√ Buku Teks Ekonomi Tingkatan 5 (Download PDF)

Karya tulis ini telah dihasilkan untuk memenuhi matlamat yang telah ditetapkan dalam Kurikulum Standard Sekolah Menengah, khususnya dalam mata pelajaran Ekonomi. Tujuannya ialah untuk menyajikan ilmu pengetahuan serta aspek-aspek asas dalam bidang ekonomi kepada para pelajar, sambil juga mengembangkan nilai-nilai penting supaya mereka dapat lebih peka dan memahami persoalan-persoalan ekonomi yang dihadapi. Selain itu, diharapkan agar para pelajar dapat menghargai sumbangan yang diberikan melalui pelbagai aktiviti ekonomi, serta menjadi individu yang mahir dalam menyelesaikan cabaran-cabaran harian dengan cara yang efektif dan bertanggungjawab.

Isi kandungan buku ini disusun mengikut garis panduan yang termaktub dalam Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP), dirangka sebagai sumber utama bagi pengajaran dan pembelajaran guru, dan juga sebagai rujukan utama bagi para pelajar. Satu aspek yang diberi penekanan dalam buku ini adalah kepentingan kemahiran abad ke-21, dan juga kemahiran berfikir tahap tinggi (KBAT). Selain itu, pendekatan pembelajaran diri melalui media digital turut ditekankan melalui sumber-sumber yang telah disediakan dalam buku ini.

Isi kandungan

Pendahuluan

Bab 1 Ekonomi dan Kerajaan
1.1   Peranan Keraja an dalam Ekonomi
1.2   Penunjuk Ekonomi
1.3   Alat Dasar Ekonomi
Peta Konsep
Rumusan
Refleksi
Istilah BM-BI
Latihan Sumatif
Kajian Kes
Kerja Tugasan

Bab 2 Malaysia dan Ekonomi Global
2.1   Globalisasi
2.2   Perdagangan Antarabangsa
2.3   Imbangan Pem bayaran
2.4   Kadar Pertukaran Asing
Peta Konsep
Rumusan
Refleksi
Istilah BM-BI
Latihan Sumatif
Kajian Kes
Kerja Tugasan

Glosari
Bibliografi
Indeks

Download Buku Teks Ekonomi Tingkatan 5 (Per Bab)

NoDownload Buku Teks Ekonomi Tingkatan 5 Per babPautan
1Ekonomi Tingkatan 5 – Kandungan?
2Ekonomi Tingkatan 5 – Bab 1?
3Ekonomi Tingkatan 5 – Bab 2?
4Ekonomi Tingkatan 5 – Glosar, Indeks?

Download Buku Teks Ekonomi Tingkatan 5 (Semua Bab)

NoDownload Buku Teks Ekonomi Tingkatan 5 Semua BabPautan
1Buku Teks Digital Ekonomi Tingkatan 5 (Bab 1, Bab 2)?

Kesimpulan

Kesimpulan dari teks.my, karya tulis ini bertujuan memenuhi Kurikulum Standard Sekolah Menengah, mengajarkan ekonomi kepada pelajar. Ini dilakukan dengan menggabungkan aspek-aspek asas ekonomi dan pembangunan nilai-nilai, agar pelajar lebih peka terhadap persoalan ekonomi dan mampu menangani cabaran harian secara efektif dan bertanggungjawab. Isi kandungan mengikuti DSKP dan menekankan kemahiran abad ke-21 serta KBAT, sambil mempromosikan pembelajaran diri melalui media digital.

Photo of author

Team Teks

Kami komited untuk menyediakan konten berkualiti tinggi yang dapat membantu meningkatkan pemahaman dan pencapaian akademik anda.