√ Buku Teks Reka Bentuk dan Teknologi Tingkatan 2 (PDF)

Buku Teks REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI TINGKATAN 2 ini disusun dengan rujukan pada matlamat yang termaktub dalam Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP) yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Penyusunan buku ini telah dilakukan secara teliti, dengan tumpuan pada kemahiran berfikir, teknologi maklumat dan komunikasi, serta kemahiran membuat keputusan dan menyelesaikan masalah dalam kehidupan harian agar pelajar dapat menguasai kemahiran yang relevan pada abad ke-21.

Guna mencapai matlamat tersebut, pelbagai bahan tambahan serta ciri-ciri istimewa telah dimasukkan dalam buku ini untuk merangsang minat pelajar terhadap Reka Bentuk dan Teknologi, dan juga untuk meningkatkan kreativiti guru dalam proses pengajaran dan pembelajaran.

Isi Kandungan

Pendahuluan

BAB 1: PENYELESAIAN MASALAH SECARA INVENTIF

Pengenalpastian Masalah
1.1.1 Mengenal pasti masalah bukan inventif dan inventif
1.1.2 Menerangkan proses penyelesaian masalah bukan inventif dan inventif

1.2 Analisis Fungsi
1.2.1 Membuat hubung kait antara produk dengan objek dari segi fungsinya
1.2.2 Melukis sistem fungsi
1.2.3 Membina model fungsi dengan menggunakan garisan interaksi

1.3 Percanggahan Fizikal
1.3.1 Mengenal pasti dan menganalisis percanggahan fizikal
1.3.2 Mencadangkan pemilihan prinsip inventif
1.3.3 Menjustifikasikan cadangan perubahan reka bentuk berdasarkan pemilihan prinsip inventif
1.3.4 Menghasilkan lakaran produk berfokuskan bahagian yang mempunyai masalah inventif

Rumusan
Pengukuhan Minda

BAB 2: APLIKASI TEKNOLOGI

2.1 Teknologi Pembuatan
2.1.1 Mengenal pasti teknologi pembuatan produk
2.1.2 Menghuraikan proses pembuatan produk berdasarkan teknologi pembuatan konvensional dengan pembuatan moden
2.1.3 Membanding beza teknologi pembuatan konvensional dengan pembuatan moden dalam proses penghasilan produk
2.1.4 Membuat lakaran model 3D bermaklumat
2.1.5 Menganalisis lakaran model 3D
2.1.6 Membuat acuan model 3D
2.1.7 Membuat model 3D berdasarkan proses kerja
2.1.8 Membuat kemasan model 3D menggunakan konsep electrostatic dan electroplating
2.1.9 Menilai model 3D yang telah dihasilkan
2.1.10 Menjana idea untuk penghasilan reka bentuk produk yang lebih efisien
Rumusan
Pengukuhan Minda

2.2 Reka Bentuk Mekanikal
2.2.1 Mengenal pasti komponen mekanikal
2.2.2 Bagaimana sistem mekanikal berfungsi pada produk yang dipilih?
2.2.3 Menghasilkan lakaran 3D reka bentuk gajet yang menggunakan komponen sistem mekanikal yang dipilih
2.2.4 Menganalisis kesesuaian komponen yang digunakan untuk membina gajet
2.2.5 Membuat rumusan kekuatan dan kelemahan komponen sistem mekanikal produk yang dipilih untuk membina gajet
2.2.6 Membina gajet mekanikal berfungsi
2.2.7 Cadangan penambahbaikan kepada sistem tersebut oleh murid
Rumusan
Pengukuhan Minda

2.3 Reka Bentuk Elektrik
2.3.1 Elemen sistem elektrik iaitu sumber, medium, beban, dan kawalan
2.3.2 Menunjukkan cara reka bentuk litar peralatan elektrik
2.3.3 Membuat pengiraan parameter elektrik dalam reka bentuk litar
2.3.4 Menghasilkan lakaran reka bentuk litar elektrik yang akan dibuat
2.3.5 Menganalisis elemen sistem elektrik pada gajet yang akan dihasilkan
2.3.6 Membina gajet elektrik berfungsi
2.3.7 Membuat pengujian dan penilaian kefungsian gajet
2.3.8 Mencadang penambahbaikan ke atas reka bentuk gajet yang
telah dibina
Rumusan
Pengukuhan Minda

2.4 Reka Bentuk Elektronik
2.4.1 Menyatakan maksud mikropengawal (microcontroller) dan mikropemproses (microprocessor)
2.4.2 Menjelaskan bahagian-bahagian yang terdapat dalam mikropengawal
(microcontroller)
2.4.3 Menghasilkan lakaran reka bentuk litar elektronik
2.4.4 Membina litar simulasi yang berfungsi dengan perisian khas
2.4.5 Membuat penyambungan litar input dan litar output kepada mikropengawal (microcontroller)
2.4.6 Menulis pengaturcaraan mudah berdasarkan penyambungan litar input dan litar output
2.4.7 Membuat pengujian dan penilaian kefungsian litar elektronik
2.4.8 Mencadangkan penambahbaikan ke atas reka bentuk litar elektronik
Rumusan
Pengukuhan Minda

2.5 Reka Bentuk Akuaponik
2.5.1 Maksud akuaponik dan menerangkan reka bentuk akuaponik
2.5.2 Kelebihan reka bentuk sistem akuaponik
2.5.3 Mengenal pasti komponen akuaponik
2.5.4 Melakar reka bentuk sistem akuaponik bermaklumat
2.5.5 Menganalisis lakaran reka bentuk sistem akuaponik
2.5.6 Membina model reka bentuk sistem akuaponik
2.5.7 Menilai model reka bentuk sistem akuaponik
2.5.8 Mencadangkan penambahbaikan reka bentuk sistem akuaponik yang lebih efisien
Rumusan
Pengukuhan Minda

2.6 Reka Bentuk Makanan
2.6.1 Mentakrifkan reka bentuk makanan
2.6.2 Menjelaskan kepentingan reka bentuk makanan
2.6.3 Mengaplikasikan penggunaan alatan dan perkakasan dalam proses penyediaan reka bentuk makanan
2.6.4 Melakar serta menjustifikasikan reka bentuk dan pembungkusan makanan
2.6.5 Menghasilkan reka bentuk dan pembungkusan makanan
2.6.6 Menilai reka bentuk makanan yang dihasilkan
Rumusan
Pengukuhan Minda
Glosari
Bibliografi
Indeks

Download Buku Teks Reka Bentuk dan Teknologi Tingkatan 2 (per Unit)

NoBuku Teks Reka Bentuk dan Teknologi Tingkatan 2 per UnitPautan
1Reka Bentuk dan Teknologi Tingkatan 2 – Kandungan?
2Reka Bentuk dan Teknologi Tingkatan 2 – Bab 1?
3Reka Bentuk dan Teknologi Tingkatan 2 – Bab 2.1?
4Reka Bentuk dan Teknologi Tingkatan 2 – Bab 2.2?
5Reka Bentuk dan Teknologi Tingkatan 2 – Bab 2.3?
6Reka Bentuk dan Teknologi Tingkatan 2 – Bab 2.4?
7Reka Bentuk dan Teknologi Tingkatan 2 – Bab 2.5?
8Reka Bentuk dan Teknologi Tingkatan 2 – Bab 2.6?
9Reka Bentuk dan Teknologi Tingkatan 2 – Glosari?

Download Buku Teks Reka Bentuk dan Teknologi Tingkatan 2 (Semua Unit)

NoBuku Teks Reka Bentuk dan Teknologi Tingkatan 2 Semua UnitPautan
1Buku Teks Digital Reka Bentuk dan Teknologi KSSM Tingkatan 2 (Bab 1 – Bab 2.6)?

Kesimpulan

Kesimpulan dari teks.my, Buku Teks REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI TINGKATAN 2 ini merupakan satu sumber penting yang ditulis berlandaskan Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP) daripada Kementerian Pendidikan Malaysia. Penyusunannya dilakukan dengan teliti untuk memberi tumpuan kepada kemahiran berfikir, teknologi maklumat dan komunikasi, serta kemahiran membuat keputusan dan menyelesaikan masalah dalam kehidupan harian.

Tujuannya adalah untuk membekalkan pelajar dengan kemahiran yang relevan dalam era abad ke-21. Selain itu, buku ini turut menyertakan bahan tambahan dan ciri-ciri istimewa yang bertujuan merangsang minat pelajar terhadap Reka Bentuk dan Teknologi, serta untuk meningkatkan kreativiti guru dalam proses pengajaran dan pembelajaran.

Photo of author

Team Teks

Kami komited untuk menyediakan konten berkualiti tinggi yang dapat membantu meningkatkan pemahaman dan pencapaian akademik anda.