√ Buku Teks Matematik Tingkatan 3 (Download PDF)

Buku teks bagi Matematik Tingkatan 3 ini telah dihasilkan mengikut Garis Panduan Kurikulum Standard Sekolah Menengah (KSSM). Karya ini mengandungi keseluruhan 9 bahagian yang telah diatur dengan teliti dan dirancang secara sistematik, selaras dengan Arahan Dokumen Standard Kurikulum dan Penilaian (DSKP) Matematik Tingkatan 3.

Sejak mula setiap bab, pelajar akan diperkenalkan kepada rangsangan bahan yang berkaitan dengan kehidupan harian. Tujuannya adalah untuk merangsang pemikiran para pelajar terhadap konsep-konsep topik yang akan dibincangkan. Selain itu, Kandungan Standard dan senarai kata-kata penting turut dimasukkan sebagai panduan, memberikan gambaran ringkas mengenai apa yang akan dibahas dalam bab tersebut.

Isi Kandungan

Pendahuluan

Simbol dan Rumus

BAB 1: Indeks
1.1 Tatatanda Indeks
1.2 Hukum Indeks

BAB 2: Bentuk Piawai
2.1 Angka Bererti
2.2 Bentuk Piawai

BAB 3: Matematik Pengguna: Simpanan dan Pelaburan, Kredit dan Hutang
3.1 Simpanan dan Pelaburan
3.2 Pengurusan Kredit dan Hutang

BAB 4: Lukisan Berskala
4.1 Lukisan Berskala

BAB 5: Nisbah Trigonometri
5.1 Sinus, Kosinus dan Tangen bagi Sudut Tirus dalam Segi Tiga Bersudut Tegak

BAB 6: Sudut dan Tangen bagi Bulatan
6.1 Sudut pada Lilitan dan Sudut Pusat yang Dicangkum oleh Suatu Lengkok
6.2 Sisi Empat Kitaran
6.3 Tangen kepada Bulatan
6.4 Sudut dan Tangen bagi Bulatan

BAB 7: Pelan dan Dongakan
7.1 Unjuran Ortogon
7.2 Pelan dan Dongakan

BAB 8: Lokus dalam Dua Dimensi
8.1 Lokus
8.2 Lokus dalam Dua Dimensi

BAB 9: Garis Lurus
9.1 Garis Lurus

Jawapan
Glosari
Senarai Rujukan
Indeks

Download Buku Teks Matematik Tingkatan 3 (per Unit)

NoBuku Teks Matematik Tingkatan 3 per UnitPautan
1Matematik Tingkatan 3 – Kandungan?
2Matematik Tingkatan 3 – Bab 1?
3Matematik Tingkatan 3 – Bab 2?
4Matematik Tingkatan 3 – Bab 3?
5Matematik Tingkatan 3 – Bab 4?
6Matematik Tingkatan 3 – Bab 5?
7Matematik Tingkatan 3 – Bab 6?
8Matematik Tingkatan 3 – Bab 7?
9Matematik Tingkatan 3 – Bab 8?
10Matematik Tingkatan 3 – Bab 9?

Download Buku Teks Matematik Tingkatan 3 (Semua Unit)

NoBuku Teks Matematik Tingkatan 3 Semua UnitPautan
1Buku Teks Digital Matematik KSSM Tingkatan 3 (Bab 1 -Bab 9)?
2Buku Teks Digital Matematik KSSM Tingkatan 3 (Bab 1 – Bab 9) (1)?

Buku Teks Matematik KSSM Lengkap

NoBuku Teks Matematik KSSM
1Buku Teks Matematik Tingkatan 1
2Buku Teks Matematik Tingkatan 2
3Buku Teks Matematik Tingkatan 3
4Buku Teks Matematik Tingkatan 4
5Buku Teks Matematik Tingkatan 5

Kesimpulan

Kesimpulan dari teks.my, buku teks Matematik Tingkatan 3 ini merupakan sumber yang komprehensif dan terstruktur dengan baik, mengikuti panduan Kurikulum Standard Sekolah Menengah (KSSM) serta Dokumen Standard Kurikulum dan Penilaian (DSKP) Matematik Tingkatan 3.

Dengan penyampaian yang menarik melalui bahan rangsangan yang relevan dengan kehidupan sehari-hari, buku ini tidak hanya merangsang pemahaman konsep para pelajar, tetapi juga memberikan panduan yang jelas melalui Standard Kandungan dan daftar kata-kata penting, memastikan pembelajaran yang efektif dan menyeluruh.

Photo of author

Team Teks

Kami komited untuk menyediakan konten berkualiti tinggi yang dapat membantu meningkatkan pemahaman dan pencapaian akademik anda.