkan Habitat
Praktis Sumatif

TEMA 2 EKOSISTEM DAN KELESTARIAN ALAM SEKITAR
Bab 8 Biodiversiti
8.1 Sistem Pengelasan dan Penamaan Organisma
8.2 Biodiversiti
8.3 Mikroorganisma dan Virus
Praktis Sumatif

Bab 9 Ekosistem
9.1Komuniti dan Ekosistem
9.2Ekologi Populasi
Praktis Sumatif

Bab 10 Kelestarian Alam Sekitar
10.1 Ancaman Alam Sekitar
10.2 Pemeliharaan, Pemuliharaan dan Pemulihan Ekosistem
10.3 Amalan dalam Melestarikan Alam Sekitar
10.4 Teknologi Hijau
Praktis Sumatif

TEMA 3 PEWARISAN DAN TEKNOLOGI GENETIK
Bab 11 Pewarisan
11.1 Pewarisan Monohibrid
11.2 Pewarisan Dihibrid
11.3 Gen dan Alel
11.4 Pewarisan manusia
Praktik Sumatif

Bab 12 Variasi
12.1 Jenis dan Faktor Variasi
12.2 Variasi dalam Manusia
12.3 Mutasi
Praktik Sumatif

Bab 13 Teknologi Genetik
13.1 Kejuruteraan genetik
13.2 bioteknologi

Glosari
Rujukan
Index

Download Buku Teks Biologi Tingkatan 5 (Per Bab)

NoDownload Buku Teks Biologi Tingkatan 5 Per BabPautan
1Biologi Tingkatan 5 – Bab 1?
2Biologi Tingkatan 5 – Bab 2?
3Biologi Tingkatan 5 – Bab 3?
4Biologi Tingkatan 5 – Bab 4?
5Biologi Tingkatan 5 – Bab 5?
6Biologi Tingkatan 5 – Bab 6?
7Biologi Tingkatan 5 – Bab 7?
8Biologi Tingkatan 5 – Bab 8?
9Biologi Tingkatan 5 – Bab 9?
10Biologi Tingkatan 5 – Bab 10?
11Biologi Tingkatan 5 – Bab 11?
12Biologi Tingkatan 5 – Bab 12?
13Biologi Tingkatan 5 – Bab 13?

Download Buku Teks Biologi Tingkatan 5 (Semua Bab)

NoDownload Buku Teks Biologi Tingkatan 5 Semua BabPautan
1Buku Teks Digital Biologi KSSM Tingkatan 5 (Bab 1 – Bab 13)?

Kesimpulan

Kesimpulan dari teks.my, buku digital Biologi Tahap 5 dibuat berdasarkan DSKP, mengikuti kurikulum rasmi. Aktiviti merangsang pemikiran kritis dan penyiasatan ditekankan. Pembelajaran sendiri ditekankan, memupuk inisiatif dan tanggungjawab. Penggunaan buku digital mendukung inisiatif PPPM 2013-2025. Buku fizikal tetap tersedia, PDF boleh diunduh untuk rujukan peribadi.

Photo of author

Team Teks

Kami komited untuk menyediakan konten berkualiti tinggi yang dapat membantu meningkatkan pemahaman dan pencapaian akademik anda.