√ Buku Teks Pendidikan Moral Tingkatan 2 (Download PDF)

Buku Teks Pendidikan Moral Tingkatan 2 ini telah dihasilkan berdasarkan Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP) Pendidikan Moral Tingkatan 2 dalam Kurikulum Standard Sekolah Menengah (KSSM). Ia bertujuan untuk membentuk individu yang berakhlak tinggi dan berintegriti, yang mementingkan nilai-nilai universal berlandaskan prinsip moral, dan turut menyumbang kepada perpaduan dan kesejahteraan negara serta masyarakat global.

Buku ini memberi tumpuan kepada empat bidang utama, iaitu Bidang 1: Pengenalan Moral, Bidang 2: Individu, Keluarga, dan Persahabatan, Bidang 3: Hubungan antara Individu, Komuniti, dan Masyarakat, serta Bidang 4: Moral, Peraturan, dan Undang-undang. Setiap bidang ini kemudiannya dibahagikan kepada 15 unit pembelajaran yang berdiri sendiri. Dalam usaha untuk memudahkan proses pembelajaran dan pemahaman, setiap unit mengandungi enam bahagian yang penting, iaitu rangsangan, konsep, pengukuhan, pengayaan, pemulihan, dan penilaian.

Di bahagian akhir buku teks ini, terdapat senarai rujukan dan indeks yang bertujuan membantu pembaca untuk merujuk dan mencari maklumat dengan mudah. Semua ini dirancang dengan teliti untuk memastikan buku ini memberikan manfaat yang maksimum kepada pembaca.

Dengan adanya buku teks ini, diharapkan pendidikan moral akan dapat disampaikan dengan lebih efektif dan efisien. Ia diharapkan dapat membantu membentuk generasi muda yang lebih bermoral dan beretika, yang dapat menyumbang secara positif kepada kemajuan dan keharmonian masyarakat serta negara secara keseluruhannya.

Isi Kandungan

PENDAHULUAN

BIDANG 1: PENGENALAN MORAL
Unit 1: Sumber Moral Asas Pembentukan Akhlak Mulia

BIDANG 2: DIRI, KELUARGA DAN PERSAHABATAN
Unit 2: Agama atau Kepercayaan Membentuk Keperibadian Mulia
Unit 3: Tanggungjawab Diri Terlaksana Hidup Makin Bahagia
Unit 4: Tanggungjawab Diri Membentuk Keluarga Bahagia
Unit 5: Adab Dijaga, Persahabatan Terbela

BIDANG 3: HUBUNGAN ANTARA DIRI, KOMUNITI DAN MASYARAKAT
Unit 6: Jiran Sepakat Membawa Berkat
Unit 7: Masyarakat Penyayang Tonggak Aspirasi Negara
Unit 8: Perkhidmatan Awam Pemangkin Pembangunan Negara
Unit 9: Hargai Alam Warisan Kita
Unit 10: Gaya Hidup Sihat dan Selamat Menjamin Keharmonian Bersama

BIDANG 4: MORAL, PERATURAN DAN UNDANG-UNDANG
Unit 11: Adab di Tempat Awam Dijaga, Nikmat Hidup Dirasai Bersama
Unit 12: Etika dan Undang-undang Siber Membantu Pembentukan Jati Diri
Unit 13: Keselamatan di Jalan Raya Tanggungjawab Bersama
Unit 14: Menangani Konflik Identiti Diri Asas Pembentukan Personaliti
Unit 15: Hak Asasi Manusia Dilindungi Bersama

SENARAI RUJUKAN
INDEKS

Download Buku Teks Pendidikan Moral Tingkatan 2 (per Unit)

NoBuku Teks Pendidikan Moral Tingkatan 2 per UnitPautan
1Pendidikan Moral Tingkatan 2 – Kandungan?
2Pendidikan Moral Tingkatan 2 – Unit 1?
3Pendidikan Moral Tingkatan 2 – Unit 2?
4Pendidikan Moral Tingkatan 2 – Unit 3?
5Pendidikan Moral Tingkatan 2 – Unit 4?
6Pendidikan Moral Tingkatan 2 – Unit 5?
7Pendidikan Moral Tingkatan 2 – Unit 6?
8Pendidikan Moral Tingkatan 2 – Unit 7?
9Pendidikan Moral Tingkatan 2 – Unit 8?
10Pendidikan Moral Tingkatan 2 – Unit 9?
11Pendidikan Moral Tingkatan 2 – Unit 10?
12Pendidikan Moral Tingkatan 2 – Unit 11?
13Pendidikan Moral Tingkatan 2 – Unit 12?
14Pendidikan Moral Tingkatan 2 – Unit 13?
15Pendidikan Moral Tingkatan 2 – Unit 14?
16Pendidikan Moral Tingkatan 2 – Unit 15?
17Pendidikan Moral Tingkatan 2 – Rujukan, Indeks?

Download Buku Teks Pendidikan Moral Tingkatan 2 Semua Unit

NoBuku Teks Pendidikan Moral Tingkatan 2 per UnitPautan
1Buku Teks Digital Pendidikan Moral KSSM Tingkatan 2 (Unit 1 – Unit 15)?
2Buku Teks Digital Pendidikan Moral KSSM Tingkatan 2 (Unit 1 – Unit 15) (1)?

Kesimpulan

Kesimpulan dari teks.my, buku teks Pendidikan Moral Tingkatan 2 ini merupakan hasil penulisan yang berlandaskan Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP) Pendidikan Moral dalam Kurikulum Standard Sekolah Menengah (KSSM). Buku ini berfokus pada pembentukan insan berakhlak mulia dan berintegriti, yang memegang teguh nilai-nilai universal berdasarkan prinsip moral, serta memberi sumbangan kepada perpaduan dan kesejahteraan negara dan masyarakat global.

Dengan bahagian-bahagian yang teratur dan sistematik, buku ini memastikan pembelajaran dan pemahaman pelajar dipermudahkan dan dipermulaan. Diharapkan, melalui buku ini, generasi muda akan dapat dididik dengan baik dan menjadi warga yang bermoral serta beretika, menjana keharmonian dan kemajuan negara.

Photo of author

Team Teks

Kami komited untuk menyediakan konten berkualiti tinggi yang dapat membantu meningkatkan pemahaman dan pencapaian akademik anda.