√ Buku Teks Pendidikan Jasmani dan Kesihatan Tingkatan 3 (PDF)

Buku Teks Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan Tingkatan 3 ini dihasilkan dengan merujuk kepada Pedoman Standard Kurikulum dan Penilaian (DSKP). Dalam laman tulisan ini, terdapat lapan bahagian untuk Pendidikan Jasmani dan tiga bahagian untuk Pendidikan Kesihatan.

Karya tulis ini disajikan berasaskan kepada tiga bidang utama iaitu, psikomotor, kognitif, dan afektif dalam isi kandungan, aktiviti, dan latihan pengukuhan. Yang menarik tentang karya tulis ini ialah ia diawali dengan halaman pembukaan yang disusun secara dwi-lebar, yang mengandungi isi kandungan standard, matlamat pembelajaran standard, gambar, ilustrasi, dan juga pengenalan permulaan untuk setiap bahagian.

Selain itu, buku teks ini juga menerapkan pendekatan Pengajaran Permainan untuk Pemahaman (TGfU) dalam mengembangkan kemahiran dalam Pendidikan Jasmani. Aktiviti yang dicadangkan ini sesuai dengan tujuan Kementerian Pendidikan Malaysia untuk mendorong para guru dan pelajar untuk menjadi lebih kreatif, proaktif, dan inovatif dalam merancang permainan serta menyelesaikan masalah.

Isi Kandungan

PENDAHULUAN
PENGENALAN IKON

PENDIDIKAN JASMANI

UNIT 1: GIMNASTIK ASAS

 • Gimnastrada – Gimnastik untuk Semua

UNIT 2: PERGERAKAN BERIRAMA

 • Pergerakan Kreatif
 • Tarian Zapin
 • Tarian Ngajat

UNIT 3: PERMAINAN KATEGORI SERANGAN

 • Bola Keranjang
 • Hoki

UNIT 4: PERMAINAN KATEGORI JARING

 • Pingpong
 • Tenis

UNIT 5: PERMAINAN KATEGORI MEMADANG

 • Sofbol

UNIT 6: OLAHRAGA ASAS

 • Lari Berpagar
 • Lompat Kijang
 • Lempar Cakera

UNIT 7: REKREASI DAN KESENGGANGAN

 • Pandu Arah (Orienteering)
 • Dodgeball
 • Permainan Tradisional
  Gelap Cerah
  Aci Sep

UNIT 8: KECERGASAN FIZIKAL BERDASARKAN KESIHATAN

 • Kapasiti Aerobik – Litar Kardio
 • Kelenturan – Bantuku Lentur
 • Kekuatan Otot – Kuat dan Segak
 • Daya Tahan Otot – Cabaran Litar
 • Komposisi Badan – Lemak oh Lemak
 • Pentaksiran Kecergasan Ujian SEGAK – Bersama Kita Maju

PENDIDIKAN KESIHATAN

UNIT 1: PENDIDIKAN KESIHATAN REPRODUKTIF DAN SOSIAL (PEERS)

 • Kesihatan Diri dan Reproduktif
 • Penyalahgunaan Bahan
 • Pengurusan Mental dan Emosi
 • Kekeluargaan
 • Perhubungan
 • Penyakit
 • Keselamatan

UNIT 2: PEMAKANAN

UNIT 3: PERTOLONGAN CEMAS

 • R.I.C.E.

SENARAI RUJUKAN
INDEKS

Download Buku Teks Pendidikan Jasmani dan Kesihatan Tingkatan 3 per Unit

NoBuku Teks Pendidikan Jasmani dan Kesihatan Tingkatan 3 per UnitPautan
1Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan Tingkatan 3 – Kandungan?
2Pendidikan Jasmani Tingkatan 3 – Unit 1?
3Pendidikan Jasmani Tingkatan 3 – Unit 2?
4Pendidikan Jasmani Tingkatan 3 – Unit 3?
5Pendidikan Jasmani Tingkatan 3 – Unit 4?
6Pendidikan Jasmani Tingkatan 3 – Unit 5?
7Pendidikan Jasmani Tingkatan 3 – Unit 6?
8Pendidikan Jasmani Tingkatan 3 – Unit 7?
9Pendidikan Jasmani Tingkatan 3 – Unit 8?
10Pendidikan Kesihatan Tingkatan 3 – Unit 1?
11Pendidikan Kesihatan Tingkatan 3 – Unit 2?
12Pendidikan Kesihatan Tingkatan 3 – Unit 3?
13Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan Tingkatan 3 – Rujukan, Indeks?

Download Buku Teks Pendidikan Jasmani dan Kesihatan Tingkatan 3 Semua Unit

NoBuku Teks Pendidikan Jasmani dan Kesihatan Tingkatan 3 Semua UnitPautan
1Buku Teks Digital Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan KSSM Tingkatan 3 (Semua Unit)?
2Buku Teks Digital Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan KSSM Tingkatan 3 (Semua Unit) (1)?

Buku Teks Pendidikan Jasmani dan Kesihatan KSSM Lengkap

NoBuku Teks Pendidikan Jasmani dan Kesihatan KSSM
1Buku Teks Pendidikan Jasmani dan Kesihatan Tingkatan 1
2Buku Teks Pendidikan Jasmani dan Kesihatan Tingkatan 2
3Buku Teks Pendidikan Jasmani dan Kesihatan Tingkatan 3
4Buku Teks Pendidikan Jasmani dan Kesihatan Tingkatan 4
5Buku Teks Pendidikan Jasmani dan Kesihatan Tingkatan 5

Kesimpulan

Kesimpulan dari teks.my, karya tulis Buku Teks Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan Tingkatan 3 ini merupakan hasil usaha yang berlandaskan Pedoman Standard Kurikulum dan Penilaian (DSKP), yang mengandungi pelbagai unit untuk kedua-dua bidang pembelajaran. Dengan menitikberatkan kepada tiga aspek utama iaitu psikomotor, kognitif, dan afektif, karya tulis ini tidak hanya menyampaikan isi kandungan yang berstandard, tetapi juga memberikan aktiviti dan latihan pengukuhan yang sesuai.

Keistimewaan karya tulis ini terletak pada halaman pembukaannya yang menyajikan isi kandungan standard, matlamat pembelajaran, gambar, ilustrasi, serta pengenalan setiap unit secara menarik. Selain itu, penggunaan pendekatan Pengajaran Permainan untuk Pemahaman (TGfU) dalam Pendidikan Jasmani menunjukkan komitmen terhadap pengembangan kemahiran pelajar melalui aktiviti yang menggalakkan kreativiti dan inovasi.

Photo of author

Team Teks

Kami komited untuk menyediakan konten berkualiti tinggi yang dapat membantu meningkatkan pemahaman dan pencapaian akademik anda.