√ Buku Teks Sains Tingkatan 2 (Download PDF)

Buku Sains untuk Murid Tingkatan Dua ini telah dihasilkan khusus mengikut garis panduan Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran, Tingkatan 2 yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Penulisan buku ini memberi tumpuan yang lebih mendalam pada kemahiran berfikir, kecekapan dalam pengurusan maklumat dan komunikasi, kepandaian membuat keputusan yang tepat, serta kebolehan menyelesaikan pelbagai masalah yang dihadapi dalam kehidupan seharian. Semua kemahiran ini amat penting bagi membolehkan murid kita menguasai kecekapan yang relevan untuk abad ke-21 yang sentiasa berubah dan mencabar.

Selain daripada itu, buku ini juga memperkenalkan pendekatan Pengajaran dan Pembelajaran STEM, yang berpusat pada sains, teknologi, kejuruteraan, dan matematik. Pendekatan ini dipersembahkan melalui kaedah inkuiri, penyelesaian masalah, serta projek-projek yang menarik. Tujuannya adalah untuk menimbulkan minat dan keghairahan dalam kalangan murid agar mereka teruja untuk terlibat dalam bidang sains dan teknologi.

Dengan menggunakan pendekatan yang lebih interaktif dan menyeronokkan, buku ini berharap agar murid tidak hanya memahami konsep-konsep sains secara teori, tetapi juga dapat mengaplikasikan pengetahuan tersebut dalam situasi sebenar. Penglibatan aktif ini akan memberi kesan positif terhadap pembelajaran dan memupuk semangat ingin tahu serta daya kreativiti murid.

Ketika murid mengeksplorasi dan menyiasat dunia sains dengan lebih mendalam, diharapkan mereka akan memperoleh keyakinan diri yang tinggi untuk menghadapi cabaran masa depan. Dengan kefahaman yang kukuh dalam bidang sains dan teknologi, mereka akan menjadi pejuang inovasi yang berdaya saing, bersedia untuk menyumbangkan idea dan penemuan yang berharga kepada masyarakat dan negara.

Jadi, melalui buku teks yang terunggul ini, harapan kita adalah untuk melahirkan generasi peneraju yang cemerlang dalam bidang sains dan teknologi, serta memastikan bahawa mereka bersedia menghadapi dunia yang penuh dengan peluang dan cabaran yang menanti di hadapan.

Isi Kandungan

Pendahuluan

Tema 1: Penyenggaraan dan Kesinambungan Hidup

Bab 1: Biodiversiti
1.1 Kepelbagaian Organisma
1.2 Pengelasan Organisma
Latihan Sumatif 1

Bab 2: Ekosistem
2.1 Aliran Tenaga dalam Ekosistem
2.2 Kitar Nutrien dalam Ekosistem
2.3 Saling Bersandaran dan Interaksi antara Organisma dan
antara Organisma dengan Persekitaran
2.4 Peranan Manusia dalam Mengekalkan Keseimbangan Alam
Latihan Sumatif 2

Bab 3: Nutrisi
3.1 Kelas Makanan
3.2 Kepentingan Gizi Seimbang
3.3 Sistem Pencernaan Manusia
3.4 Proses Penyerapan dan Pengangkutan Hasil Pencernaan serta Penyahtinjaan
Latihan Sumatif 3

Bab 4: Kesihatan Manusia
4.1 Penyakit Berjangkit dan Penyakit Tidak Berjangkit
4.2 Pertahanan Badan
Latihan Sumatif 4

Tema 2: Penerokaan Unsur dalam Alam

Bab 5: Air dan Larutan
5.1 Sifat Fizik Air
5.2 Larutan dan Kadar Keterlarutan
5.3 Pembersihan dan Pembekalan Air
Latihan Sumatif 5

Bab 6: Asid dan Alkali
6.1 Sifat Asid dan Alkali
6.2 Peneutralan
Latihan Sumatif 6

Tema 3: Tenaga dan Kelestarian Hidup

Bab 7: Keelektrikan dan Kemagnetan
7.1 Keelektrikan
7.2 Pengaliran Arus Elektrik dalam Litar Bersiri dan Litar Selari
7.3 Kemagnetan
Latihan Sumatif 7

Bab 8: Daya dan Gerakan
8.1 Daya
8.2 Kesan Daya
Latihan Sumatif 8

Bab 9: Haba
9.1 Hubung Kait Suhu dengan Haba
9.2 Pengaliran Haba dan Keseimbangan Haba
9.3 Prinsip Pengembangan dan Pengecutan Jirim
9.4 Hubung Kait Jenis Permukaan Objek dengan Penyerapan dan Pembebasan Haba
Latihan Sumatif 9

Bab 10: Gelombang Bunyi
10.1 Ciri Gelombang Bunyi
10.2 Kenyaringan dan Kelangsingan Bunyi
10.3 Fenomena dan Aplikasi Pantulan Gelombang Bunyi
Latihan Sumatif 10

Tema 4: Penerokaan Bumi dan Angkasa Lepas
Bab 11 Bintang dan Galaksi dalam Alam Semesta
11.1 Bintang dan Galaksi dalam Alam Semesta
Latihan Sumatif 11

Bab 12: Sistem Suria
12.1 Sistem Suria
Latihan Sumatif 12

Bab 13: Meteoroid, Asteroid, Komet
13.1 Jasad Lain dalam Sistem Suria iaitu Meteoroid, Asteroid dan Komet
Latihan Sumatif 13
Jawapan
Glosari
Bibliografi
Indeks

Download Buku Teks Sains Tingkatan 2 (per Unit)

NoBuku Teks Sains Tingkatan 2 per UnitPautan
1Sains Tingkatan 2 – Kandungan?
2Sains Tingkatan 2 – Bab 1?
3Sains Tingkatan 2 – Bab 2?
4Sains Tingkatan 2 – Bab 3?
5Sains Tingkatan 2 – Bab 4?
6Sains Tingkatan 2 – Bab 5?
7Sains Tingkatan 2 – Bab 6?
8Sains Tingkatan 2 – Bab 7?
9Sains Tingkatan 2 – Bab 8?
10Sains Tingkatan 2 – Bab 9?
11Sains Tingkatan 2 – Bab 10?
12Sains Tingkatan 2 – Bab 11?
13Sains Tingkatan 2 – Bab 12?
14Sains Tingkatan 2 – Bab 13?

Download Buku Teks Sains Tingkatan 2 (Semua Unit)

NoBuku Teks Sains Tingkatan 2 Semua UnitPautan
1Buku Teks Digital Sains KSSM Tingkatan 2 (Bab 1 – Bab 13)?
2Buku Teks Digital Sains KSSM Tingkatan 2 (Bab 1 – Bab 13) (1)?

Buku Teks Sains KSSM Lengkap

NoBuku Teks Sains KSSM
1Buku Teks Sains Tingkatan 1
2Buku Teks Sains Tingkatan 2
3Buku Teks Sains Tingkatan 3
4Buku Teks Sains Tingkatan 4
5Buku Teks Sains Tingkatan 5

Kesimpulan

Kesimpulan dari teks.my, buku teks sains tingkatan dua ini adalah sebuah sumber pembelajaran yang sangat berharga bagi murid-murid. Dengan penekanan pada kemahiran berfikir, pengurusan maklumat, dan penyelesaian masalah, serta pendedahan kepada pendekatan STEM melalui inkuiri dan projek-projek menarik, buku ini membuka peluang bagi murid untuk meningkatkan kecekapan mereka dalam menghadapi tuntutan abad ke-21 yang sentiasa berubah.

Diharapkan, generasi pelajar yang terpapar dengan buku ini akan menjadi pejuang ilmu yang kreatif, inovatif, dan bersedia untuk menyumbang kepada pembangunan negara dan dunia secara menyeluruh.

Photo of author

Team Teks

Kami komited untuk menyediakan konten berkualiti tinggi yang dapat membantu meningkatkan pemahaman dan pencapaian akademik anda.