√ Buku Teks Pendidikan Jasmani dan Kesihatan Tingkatan 2 (PDF)

Buku teks Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan Tingkatan 2 ini telah dihasilkan dengan merujuk kepada Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP), bertujuan untuk memenuhi falsafah Pendidikan Kebangsaan yang ingin mewujudkan individu yang seimbang dari segi jasmani, mental, emosi, rohani, dan intelek.

Buku ini juga memasukkan elemen-elemen seperti Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT), Kemahiran Abad Ke-21, Elemen Merentas Kurikulum (EMK), serta mengedepankan pendekatan Pengajaran dan Pembelajaran (PdP) yang berpusatkan murid dengan memberi penekanan kepada pendekatan inkuiri, projek, dan juga pendekatan Pengajaran Permainan untuk Pemahaman (Teaching Games for Understanding – TGfU). Selain itu, terdapat penambahan Quick Response Code (QR code) dalam buku ini, yang bertujuan merangsang minat murid untuk melibatkan diri dalam aktiviti dan meningkatkan keseronokan semasa proses PdP.

Buku ini terdiri daripada lapan unit untuk Pendidikan Jasmani, yang menekankan kepada tiga domain utama iaitu domain psikomotor, kognitif, dan afektif. Komponen Pendidikan Jasmani memberi fokus kepada kemahiran asas pergerakan badan seperti gimnastik asas dan pergerakan berirama, permainan dalam kategori serangan, jaring, dan memadang, serta pelibatan dalam olahraga seperti lumba jalan kaki, lompat jauh, dan merejam lembing. Unit-unit ini juga merangkumi rekreasi, kesenangan, dan aspek kecergasan.

Isi Kandungan

Pendahuluan
Pengenalan Ikon

UNIT 1: Gimnastik Asas
UNIT 2: Pergerakan Berirama
UNIT 3: Permainan Kategori Serangan
– Bola Baling
– Ragbi Sentuh
UNIT 4: Permainan Kategori Jaring
– Sepak Takraw
UNIT 5: Permainan Kategori Memadang
– Kriket
UNIT 6: Olahraga Asas
– Lumba Jalan Kaki
– Lompat Jauh
– Merejam Lembing
UNIT 7: Rekreasi dan Kesenggangan
UNIT 8: Kecergasan

Download Buku Teks Pendidikan Jasmani dan Kesihatan Tingkatan 2 (per Unit)

NoBuku Teks Pendidikan Jasmani dan Kesihatan Tingkatan 2 per UnitPautan
1Pendidikan Jasmani Tingkatan 2 – Unit 1?
2Pendidikan Jasmani Tingkatan 2 – Unit 2?
3Pendidikan Jasmani Tingkatan 2 – Unit 3?
4Pendidikan Jasmani Tingkatan 2 – Unit 4?
5Pendidikan Jasmani Tingkatan 2 – Unit 5?
6Pendidikan Jasmani Tingkatan 2 – Unit 6?
7Pendidikan Jasmani Tingkatan 2 – Unit 7?
8Pendidikan Jasmani Tingkatan 2 – Unit 8?
9Pendidikan Kesihatan Tingkatan 2 – Unit 1?
10Pendidikan Kesihatan Tingkatan 2 – Unit 2?
11Pendidikan Kesihatan Tingkatan 2 – Unit 3?

Download Buku Teks Pendidikan Jasmani dan Kesihatan Tingkatan 2 (Semua Unit)

NoBuku Teks Pendidikan Jasmani dan Kesihatan Tingkatan 2 Semua UnitPautan
1Buku Teks Digital Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan KSSM Tingkatan 2 (Semua Unit)?
2Buku Teks Digital Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan KSSM Tingkatan 2 (Semua Unit) (1)?

Buku Teks Pendidikan Jasmani dan Kesihatan KSSM Lengkap

NoBuku Teks Pendidikan Jasmani dan Kesihatan KSSM
1Buku Teks Pendidikan Jasmani dan Kesihatan Tingkatan 1
2Buku Teks Pendidikan Jasmani dan Kesihatan Tingkatan 2
3Buku Teks Pendidikan Jasmani dan Kesihatan Tingkatan 3
4Buku Teks Pendidikan Jasmani dan Kesihatan Tingkatan 4
5Buku Teks Pendidikan Jasmani dan Kesihatan Tingkatan 5

Kesimpulan

Kesimpulan dari teks.my, buku teks Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan Tingkatan 2 ini merupakan satu usaha yang komprehensif untuk memenuhi aspirasi Falsafah Pendidikan Kebangsaan dalam membentuk individu yang seimbang dari pelbagai aspek. Dengan mengandungi elemen-elemen seperti KBAT, Kemahiran Abad Ke-21, EMK, dan pendekatan TGfU, serta melalui penekanan terhadap inkuiri, projek, dan PdP yang berpusatkan murid, buku ini memberikan pendekatan pembelajaran yang holistik.

Melalui unit-unit Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan yang mengimbangi antara domain psikomotor, kognitif, dan afektif, buku ini memberi tumpuan kepada perkembangan keseluruhan individu. Dengan adanya ilustrasi, gambar, dan maklumat tambahan, buku ini bertujuan untuk memudahkan pemahaman murid serta meningkatkan minat terhadap pembelajaran. Harapannya, buku ini dapat menjana generasi pelajar yang cergas, berpengetahuan, dan berdaya saing, seiring dengan visi pendidikan kebangsaan.

Photo of author

Team Teks

Kami komited untuk menyediakan konten berkualiti tinggi yang dapat membantu meningkatkan pemahaman dan pencapaian akademik anda.