√ Buku Teks Sejarah Tingkatan 3 (Download PDF)

Buku Teks Sejarah Tingkatan 3 yang berlandaskan Kurikulum Standard Sekolah Menengah (KSSM), Kementerian Pendidikan Malaysia, adalah kelanjutan daripada Buku Teks Sejarah Tingkatan 2. Penulisan buku teks ini dibahagikan kepada lapan bab yang terbentuk melalui tema Kedatangan Kuasa Asing. Tema ini mencakup dua tajuk utama, iaitu Tajuk 7: Campur Tangan Asing dan Penjajahan Kuasa Barat, serta Tajuk 8: Tindak Balas Masyarakat Tempatan.

Tajuk Campur Tangan dan Penjajahan Kuasa Barat membincangkan peranan kuasa Barat, pentadbiran di Negeri-negeri Selat, Negeri-negeri Melayu Bersekutu, dan Negeri-negeri Melayu Tidak Bersekutu, serta pentadbiran Barat di Sarawak dan Sabah. Tajuk ini juga meneliti kesan pentadbiran Barat terhadap aspek ekonomi dan sosial.

Melalui pengetahuan sejarah, murid memahami bagaimana perkembangan kuasa Barat membentuk perubahan di negara ini, dari kedatangan mereka hingga pengukuhannya yang membawa kesan terhadap bidang ekonomi dan sosial.

Isi Kandungan

Pendahuluan

BAB 1: Kedatangan Kuasa Barat
1.1 Kestabilan dan Kemakmuran Negara Kita
1.2 Faktor Kedatangan Kuasa Barat ke Negara Kita
1.3 Persaingan Kuasa Barat untuk Mendapatkan Tanah Jajahan
1.4 Perbezaan Strategi Kuasa Barat untuk Menguasai Negara Kita

BAB 2: Pentadbiran Negeri-negeri Selat
2.1 Peluasan Kuasa British di Pulau Pinang, Singapura dan Melaka
2.2 Perjanjian London 1824 dan Kesannya Terhadap Alam Melayu
2.3 Pembentukan Negeri-negeri Selat
2.4 Pentadbiran Negeri-negeri Selat

BAB 3: Pentadbiran Negeri-negeri Melayu Bersekutu
3.1 Kekayaan Hasil Bumi di Perak, Selangor, Negeri Sembilan dan Pahang
3.2 Peluasaan Kuasa British di Perak, Selangor, Negeri Sembilan dan Pahang
3.3 Pembentukan Negeri-negeri Melayu Bersekutu
3.4 Pentadbiran Negeri-negeri Melayu Bersekutu

BAB 4: Pentadbiran Negeri-negeri Melayu Tidak Bersekutu
4.1 Pemerintahan Kesultanan Melayu di Perlis, Kedah, Kelantan, Terengganu dan Johor
4.2 Peluasan Kuasa British di Perlis, Kedan, Kelantan dan Terengganu
4.3 Peluasan Kuasa British di Johor
4.4 Sistem Pentadbiran Negeri-negeri Melayu Tidak Bersekutu

BAB 5: Pentadbiran Barat di Sarawak dan Sabah
5.1 Latar Belakang Pemerintahan Tempatan di Sarawak dan Sabah
5.2 Peluasan Kuasa Dinasti Brooke di Sarawak
5.3 Peluasan Kuasa Syarikat Borneo Utara British di Sabah
5.4 Bentuk Pentadbiran Barat di Sarawak dan Sabah

BAB 6: Kesan Pentadbiran Barat Terhadap Ekonomi dan Sosial
6.1 Pengenalan Ekonomi Moden oleh Kuasa Barat di Negara Kita
6.2 Pentadbiran Barat Berkaitan dengan Ekonomi
6.3 Kesan Ekonomi Akibat Pentadbiran Barat di Negara Kita
6.4 Kesan Sosial Akibat Perkembangan Ekonomi di Negara Kita

BAB 7: Penentangan Masyarakat Tempatan
7.1 Matlamat dan Bentuk Penentangan Masyarakat Tempatan
7.2 Sistem Pentadbiran Barat Memberikan Kesan Terhadap Kuasa Pemerintahan dan Kehidupan Masyarakat Tempatan
7.3 Penentangan Masyarakat Tempatan Terhadap Kuasa Barat
7.4 Kesan Penentangan Masyarakat Tempatan

BAB 8: Kebijaksanaan Raja dan Pembesar Melayu Menangani Cabaran Barat
8.1 Reaksi Pemerintah Negeri-negeri Melayu Utara dan Johor Terhadap Tindakan Barat
8.2 Tindakan Raja Melayu Menangani Cabaran Barat
8.3 Usaha Pembesar Melayu dalam Pemodenan Negeri
8.4 Keberkesanan Peranan Pemerintah Tempatan dalam Menangani Cabaran Barat

Bibliografi
Indeks

Download Buku Teks Sejarah Tingkatan 3 (per Unit)

NoBuku Teks Sejarah Tingkatan 3 per UnitPautan
1Buku Teks Sejarah Tingkatan 3 – Kandungan?
2Buku Teks Sejarah Tingkatan 3 – Bab 1?
3Buku Teks Sejarah Tingkatan 3 – Bab 2?
4Buku Teks Sejarah Tingkatan 3 – Bab 3?
5Buku Teks Sejarah Tingkatan 3 – Bab 4?
6Buku Teks Sejarah Tingkatan 3 – Bab 5?
7Buku Teks Sejarah Tingkatan 3 – Bab 6?
8Buku Teks Sejarah Tingkatan 3 – Bab 7?
9Buku Teks Sejarah Tingkatan 3 – Bab 8?
10Buku Teks Sejarah Tingkatan 3 – Bibliografi dan Indeks?

Download Buku Teks Sejarah Tingkatan 3 (Semua Unit)

NoBuku Teks Sejarah Tingkatan 3 Semua UnitPautan
1Buku Teks Digital Sejarah KSSM Tingkatan 3 (Bab 1 – Bab 8)?

Buku Teks Sejarah KSSM Lengkap

NoBuku Teks Sains KSSM
1Buku Teks Sejarah Tingkatan 1
2Buku Teks Sejarah Tingkatan 2
3Buku Teks Sejarah Tingkatan 3
4Buku Teks Sejarah Tingkatan 4
5Buku Teks Sejarah Tingkatan 5

Kesimpulan

Kesimpulan dari teks.my, Buku Teks Sejarah Tingkatan 3 yang berlandaskan Kurikulum Standard Sekolah Menengah (KSSM), Kementerian Pendidikan Malaysia, merupakan panduan yang komprehensif dan holistik dalam memahami perjalanan sejarah Malaysia. Dengan penekanan pada tema Kedatangan Kuasa Asing, khususnya dalam Tajuk 7: Campur Tangan Asing dan Penjajahan Kuasa Barat, serta Tajuk 8: Tindak Balas Masyarakat Tempatan, buku ini tidak hanya memberi pelajar pemahaman mendalam mengenai pengaruh kuasa Barat dan interaksi dengan masyarakat tempatan, tetapi juga mendorong pengembangan kemahiran berfikir kritis, kreatif, dan inovatif melalui pendekatan Pembelajaran Abad ke-21.

Dengan menyertakan pelbagai kaedah pengajaran dan nilai-nilai kelestarian serta keusahawanan, buku ini tidak hanya membentuk pelajar yang arif terhadap sejarah negara, tetapi juga memupuk sikap yang responsif terhadap cabaran masa kini dan masa hadapan.

Photo of author

Team Teks

Kami komited untuk menyediakan konten berkualiti tinggi yang dapat membantu meningkatkan pemahaman dan pencapaian akademik anda.