√ Buku Teks Pendidikan Moral Tingkatan 4 (Download PDF)

Buku teks Pendidikan Moral Tingkatan 4 untuk Sekolah Menengah ini telah dikarang dengan merujuk kepada Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP) Pendidikan Moral Tingkatan 4 dalam Kerangka Kurikulum Standard Sekolah Menengah (KSSM).

Tujuan utama buku ini adalah membentuk individu yang bermoral tinggi dan berintegriti, serta memupuk nilai-nilai universal berdasarkan prinsip moral. Kesemuanya bertujuan untuk menyumbang kepada perpaduan dan kesejahteraan negara dan masyarakat global.

Buku ini memberi tumpuan kepada tiga bidang utama, iaitu Bidang 5: Insan Bermoral, Bidang 6: Jati Diri Moral, dan Bidang 7: Moral dan Kenegaraan. Fokus pada tiga bidang ini merupakan sambungan daripada empat bidang yang telah dipelajari semasa tingkatan 1, 2, dan 3. Setiap bidang mengandungi 12 unit secara keseluruhan, dengan setiap unit diberi penekanan pada enam bahagian, termasuklah rangsangan, konsep, pengukuhan, pengayaan, pemulihan, dan penilaian.

Dalam usaha untuk memudahkan proses pengajaran dan pembelajaran, setiap unit disusun dengan format yang melibatkan keenam-enam bahagian tersebut. Akhir buku teks ini menawarkan senarai rujukan dan indeks sebagai panduan dan rujukan tambahan bagi pembelajaran yang lebih mendalam.

Isi Kandungan

PENDAHULUAN
BIDANG INSAN BERMORAL 1
UNIT 1: Norma Masyarakat Pemangkin Kesejahteraan
UNIT 2: Peribadi Mulia Hiasan Diri
UNIT 3: Prinsip Keadilan dan Keprihatinan dalam Membuat Keputusan
UNIT 4: Penggunaan Teknologi Maklumat dan Komunikasi Secara Beretika

BIDANG JATI DIRI MORAL
UNIT 5: Mantap Integriti Mantaplah Jati Diri
UNIT 6: Keluarga Berintegriti Keluarga Disegani
UNIT 7: Berperikemanusiaan Membentuk Masyarakat Sejahtera

BIDANG MORAL DAN KENEGARAAN
UNIT 8: Hak dan Tanggungjawab Warganegara
UNIT 9: Perpaduan Masyarakat Asas Kemakmuran Negara
UNIT 10 : Pengurusan Perbelanjaan Secara Beretika
UNIT 11: Keunikan Rakyat Malaysia
UNIT 12: Kedaulatan Negara Tanggungjawab Bersama

SENARAI RUJUKAN
INDEKS
CADANGAN JAWAPAN

Download Buku Teks Digital Pendidikan Moral Tingkatan 4 (Per Bab)

NoDownload Buku Teks Digital Pendidikan Moral Tingkatan 4 (Per Bab)Pautan
1Pendidikan Moral Tingkatan 4 – Kandungan?
2Pendidikan Moral Tingkatan 4 – Unit 1?
3Pendidikan Moral Tingkatan 4 – Unit 2?
4Pendidikan Moral Tingkatan 4 – Unit 3?
5Pendidikan Moral Tingkatan 4 – Unit 4?
6Pendidikan Moral Tingkatan 4 – Unit 5?
7Pendidikan Moral Tingkatan 4 – Unit 6?
8Pendidikan Moral Tingkatan 4 – Unit 7?
9Pendidikan Moral Tingkatan 4 – Unit 8?
10Pendidikan Moral Tingkatan 4 – Unit 9?
11Pendidikan Moral Tingkatan 4 – Unit 10?
12Pendidikan Moral Tingkatan 4 – Unit 11?
13Pendidikan Moral Tingkatan 4 – Unit 12?
14Pendidikan Moral Tingkatan 4 – Rujukan, Indeks?

Download Buku Teks Digital Pendidikan Moral Tingkatan 4 (Semua Bab)

NoDownload Buku Teks Digital Pendidikan Moral Tingkatan 4 (Semua Bab)Pautan
1Buku Teks Digital Pendidikan Moral KSSM Tingkatan 4 (Unit 1 – Unit 12)?

Download Jawapan Buku Teks Digital Pendidikan Moral Tingkatan 4

NoDownload Jawapan Buku Teks Digital Pendidikan Moral Tingkatan 4Pautan
1Jawapan Buku Teks Digital Pendidikan Moral KSSM Tingkatan 4?

Kesimpulan

Kesimpulan teks.my, buku teks pendidikan Moral Tingkatan 4 menyediakan panduan yang komprehensif dan relevan bagi pelajar dalam memahami nilai-nilai moral serta etika. Dengan pendekatan yang terstruktur, buku ini memberikan pemahaman mendalam terhadap pelbagai isu moral yang relevan dengan kehidupan harian remaja.

Dengan demikian, buku teks ini memainkan peranan penting dalam membentuk akhlak dan nilai-nilai positif dalam kalangan pelajar pada peringkat ini, memberi asas yang kukuh untuk pembangunan moral dan keperibadian yang holistik.

Photo of author

Team Teks

Kami komited untuk menyediakan konten berkualiti tinggi yang dapat membantu meningkatkan pemahaman dan pencapaian akademik anda.