√ Buku Teks Pendidikan Moral Tingkatan 5 (Download PDF)

Buku Teks Pendidikan Moral Tingkatan 5 ini telah dihasilkan mengikut panduan Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP) Pendidikan Moral Tingkatan 5 dalam Kerangka Kurikulum Standard Sekolah Menengah (KSSM). Matlamat utama buku ini adalah membentuk individu yang memiliki akhlak mulia dan integriti, mematuhi nilai-nilai universal berdasarkan prinsip moral, serta memberi sumbangan kepada perpaduan dan kesejahteraan negara dan masyarakat global.

Buku ini menitikberatkan tumpuan kepada tiga bidang penting, iaitu Bidang 5: Insan Bermoral, Bidang 6: Jati Diri Moral, dan Bidang 7: Moral dan Kenegaraan. Fokus pada tiga bidang ini merupakan sambungan daripada pembelajaran empat bidang semasa pelajar berada di tingkatan 1, 2, dan 3. Setiap bidang mengandungi unit-unit khusus sebanyak 12 unit secara keseluruhan.

Untuk memudahkan proses pengajaran dan pembelajaran, setiap unit buku ini dibahagikan kepada enam bahagian yang berbeza, termasuklah rangsangan, konsep, pengukuhan, pengayaan, pemulihan, dan penilaian. Di hujung buku, terdapat juga halaman glosari bagi membantu pemahaman terhadap istilah-istilah yang digunakan.

Isi Kandungan

PENDAHULUAN
BIDANG INSAN BERMORAL
UNIT 1: Norma Masyarakat Global Membentuk Keharmonian Sejagat
UNIT 2: Ukir Nama di Mata Dunia, Jati Diri Berpisah Tiada
UNIT 3: Kerohanian Membentuk Individu Bermoral
UNIT 4: Penggunaan Sumber dan Penyebaran Maklumat demi Kesejahteraan Sejagat

BIDANG JATI DIRI MORAL
UNIT 5: Integriti Pemacu Kecemerlangan Organisasi
UNIT 6: Pembangunan Negara Bertunjangkan Integriti
UNIT 7: Berperikemanusiaan Pemangkin Kesejahteraan Global

BIDANG MORAL DAN KENEGARAAN
UNIT 8: Penglibatan Diri Peneraju Komuniti
UNIT 9: Kerjasama Masyarakat Global
UNIT 10 : Pengurusan Kewangan Secara Beretika Menjamin Keharmonian Hidup
UNIT 11: Malaysia Unggul di Mata Dunia
UNIT 12: Malaysia dalam Hubungan Antarabangsa

GLOSARI
SENARAI RUJUKAN
INDEKS
CADANGAN JAWAPAN

Download Buku Teks Digital Pendidikan Moral Tingkatan 5 (Per Unit)

NoDownload Buku Teks Digital Pendidikan Moral Tingkatan 5 (Per Unit)Pautan
1Pendidikan Moral Tingkatan 5 – Kandungan?
2Pendidikan Moral Tingkatan 5 – Unit 1?
3Pendidikan Moral Tingkatan 5 – Unit 2?
4Pendidikan Moral Tingkatan 5 – Unit 3?
5Pendidikan Moral Tingkatan 5 – Unit 4?
6Pendidikan Moral Tingkatan 5 – Unit 5?
7Pendidikan Moral Tingkatan 5 – Unit 6?
8Pendidikan Moral Tingkatan 5 – Unit 7?
9Pendidikan Moral Tingkatan 5 – Unit 8?
10Pendidikan Moral Tingkatan 5 – Unit 9?
11Pendidikan Moral Tingkatan 5 – Unit 10?
12Pendidikan Moral Tingkatan 5 – Unit 11?
13Pendidikan Moral Tingkatan 5 – Unit 12?
14Pendidikan Moral Tingkatan 5 – Glosari, Rujukan?

Download Buku Teks Digital Pendidikan Moral Tingkatan 5 (Semua Unit)

NoDownload Buku Teks Digital Pendidikan Moral Tingkatan 5 (Semua Unit)Pautan
1Buku Teks Digital Pendidikan Moral KSSM Tingkatan 5 (Unit 1 – Unit 12)?

Download Jawapan Buku Teks Digital Pendidikan Moral Tingkatan 5

NoDownload Jawapan Buku Teks Digital Pendidikan Moral Tingkatan 5Pautan
1Jawapan Buku Teks Digital Pendidikan Moral KSSM Tingkatan 5?

Kesimpulan

Dalam kesimpulan teks.my, boleh disimpulkan bahawa artikel mengenai Buku Teks Pendidikan Moral Tingkatan 5 menekankan pentingnya peranan buku teks tersebut dalam membentuk nilai moral dan etika dalam kalangan pelajar di peringkat tinggi. Buku ini tidak hanya menyediakan maklumat berkaitan nilai-nilai moral, tetapi juga mempromosikan pemikiran kritis dan analitikal.

Dengan menyelidik isu-isu kontemporari, buku teks ini membantu pelajar untuk memahami cabaran etika dalam masyarakat moden. Oleh itu, Buku Teks Pendidikan Moral Tingkatan 5 berperanan sebagai panduan yang komprehensif untuk membentuk sikap moral yang kukuh dalam kalangan generasi muda.

Photo of author

Team Teks

Kami komited untuk menyediakan konten berkualiti tinggi yang dapat membantu meningkatkan pemahaman dan pencapaian akademik anda.