√ Buku Teks Pendidikan Muzik Tingkatan 5 (Download PDF)

Buku Teks Pendidikan Muzik Tingkatan 5 – Pengajaran Muzik memberikan peluang kepada pelajar untuk memperkembangkan kecerdasan intelek dan emosi. Melalui proses pembelajaran ini, pelajar dapat menjalani eksplorasi, memahami, dan berkomunikasi melalui medium muzik. Selain itu, kurikulum ini juga bertujuan untuk meningkatkan literasi muzikal pelajar, memahami konvensi penulisan muzik, serta menilai dan menghayati karya-karya muzikal.

Buku teks Pendidikan Muzik Tingkatan 4 dirangka berdasarkan Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP), yang terdiri daripada tiga aspek utama iaitu Standard Kandungan (SK), Standard Pembelajaran (SP), dan Standard Prestasi (SPi).

Sebagai bahan utama Pengajaran dan Pembelajaran (PdP), buku ini disediakan untuk sekolah menengah di bawah Skim Pinjaman Buku Teks (SPBT) guna memberi manfaat kepada pelajar. Penulisan buku ini mempertimbangkan keperluan kumpulan sasaran serta mencerminkan aspirasi negara Malaysia melalui Kurikulum Standard Sekolah Menengah (KSSM).

Buku teks ini, sebagai sumber utama pembelajaran, menekankan aspek-aspek penting kurikulum seperti pemerolehan pengetahuan, penguasaan kemahiran, dan pemupukan nilai murni sesuai dengan kebolehan pelajar.

Lima bidang utama yang disorotkan ialah Ensembel Nyanyian, Ensembel Alat Muzik, Apresiasi Muzik, Membaca dan Menulis Notasi Muzik, serta Penghasilan Muzik. Setiap bidang memberikan penekanan khusus dalam proses pembelajaran.

Melalui pembelajaran di buku ini, pelajar dapat menyanyikan lagu secara bersekumpulan, memainkan alat muzik secara bersekumpulan, mengaplikasikan pengetahuan muzik melalui aktiviti nyanyian dan permainan alat muzik, mencipta karya menggunakan pengetahuan, pemahaman, dan kemahiran muzik, menganalisis dan memberikan pendapat tentang muzik, membaca dan menulis notasi muzik, serta mengamalkan nilai murni melalui aktiviti muzik.

Setiap unit pembelajaran diawali dengan halaman rangsangan bertujuan untuk memikat minat pelajar terhadap isi pembelajaran. Unit tersebut mengandungi bahan pembelajaran, aktiviti, permainan, latihan, dan penilaian. Buku ini juga dilengkapi dengan DVD audio dan audio yang boleh diakses melalui imbasan QR Code, bertujuan untuk membantu proses pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah dengan lebih efisien. Ikon digunakan untuk membezakan grafik pelbagai aktiviti.

Penulis berharap agar buku teks ini menjadi rujukan utama untuk pelajar dan guru dalam aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran di dalam bilik darjah. Aktiviti yang dicadangkan dalam buku ini hanyalah sebagai panduan, dan guru dapat menggunakan aktiviti lain yang relevan untuk memenuhi Standard Pembelajaran yang ditetapkan dalam DSKP.

Ini akan memastikan pelibatan pelajar yang lebih pelbagai, setuju dengan matlamat Kementerian Pendidikan Malaysia untuk melahirkan pelajar yang kreatif, inovatif, dan berkebolehan untuk menghadapi cabaran abad ke-21.

Isi Kandungan

Pendahuluan
Penerangan Ikon
Topik Pembelajaran

UNIT 1 GENERASIKU
Ensembel Nyanyian
Lagu Kamilah Generasi
Permainan Gitar Secara Ensembel
Penggunaan Tab Gitar
Angklung
Note dan Tanda Rehat
Perkara Asas dalam Penciptaan Melodi
Penilaian

UNIT 2 MALAYSIA KEBANGGANANKU
Bernyanyi dengan Dinamik yang Betul
Lagu Umpah Perajurit
Kenali Kord Primer dalam Nada D Major
Meter
Pengumpulan Not dan Tanda Rehat Meter 6/8
Penciptaan Melodi dalam Meter 3/4
Penilaian

UNIT 3 EKSPLORASI DUNIA
Bernyanyi dengan Teknik Pernafasan yang Betu
Lagu Satelit Inspirasi
Kenali Kord Primer dalam Nada B Major
Ensembel Phi Phat
Terminologi Muzik
Olahan Ideal dalam Komposisi
Penilaian

UNIT 4 MELAKAR KEJAYAAN
Bernyanyi dengan Artikulasi yang Betul
Lagu Masa
Kenali Kord Primer dalam Nada B Minor
Permainan Gitar
Klef Bes
Penciptaan Melodi Berasaskan Pergerakan Kord
Penilaian

UNIT 5 TEKNOLOGI MENYATUPADUKAN
Bernyanyi dengan Tempo yang Betul
Lagu Informasi di Hujung Hari
Kenali Kord Primer dalam Nada G Minor
Skel Major dan Skel Minor
Aktivi Penciptaan Variasi Melodi Berasaskan Pergerakan Kord
Penilaian

UNIT 6 DIMENSI BUDAYA
Etika Persembahan dan Nilai Murni dalam Persembahan Nyanyian
Lagu Inang Sumazau
Teknik Bermain Gitar
Ensembel Kulintang
Kord Primer
Penghasilan Melodi Berdasarkan Improvisasi
Penilaian

UNIT 7 GAPAI IMPIANMU
Pengetahuan dan Kemahiran dalam Nyanyian
Lagu Terbanglah
Permainan Ensembel Gitar
Kenal Pasti Kord Major dan Kord Minor
Berkarya Secara Kreatif
Penilaian

Penilaian Akhir
Glosari
Rujukan

Download Buku Teks Pendidikan Muzik Tingkatan 5

NoDownload Buku Teks Pendidikan Muzik Tingkatan 5Pautan
1Buku Teks Digital KSSM Pendidikan Muzik Tingkatan 4?

Kesimpulan

Kesimpulan dari teks.my, buku teks Pendidikan Muzik Tingkatan 5 bukan sahaja berperanan sebagai sumber pembelajaran yang kritikal tetapi juga merangkumi segala aspek penting untuk pelajar di peringkat tinggi dalam sistem pendidikan. Melalui penerokaan unsur-unsur teori muzik, perkembangan sejarah muzik, dan aplikasi praktikalnya, buku ini menyediakan asas yang kukuh bagi memahami dunia muzik secara menyeluruh.

Dengan pendekatan sistematik dan kandungan terkini, buku teks ini memberikan dorongan yang signifikan kepada pelajar untuk meluaskan pengetahuan dan keterampilan muzik mereka, membantu mereka membentuk identiti kreatif dan berpengetahuan dalam bidang muzik.

Photo of author

Team Teks

Kami komited untuk menyediakan konten berkualiti tinggi yang dapat membantu meningkatkan pemahaman dan pencapaian akademik anda.