√ Buku Teks Pendidikan Seni Visual Tingkatan 2 (Download PDF)

Buku Teks Pendidikan Seni Visual Tingkatan 2 ini disusun mengikut Kurikulum Standard Sekolah Menengah. Matlamatnya ialah membentuk pelajar menjadi berpengetahuan seni, peka terhadap estetika, dan memberi sumbangan kepada pembangunan diri, masyarakat, dan negara.

Buku ini merangkumi Sejarah dan Penghargaan Seni Visual, Seni Rupa, Reka Bentuk, Seni Kraf, dan Komunikasi Visual.

Pendekatan inkuiri digunakan untuk menggalakkan pemikiran kritis dan kreatif, sementara elemen merentas kurikulum memperkukuhkan kemahiran dan identiti diri. Animasi 3D turut diterapkan dalam bahan ini dengan panduan bagi guru dan pelajar.

Isi Kandungan

Pendahuluan
Bidang Sejarah dan Apresiasi Seni Visual

Tajuk 1: Seni Ragam Hias Pengangkutan, Alat Permainan Rakyat dan Alat Domestik

Seni Ragam Hias
Latihan Formatif
Aktiviti Inkuiri
Projek Pereka Muda
Tumpu Galeri
Rumusan
Kriteria Pencapaian
Latihan Sumatif

Bidang: Seni Halus

Tajuk 2: Seni Lukisan

Definisi Lukisan
Sejarah Perkembangan Seni Lukisan
Latihan Formatif
Aktiviti Inkuiri
Projek Pereka Muda
Tumpu Galeri
Rumusan
Kriteria Pencapaian
Latihan Sumatif

Tajuk 3: Seni Catan

Definisi Catan
Sejarah Perkembangan Seni Catan
Latihan Formatif
Aktiviti Inkuiri
Projek Pereka Muda
Tumpu Galeri
Rumusan
Kriteria Pencapaian
Latihan Sumatif

Tajuk 4: Seni Cetakan

Definisi Cetakan
Sejarah Perkembangan Seni Cetakan
Prinsip dan Konsep Seni Cetakan Konvensional
Kaedah dan Teknik Seni Cetakan
Latihan Formatif
Aktiviti Inkuiri
Projek Pereka Muda
Tumpu Galeri
Rumusan
Kriteria Pencapaian
Latihan Sumatif

Bidang: Reka Bentuk

Tajuk 5: Reka Bentuk Landskap

Sejarah Perkembangan Reka Bentuk Landskap
Prinsip Reka Bentuk Landskap
Latihan Formatif
Aktiviti Inkuiri
Projek Pereka Muda
Tumpu Galeri
Rumusan
Kriteria Pencapaian
Latihan Sumatif

Tajuk 6: Reka Bentuk Hiasan Dalaman

Sejarah Perkembangan Reka Bentuk Hiasan Dalaman
Prinsip Reka Bentuk Hiasan Dalaman
Latihan Formatif
Aktiviti Inkuiri
Projek Pereka Muda
Tumpu Galeri
Rumusan
Kriteria Pencapaian
Latihan Sumatif

Tajuk 7: Reka Bentuk Industri

Sejarah Perkembangan Reka Bentuk Industri
Prinsip Reka Bentuk Industri
Latihan Formatif
Aktiviti Inkuiri
Projek Pereka Muda
Tumpu Galeri
Rumusan
Kriteria Pencapaian
Latihan Sumatif

Bidang: Seni Kraf

Tajuk 8: Seni Sulaman

Prinsip Asas Seni Sulaman
Jenis, Alatan dan Bahan Sulaman
Teknik Seni Sulaman
Latihan Formatif
Aktiviti Inkuiri
Projek Pereka Muda
Tumpu Galeri
Rumusan
Kriteria Pencapaian
Latihan Sumatif

Tajuk 9: Seni Seramik

Prinsip Asas Seni Seramik
Jenis-jenis Seni Seramik
Teknik Seni Seramik
Fungsi Seni Seramik
Latihan Formatif
Aktiviti Inkuiri
Projek Pereka Muda
Tumpu Galeri
Rumusan
Kriteria Pencapaian
Latihan Sumatif

Bidang: Komunikasi Visual

Tajuk 10: Seni Reka Grafik: Simbol dan Logo

Definisi Simbol dan Logo
Jenis-jenis Simbol dan Logo
Ciri-ciri Simbol dan Logo
Latihan Formatif
Aktiviti Inkuiri
Projek Pereka Muda
Tumpu Galeri
Rumusan
Kriteria Pencapaian
Latihan Sumatif

Tajuk 11: Seni Foto

Definisi dan Fungsi Kamera Pinhole dalam Fotografi
Ciri-ciri Imej yang Terhasil daripada Kamera Pinhole
Sejarah Kamera Pinhole dalam Fotografi
Latihan Formatif
Aktiviti Inkuiri
Projek Pereka Muda
Tumpu Galeri
Rumusan
Kriteria Pencapaian
Latihan Sumatif

Glosari
Senarai Rujukan
Indeks

Download Buku Teks Pendidikan Seni Visual Tingkatan 2 (per Unit)

NoBuku Teks Pendidikan Seni Visual Tingkatan 2 per UnitPautan
1Pendidikan Seni Visual (PSV) Tingkatan 2 – Kandungan?
2Pendidikan Seni Visual (PSV) Tingkatan 2 – Tajuk 1?
3Pendidikan Seni Visual (PSV) Tingkatan 2 – Tajuk 2?
4Pendidikan Seni Visual (PSV) Tingkatan 2 – Tajuk 3?
5Pendidikan Seni Visual (PSV) Tingkatan 2 – Tajuk 4?
6Pendidikan Seni Visual (PSV) Tingkatan 2 – Tajuk 5?
7Pendidikan Seni Visual (PSV) Tingkatan 2 – Tajuk 6?
8Pendidikan Seni Visual (PSV) Tingkatan 2 – Tajuk 7?
9Pendidikan Seni Visual (PSV) Tingkatan 2 – Tajuk 8?
10Pendidikan Seni Visual (PSV) Tingkatan 2 – Tajuk 9?
11Pendidikan Seni Visual (PSV) Tingkatan 2 – Tajuk 10?
12Pendidikan Seni Visual (PSV) Tingkatan 2 – Tajuk 11?
13Pendidikan Seni Visual (PSV) Tingkatan 2 – Glosari, Rujukan?

Download Buku Teks Pendidikan Seni Visual Tingkatan 2 (Semua Unit)

NoBuku Teks Pendidikan Seni Visual Tingkatan 2 Semua UnitPautan
1Buku Teks Digital Pendidikan Seni Visual (PSV) KSSM Tingkatan 2 (Tajuk 1 – Tajuk 11)?
2Buku Teks Digital Pendidikan Seni Visual (PSV) KSSM Tingkatan 2 (Tajuk 1 – Tajuk 11) (1)?

Kesimpulan

Kesimpulan dari teks.my, buku Pendidikan Seni Visual Tingkatan 2 ini adalah panduan yang sesuai dengan Kurikulum Standard Sekolah Menengah, bertujuan membekalkan pelajar dengan pengetahuan seni, kepekaan estetika, dan kemampuan sumbangan kepada diri, masyarakat, dan negara.

Dengan merangkumi berbagai aspek seni visual dan pendekatan inkuiri, buku ini merangsang pemikiran kritis dan kreatif, sambil penerapan elemen merentas kurikulum memperkukuhkan kemahiran dan identitas diri pelajar. Integrasi animasi 3D dan panduan yang disediakan juga menambahkan dimensi interaktif kepada pembelajaran.

Photo of author

Team Teks

Kami komited untuk menyediakan konten berkualiti tinggi yang dapat membantu meningkatkan pemahaman dan pencapaian akademik anda.