√ Buku Teks Pendidikan Jasmani dan Kesihatan Tingkatan 5 (PDF)

Buku teks Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan (PJPK) untuk Tingkatan 5 ini telah dihasilkan berdasarkan Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP), dengan tujuan memenuhi aspirasi Falsafah Pendidikan Kebangsaan untuk menghasilkan individu yang seimbang dan harmonis dari segi jasmani, emosi, rohani, dan intelek.

Pendekatan Teaching Games for Understanding (TGfU) telah diperkenalkan dalam buku teks Pendidikan Jasmani pada peringkat Menengah Rendah, menekankan aplikasi kemahiran untuk membangunkan keyakinan dan identiti diri murid serta mengenal pasti kemahiran dan bakat yang sedia ada.

Pada peringkat Menengah Atas, pendekatan TGfU dalam pengajaran dan pembelajaran memberi penekanan kepada kemahiran strategi dan pertahanan. Fokus pada peringkat ini adalah untuk melatih dan membimbing murid agar dapat bijak mengatur serangan dan merancang strategi dalam perlawanan. Sementara itu, Pendidikan Kesihatan mengekalkan tiga komponen utama iaitu Pendidikan Kesihatan Reproduktif dan Sosial (PEERS), Pemakanan, dan Pertolongan Cemas.

Penulisan dalam mata pelajaran Pendidikan Kesihatan lebih menumpukan kepada peningkatan literasi kesihatan murid, merangkumi aspek penyalahgunaan bahan, pengurusan mental dan emosi, kekeluargaan, perhubungan, penyakit, keselamatan, pemakanan, dan pertolongan cemas. Pada peringkat ini, kematangan murid dapat diukur terutama dalam menangani isu-isu persekitaran yang semakin meluas.

Elemen tambahan seperti Elemen Merentas Kurikulum (EMK) dan Elemen Teknologi Merentas Kurikulum (TMK), Quick Response Code (QR Code), dan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) digunakan dengan tujuan menggalakkan murid untuk melibatkan diri dalam aktiviti dan meningkatkan keseronokan semasa proses Pengajaran dan Pembelajaran (PdP), serta memastikan objektif utama subjek Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan Tingkatan 5 tercapai.

Harapan kami adalah agar buku teks ini dapat memberikan manfaat maksimum kepada murid dan guru. Semoga buku ini dapat memenuhi kehendak Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) dalam mencapai matlamat Kurikulum Standard Sekolah Menengah (KSSM).

Isi Kandungan

Pendahuluan
Pengenalan Ikon

PENDIDIKAN JASMANI
Unit 1
Pergerakan Berirama
Tarian Bhangra
Tarian Farapeirra

Unit 2
Permainan Kategori
Serangan
Ragbi Sentuh
Bola Keranjang
Hoki

Unit 3
Permainan Kategori
Jaring
Badminton
Pingpong

Unit 4
Permainan Kategori Pukul
dan Memadang
Sofbol

Unit 5
Rekreasi dan
Kesenggangan
Menghidupkan Api Cara Primitif
Cara Memasak Primitif
Permainan Bola Kecergasan
Hoki Terbang
Usung Balak

Unit 6
Kecergasan Fizikal
Berdasarkan Kesihatan
Kapasiti Aerobik
Kelenturan
Daya Tahan dan Kekuatan Otot
Komposisi Badan
Lilitan Pinggul dan Pinggang

PENDIDIKAN KESIHATAN
Unit 1

Pendidikan Kesihatan Reproduktif dan Sosial (PEERS)
1.0 Kesihatan Diri dan Reproduktif
2.0 Penyalahgunaan Bahan
3.0 Pengurusan Mental dan Emosi
4.0 Kekeluargaan
5.0 Perhubungan
6.0 Penyakit
7.0 Keselamatan

Unit 2
Pemakanan
Pengurusan Diet
Seimbang dan Sihat
Sepanjang Hayat

Unit 3
Pertolongan Cemas
Situasi Berisiko Semasa
Bencana Alam

Senarai Rujukan
Indeks

Download Buku Teks Pendidikan Jasmani dan Kesihatan Tingkatan 5 (Per Unit)

NoDownload Buku Teks Pendidikan Jasmani dan Kesihatan Tingkatan 5 (Per Unit)Pautan
1Pendidikan Jasmani Dan Pendidikan Kesihatan Tingkatan 5 – Kandungan?
2Pendidikan Jasmani Tingkatan 5 – Unit 1?
3Pendidikan Jasmani Tingkatan 5 – Unit 2?
4Pendidikan Jasmani Tingkatan 5 – Unit 3?
5Pendidikan Jasmani Tingkatan 5 – Unit 4?
6Pendidikan Jasmani Tingkatan 5 – Unit 5?
7Pendidikan Jasmani Tingkatan 5 – Unit 6?
8Pendidikan Kesihatan Tingkatan 5 – Unit 1?
9Pendidikan Kesihatan Tingkatan 5 – Unit 2, Unit 3?
10Pendidikan Jasmani Dan Pendidikan Kesihatan Tingkatan 5 – Rujukan, Indeks?

Download Buku Teks Pendidikan Jasmani dan Kesihatan Tingkatan 5 (Semua Unit)

NoDownload Buku Teks Pendidikan Jasmani dan Kesihatan Tingkatan 5 (Semua Unit)Pautan
1Buku Teks Digital PJPK Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan KSSM Tingkatan 5 (Semua 9 Unit)?

Kesimpulan

Kesinpukan dari teks.my, buku teks Pendidikan Jasmani dan Kesihatan Tingkatan 5 memainkan peranan penting sebagai sumber rujukan yang kritikal bagi pemahaman dan pembelajaran aspek kesihatan serta aktiviti fizikal dalam tahap pendidikan tinggi.

Bukan sahaja menyampaikan maklumat menyeluruh mengenai konsep-konsep kesihatan dan kecergasan, tetapi juga memberikan arahan praktikal kepada pelajar untuk mencapai prestasi optimum dalam bidang sukan dan aktiviti fizikal. Dengan kandungan terkini dan terperinci, buku teks ini menjelma sebagai perkakas yang berharga dalam membentuk generasi pelajar yang sihat dan bugar.

Photo of author

Team Teks

Kami komited untuk menyediakan konten berkualiti tinggi yang dapat membantu meningkatkan pemahaman dan pencapaian akademik anda.