√ Buku Teks Sains Tingkatan 5 (Download PDF)

Buku Teks Sains Tingkatan 5 mengikuti Kurikulum Standard Sekolah Menengah (KSSM) ini telah disusun dengan penuh dedikasi bagi pelajar-pelajar Tingkatan 5. Asas penulisan buku ini merujuk kepada Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran bagi Tingkatan 5 yang dirangka oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Matlamat terbesar penulisan buku teks ini adalah sejajar dengan falsafah Pendidikan Kebangsaan yang bertujuan mewujudkan individu pelajar yang bijaksana, kreatif, inovatif, berfikiran kritis, dan berakhlak mulia.

Proses penyusunan buku teks ini menekankan kepada pendekatan holistik, selari dengan aspirasi Falsafah Pendidikan Kebangsaan, dengan tekad untuk membentuk pelajar-pelajar yang mempunyai pandangan menyeluruh terhadap ilmu sains. Pendidikan yang diberikan ingin memastikan setiap pelajar memiliki kemahiran asas dan kemahiran tinggi dalam berfikir (KBAR dan KBAT), penguasaan kemahiran saintifik, kepandaian dalam berkomunikasi, kepabilitian membuat keputusan yang tepat, dan kecakapan menyelesaikan masalah dalam rutin harian, agar mereka dapat mempraktikkan setiap kemahiran ini dengan mendalam di era ke-21.

Tambahan pula, konsep Pengajaran dan Pembelajaran Sains, Teknologi, Kejuruteraan dan Matematik (STEM) turut diberikan penekanan dalam buku ini. Ini diwujudkan melalui pelbagai aktiviti dan projek yang memberi peluang kepada para pelajar untuk merasai dan menghayati cabaran-cabaran dalam bidang sains dan teknologi. Melalui cara ini, diharapkan kecintaan terhadap ilmu sains dan teknologi dapat dicetuskan di kalangan pelajar-pelajar, mendorong mereka untuk menyertai dunia yang kian berkembang dalam arena ini.

Isi Kandungan

Pendahuluan
Tema 1: Penyenggaraan dan Kesinambungan Hidup
BAB 1 MIKROORGANISMA
1.1 Dunia Mikroorganisma
1.2 Mikroorganisma Berfaedah
1.3 Pencegahan dan Rawatan Penyakit yang Disebabkan oleh Mikroorganisma
Praktis Sumatif 1

BAB 2 NUTRISI DAN TEKNOLOGI MAKANAN 46
2.1 Gizi Seimbang dan Nilai Kalori
2.2 Keperluan Nutrien oleh Tumbuhan
2.3 Kitar Nitrogen
2.4 Teknologi Pengeluaran Makanan
2.5 Teknologi Pemprosesan Makanan
2.6 Makanan Kesihatan dan Suplemen Kesihatan
Praktis Sumatif 2

BAB 3 KELESTARIAN ALAM SEKITAR 90
3.1 Kitaran Hayat Produk
3.2 Pencemaran Alam Sekitar
3.3 Pemeliharaan dan Pemuliharaan Alam Sekitar
Praktis Sumatif 3

Tema 2: Penerokaan Unsur dalam Alam
BAB 4 KADAR TINDAK BALAS
4.1 Pengenalan Kadar Tindak Balas
4.2 Faktor yang Mempengaruhi Kadar Tindak Balas
4.3 Aplikasi Konsep Kadar Tindak Balas
Praktis Sumatif 4

BAB 5 SEBATIAN KARBON
5.1 Pengenalan Sebatian Karbon
5.2 Hidrokarbon
5.3 Alkohol
5.4 Lemak
5.5 Minyak Sawit
Praktis Sumatif 5

BAB 6 ELEKTROKIMIA
6.1 Sel Elektrolitik
6.2 Sel Kimia
Praktis Sumatif 6

Tema 3: Tenaga dan Kelestarian Hidup
BAB 7 CAHAYA DAN OPTIK
7.1 Pembentukan Imej oleh Kanta
7.2 Peralatan Optik
Praktis Sumatif 7

BAB 8 DAYA DAN TEKANAN
8.1 Tekanan dalam Bendalir
Praktis Sumatif 8

Tema 4: Penerokaan Bumi dan Angkasa Lepas
BAB 9 TEKNOLOGI ANGKASA LEPAS
9.1 Satelit
9.2 Sistem Penentu Sejagat (Global Positioning System, GPS)
Praktis Sumatif 9
Jawapan
Peraturan Makmal dan Langkah Keselamatan
Glosari
Rujukan
Indeks

Download Buku Teks Sains Tingkatan 5 (Per Bab)

NoDownload Buku Teks Sains Tingkatan 5 Per BabPautan
1Sains Tingkatan 5 – Kandungan?
2Sains Tingkatan 5 – Bab 1?
3Sains Tingkatan 5 – Bab 2?
4Sains Tingkatan 5 – Bab 3?
5Sains Tingkatan 5 – Bab 4?
6Sains Tingkatan 5 – Bab 5?
7Sains Tingkatan 5 – Bab 6?
8Sains Tingkatan 5 – Bab 7?
9Sains Tingkatan 5 – Bab 8?
10Sains Tingkatan 5 – Bab 9?
11Sains Tingkatan 5 – Jawapan, Glosari, Rujukan?

Download Buku Teks Sains Tingkatan 5 (Semua Bab)

NoDownload Buku Teks Grafik Komunikasi Teknikal Tingkatan 4Pautan
1Buku Teks Digital Sains KSSM Tingkatan 5 (Bab 1 – Bab 9)?

Buku Teks Sains KSSM Lengkap

NoBuku Teks Sains KSSM
1Buku Teks Sains Tingkatan 1
2Buku Teks Sains Tingkatan 2
3Buku Teks Sains Tingkatan 3
4Buku Teks Sains Tingkatan 4
5Buku Teks Sains Tingkatan 5

Kesimpulan

Kesimpulan dari teks.my, buku Teks Sains Tingkatan 5 mengikuti Kurikulum Standard Sekolah Menengah (KSSM) dengan fokus pada pembentukan pelajar bijaksana, kreatif, dan inovatif. Pendekatan holistik diterapkan untuk mengembangkan pemahaman mendalam terhadap ilmu sains. Buku ini juga menekankan kemahiran berfikir tingkat tinggi, kemampuan saintifik, komunikasi, pengambilan keputusan, dan pemecahan masalah, sesuai dengan tuntutan era ke-21. Konsep STEM diintegrasikan melalui aktivitas dan projek untuk memicu minat terhadap sains dan teknologi.

Photo of author

Team Teks

Kami komited untuk menyediakan konten berkualiti tinggi yang dapat membantu meningkatkan pemahaman dan pencapaian akademik anda.