√ Buku Teks Pendidikan Muzik Tingkatan 2 (Download PDF)

Buku Teks Pendidikan Muzik bagi Tahap 2 telah dihasilkan berdasarkan Panduan Standard bagi Kurikulum dan Penilaian (PSKP) yang disiapkan oleh Seksyen Pengembangan Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM), dan diterapkan dalam proses penyampaian dan penerimaan ilmu di dalam serta di luar bilik darjah.

Modul ini mencakup lima aspek utama yang dititikberatkan dalam Kurikulum Pendidikan Muzik bagi Tahap 2, yang fokusnya adalah untuk menggalakkan peningkatan kemahiran dalam bidang muzik, memupuk pemahaman mendalam terhadap nilai-nilai muzik, serta mendorong perkembangan kemampuan berpikir kritis, daya cipta, dan inovatif di kalangan pelajar.

Isi Kandungan

PENDAHULUAN
PENERANGAN IKON

UNIT 1: Menuju Impian
Sebutan
Lagu Buktikan pada Dunia
Pembentukan Mulut Semasa Nyanyian
Penalaan Gitar
Kenali Kord Primer dalam C Major
Muzik Jaz
Lagu Impian Rajawali
Jenis Not dan Tanda Rehat
Mengenal dan Mengajuk Corak Irama
Penilaian

UNIT 2: Menjana Harapan
Register Suara
Lagu Ke Arah Kecemerlangan
Kenali Kord Primer dalam A minor
Meter 34
Terminologi Muzik
Penciptaan Corak Irama Meter 24  dan 3
Penilaian

UNIT 3: Transformasi Minda
Penghasilan Ton
Lagu Transformasi Pendidikan Negara
Kenali Kord Primer dalam G Major
Muzik Blues
Klef Bes
Skel G Major
Penciptaan Corak Irama Meter 24  dan 34
Penilaian

UNIT 4: Anjakan Nada
Muzik Kanon
Teknik Strumming (Memetik)
Lagu Suar Suir
Skel minor dan Relatifnya
Pembentukan Skel E minor Harmonik
Kord Primer dalam Nada G Major
Idea Kreatif Corak Irama Meter 24
Penilaian

UNIT 5: Jercipta Trama
Dinamik
Lagu Berusaha Mencapai Cita-dita
Kenali Kord Primer dalam D Major Muzik Hip Hop
Kord Primer dalam Nada E minor
Idea Kreatif Corak Irama Meter 34
Penilaian

UNIT 6: Mencapai Kejayaan
Tempo
Lagu Berusaha Mencapai Cita-cita
Corak Strumming
Aplikasi Pengetahuan Muzik
Penciptaan Corak Irama Spontan
Penilaian

PENILAIAN AKHIR
GLOSARI

Download Buku Teks Pendidikan Muzik Tingkatan 2 Semua Unit

NoBuku Teks Pendidikan Muzik Tingkatan 2 Semua UnitPautan
1Buku Teks Digital Pendidikan Muzik KSSM Tingkatan 2?

Buku Teks Bahasa Melayu KSSM

NoBuku Teks Pendidikan Muzik KSSM
1Buku Teks Pendidikan Muzik Tingkatan 1
2Buku Teks Pendidikan Muzik Tingkatan 2
3Buku Teks Pendidikan Muzik Tingkatan 3
4Buku Teks Pendidikan Muzik Tingkatan 4
5Buku Teks Pendidikan Muzik Tingkatan 5

Kesimpulan


Kesimpulan dari teks.my, Buku Teks Pendidikan Muzik Tahap 2 yang disusun berdasarkan Panduan Standard Kurikulum dan Penilaian Kementerian Pendidikan Malaysia tidak hanya mencakup lima aspek utama dari Kurikulum Pendidikan Muzik, tetapi juga bertujuan untuk meningkatkan kemahiran, pemahaman nilai-nilai muzik, serta kemampuan berpikir kritis dan kreatif pelajar melalui penyampaian di dalam dan di luar bilik darjah.

Photo of author

Team Teks

Kami komited untuk menyediakan konten berkualiti tinggi yang dapat membantu meningkatkan pemahaman dan pencapaian akademik anda.