√ Buku Teks Matematik Tingkatan 5 (Download PDF)

Buku Teks Matematik Tingkatan 5 KSSM ini yang telah dihasilkan berlandaskan kepada Panduan Standard Kurikulum dan Penilaian (DSKP). Karya ini memenuhi objektif yang ditetapkan dalam Kurikulum Standard Sekolah Menengah (KSSM), bertujuan untuk mengaplikasikan ilmu dan kemahiran matematik agar pelajar dapat menghadapi cabaran yang melingkupi kehidupan seharian. Semua ini sejajar dengan kemajuan dalam bidang sains serta teknologi, serta cabaran yang mengiringi abad ke-21.

Struktur buku ini ditekankan pada penerapan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT), pendekatan Sains, Teknologi, Kejuruteraan, dan Matematik (STEM), penerapan Etika, Moral, dan Kepimpinan (EMK), dan penggunaan teknologi digital dalam fokus kepada pendekatan Pembelajaran Melalui Penyiasatan dan Pembelajaran Berasaskan Projek. Tujuan di sebalik pendekatan ini adalah untuk meransang intelektual dan minda pelajar agar mampu berdaya saing di persada global.

Menghimpun keseluruhan isinya, buku ini mengandungi lapan bab yang akan dijelajahi, dan setiap bab membawa mukasurat Pertimbangan Awal, Isi Kandungan, dan Penutup yang dihidangkan dengan keunikan tersendiri.

Isi Kandungan

Pendahuluan
Simbol dan Rumus

BAB 1 Ubahan
1.1 Ubahan Langsung
1.2 Ubahan Songsang
1.3 Ubahan Bergabung

BAB 2 Matriks
2.1 Matriks
2.2 Operasi Asas Matriks

BAB 3 Matematik Pengguna: Insurans
3.1 Risiko dan Perlindungan Isurans

BAB 4 Matematik Pengguna: Percukaian
4.1 Percukaian

BAB 5 Kekongruenan, Pembesaran dan Gabungan Transformasi
5.1 Kekongruenan
5.2 Pembesaran
5.3 Gabungan Transformasi
5.4 Teselasi

BAB 6 Nisbah dan Graf Fungsi Trigonometri
6.1 Nilai Sinus, Kosinus dan Tangen bagi Sudut θ, 0° < θ < 360°
6.2 Graf Fungsi Sinus, Kosinus dan Tangen

BAB 7 Sukatan Serakan Data Terkumpul
7.1 Serakan
7.2 Sukatan Serakan

BAB 8 Pemodelan Matematik
8.1 Pemodelan Matematik

Jawapan
Glosari
Rujukan
Indeks

Download Buku Teks Matematik Tingkatan 5 (Per Bab)

NoDownload Buku Teks Matematik Tingkatan 5 Per BabPautan
1Matematik Tingkatan 5 – Kandungan?
2Matematik Tingkatan 5 – Bab 1?
3Matematik Tingkatan 5 – Bab 2?
4Matematik Tingkatan 5 – Bab 3?
5Matematik Tingkatan 5 – Bab 4?
6Matematik Tingkatan 5 – Bab 5?
7Matematik Tingkatan 5 – Bab 6?
8Matematik Tingkatan 5 – Bab 7?
9Matematik Tingkatan 5 – Bab 8?
10Matematik Tingkatan 5 – Jawapan, Rujukan?

Download Buku Teks Matematik Tingkatan 5 (Semua Bab)

NoDownload Buku Teks Matematik Tingkatan 5 Semua BabPautan
1Buku Teks Digital Matematik KSSM Tingkatan 5 (Bab 1 – Bab 8)?

Buku Teks Matematik KSSM Lengkap

NoBuku Teks Matematik KSSM
1Buku Teks Matematik Tingkatan 1
2Buku Teks Matematik Tingkatan 2
3Buku Teks Matematik Tingkatan 3
4Buku Teks Matematik Tingkatan 4
5Buku Teks Matematik Tingkatan 5

Kesimpulan

Kesimpulan dari teks.my, buku Teks Matematik Tingkatan 5 KSSM ini mengikuti DSKP dan KSSM, bertujuan mengembangkan kemahiran matematik dan menghadapi tantangan abad ke-21. Buku ini fokus pada KBAT, pendekatan STEM, EMK, dan teknologi digital, dengan penekanan pada Pembelajaran Melalui Penyiasatan dan Pembelajaran Berasaskan Projek. Dengan lapan bab unik, buku ini merangsang intelektual dan daya saing pelajar di arena global.

Photo of author

Team Teks

Kami komited untuk menyediakan konten berkualiti tinggi yang dapat membantu meningkatkan pemahaman dan pencapaian akademik anda.