√ Buku Teks Sejarah Tingkatan 5 (Download PDF)

Buku panduan untuk mata pelajaran Sejarah tingkatan 5 di Sekolah Menengah ini telah dihasilkan mengikut garis panduan Kurikulum Standard Sekolah Menengah (KSSM) yang telah disediakan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Dalam halaman-halaman buku ini, terdapat sepuluh bab yang teratur berdasarkan tema-tema berkaitan Malaysia dan pandangan masa depan. Setiap tema ini terbahagi dengan teliti kepada empat aspek utama.

Yang pertama ialah tajuk “Penguatan Kedaulatan Negara,” yang terpisah kepada empat segmen penting, merangkumi Konsep Kedaulatan Negara, Perlembagaan Persekutuan, Peranan Raja dalam Perlembagaan dan Dinamika Demokrasi Parlimen, dan Sistem Persekutuan. Seterusnya, tajuk kedua, “Terbentuknya Malaysia,” pula mempunyai dua bahagian signifikan, melibatkan Gagasan Terbentuknya Malaysia dan Cabaran-Cabaran yang Timbul Pasca-Penubuhannya. Tajuk ketiga adalah tentang “Kemakmuran Negara,” yang dipecahkan kepada dua bahagian penting, yang merangkumi Pembinaan Kesejahteraan Negara dan Peningkatan Kemakmuran Negara. Terakhir, tajuk keempat membicarakan “Malaysia dalam Perspektif Global,” mengelompokkan isi kandungannya kepada tiga bahagian, yakni Dasar-Dasar Asas dalam Pembentukan Hubungan Luar Malaysia, Peneguhan Dasar-Dasar Luar Malaysia, serta Kejayaan Malaysia dalam Skala Antarabangsa.

Kandungan yang tersedia di dalam buku ini turut menitikberatkan pelbagai kaedah pembelajaran dan pengajaran, termasuk pemanfaatan kemahiran dalam teknologi maklumat dan komunikasi, analisis pandangan masa depan, serta penerapan Kaedah Pembelajaran bagi Abad ke-21. Tambahan pula, aktiviti-aktiviti yang merangsang Kemahiran Pemikiran Bersejarah dan inisiatif Inspirasi Pelajar bagi Inovasi Muzium (IPIM) telah diperkenalkan untuk membolehkan para pelajar meresapi peristiwa sejarah dengan lebih mendalam. Pada akhirnya, harapannya agar para pelajar dapat menghayati pengalaman sejarah dengan penuh empati, semata-mata untuk membentuk semangat patriotisme dan pemikiran kritis yang mantap. Di samping itu, unsur Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) juga diberi penekanan melalui pelbagai latihan, aktiviti, serta penilaian, bertujuan untuk memupuk kemampuan para pelajar dalam mengaplikasikan pengetahuan serta berfikir secara kritis, kreatif, dan inovatif.

Isi Kandungan

Pendahuluan

Bab 1 Konsep kedaulatan
1.2 Ciri Negara yang Berdaulat 
1.3 Kepentingan Mewujudkan Negara Berdaulat 
1.4 Langkah Mempertahankan Kedaulatan 

Bab 2 Perlembagaan Persekutuan 
2.1 Latar Belakang Sejarah Perlembagaan Persekutuan 
2.2 Sejarah Penggubalan Perlembagaan Persekutuan 
2.3 Ciri Utama Perlembagaan Persekutuan 
2.4 Pindaan Perlembagaan Persekutuan 1963 dan 1965 

Bab 3 Raja Berperlembagaan dan Demokrasi Berparlimen
3.1 Latar Belakang Pemerintahan Beraja dan Demokrasi Berparlimen 
3.2 Sejarah dan Kedudukan Institusi Majlis Raja-Raja
3.3 Yang di-Pertuan Agong dan Raja dalam Perlembagaan Persekutuan
3.4 Amalan Demokrasi dan Pengasingan Kuasa 
3.5 Keunikan Amalan Demokrasi Berparlimen di Negara Kita

Bab 4 Sistem Persekutuan 
4.1 Latar Belakang Sistem Persekutuan di Negara Kita 
4.2 Kuasa Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri 
4.3 Kerjasama Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri 
4.4 Faktor yang Mengukuhkan Sistem Persekutuan

Bab 5 Pembentukan Malaysia
5.1 Konsep Gagasan Malaysia 
5.2 Perkembangan Idea dan Usaha Pembentukan Malaysia 
5.3 Reaksi Tempatan dan Negara Jiran terhadap Pembentukan Malaysia 
5.4 Langkah Pembentukan Malaysia 
5.5 Perjanjian Julai 1963 dan Peristiwa Pengisytiharan Malaysia 
5.6 Konfrontasi dan Usaha Menangani 

Bab 6 Cabaran Selepas Pembentukan Malaysia
6.1 Cabaran Dalaman Malaysia 
6.2 Pemisahan Singapura 
6.3 Menangani Ancaman Komunis 
6.4 Isu Pembangunan dan Ekonomi 
6.5 Tragedi Hubungan antara Kaum

Bab 7 Membina Kesejahteraan Negara
7.1 Perpaduan dan Integrasi Nasional 
7.2 Dasar Pendidikan Kebangsaan 
7.3 Bahasa Melayu sebagai Bahasa Ilmu dan Bahasa Perpaduan 
7.4 Dasar Kebudayaan Kebangsaan 
7.5 Sukan sebagai Alat Perpaduan
7.6 Rukun Negara sebagai Tonggak Kesejahteraan Negara 

Bab 8 Membina Kemakmuran Negara
8.1 Pembentukan Dasar Ekonomi Baru (DEB)
8.2 Pelaksanaan Dasar Ekonomi Baru (DEB) 
8.3 Pembentukan Dasar Pembangunan Nasional (DPN)
8.4 Pelaksanaan Dasar Pembangunan Nasional (DPN)
8.5 Pencapaian Dasar Ekonomi Baru (DEB) dan Dasar Pembangunan Nasional (DPN) 

Bab 9 Dasar Luar Malaysia 
9.1 Latar Belakang Dasar Luar 
9.2 Asas Penggubalan Dasar Luar
9.3 Malaysia dalam Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB) 
9.4 Malaysia dalam Komanwel 
9.5 Cabaran Mengukuhkan Dasar Luar  
9.6 Malaysia dalam Persatuan Negara-negara Asia Tenggara (ASEAN) 
9.7 Malaysia dalam Pergerakan Negara-negara Tanpa Pihak (NAM) 
9.8 Malaysia dalam Pertubuhan Kerjasama Islam (OIC) 

Bab 10 Kecemerlangan Malaysia di Persada Dunia
10.1 Malaysia dalam Isu Global Kontemporari
10.2 Peranan Malaysia dalam Hubungan Ekonomi Antarabangsa 
10.3 Pelibatan Rakyat dalam Isu Kemanusiaan dan Keamanan 
10.4 Usaha Mengekalkan Kelestarian Global 
10.5 Wawasan Malaysia Menuju Masa Hadapan 

Bibliografi 
Indeks 

Download Buku Teks Sejarah Tingkatan 5 (Per Bab)

NoDownload Buku Teks Sejarah Tingkatan 5 Per BabPautan
1Sejarah Tingkatan 5 – Kandungan?
2Sejarah Tingkatan 5 – Bab 1?
3Sejarah Tingkatan 5 – Bab 2?
4Sejarah Tingkatan 5 – Bab 3?
5Sejarah Tingkatan 5 – Bab 4?
6Sejarah Tingkatan 5 – Bab 5?
7Sejarah Tingkatan 5 – Bab 6?
8Sejarah Tingkatan 5 – Bab 7?
9Sejarah Tingkatan 5 – Bab 8?
10Sejarah Tingkatan 5 – Bab 9?
11Sejarah Tingkatan 5 – Bab 10?

Download Buku Teks Sejarah Tingkatan 5 (Semua Bab)

NoDownload Buku Teks Sejarah Tingkatan 5 Semua BabPautan
1Buku Teks Digital Sejarah KSSM Tingkatan 5 (Bab 1 – Bab 10)?

Buku Teks Sejarah KSSM Lengkap

NoBuku Teks Sains KSSM
1Buku Teks Sejarah Tingkatan 1
2Buku Teks Sejarah Tingkatan 2
3Buku Teks Sejarah Tingkatan 3
4Buku Teks Sejarah Tingkatan 4
5Buku Teks Sejarah Tingkatan 5

Kesimpulan

Kesimpulan dari teks.my, buku panduan Sejarah tingkatan 5 ini mengikuti KSSM dan memuatkan sepuluh bab tema berkaitan Malaysia dan pandangan masa depan. Setiap tema terbahagi kepada aspek utama. Buku ini mempromosikan pembelajaran moden melalui teknologi, analisis masa depan, dan Kaedah Pembelajaran Abad ke-21. Aktiviti Kemahiran Pemikiran Bersejarah dan Inspirasi Pelajar bagi Inovasi Muzium (IPIM) ditambahkan untuk memahami sejarah dengan lebih mendalam. Tujuannya adalah memupuk semangat patriotisme, pemikiran kritis, dan kemahiran berfikir tinggi melalui latihan dan penilaian.

Photo of author

Team Teks

Kami komited untuk menyediakan konten berkualiti tinggi yang dapat membantu meningkatkan pemahaman dan pencapaian akademik anda.