√ Buku Teks Pendidikan Moral Tingkatan 3 (Download PDF)

Buku teks bagi mata pelajaran Pendidikan Moral Tingkatan 3 ini telah dihasilkan berdasarkan asas yang terkandung dalam Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP) Pendidikan Moral Tingkatan 3 mengikut garis panduan Kurikulum Standard Sekolah Menengah (KSSM). Karya ini berpusat pada matlamat yang ditetapkan untuk Pendidikan Moral, yakni membentuk individu yang mempunyai budi pekerti yang luhur serta integriti yang teguh, yang berpegang kepada nilai-nilai universal yang bergantung kepada prinsip-prinsip moral.

Karya ini juga dihasilkan dengan tujuan untuk memberikan sumbangan yang bermakna kepada usaha memperkukuhkan perpaduan dan kemakmuran negara dan juga dalam skala yang lebih besar, masyarakat global.

Isi Kandungan

PENDAHULUAN
BIDANG 1 PENGENALAN MORAL
UNIT 1: Pilihan Bermoral Pilihan Saya

BIDANG 2 DIRI, KELUARGA DAN PERSAHABATAN
UNIT 2: Anugerah Alam Ciptaan Tuhan
UNIT 3: Kebestarian Diri
UNIT 4: Amalan Tradisi Kekeluargaan Khazanah Kita
UNIT 5: Konflik dalam Adab Persahabatan

BIDANG 3 HUBUNGAN ANTARA DIRI, KOMUNITI DAN MASYARAKAT
UNIT 6: Hidup Bersatu Padu Menjana Kesejahteraan
UNIT 7: Kualiti Perkhidmatan Awam Aspirasi Pembangunan Negara
UNIT 8: Bumi Hijau Bumi Kita
UNIT 9: Tanggungjawab Sosial Tanggungjawab Bersama

BIDANG 4 MORAL, PERATURAN DAN UNDANG-UNDANG
UNIT 10: Hidup Beradab Cerminan Diri
UNIT 11: Hindari Jenayah Kanak-kanak
UNIT 12: Kebebasan Bersuara Menjamin Kemakmuran Negara
UNIT 13: Amalan Tradisi Masyarakat Majmuk
UNIT 14: Kemanusiaan Asas Kemoralan

GLOSARI
SENARAI RUJUKAN
INDEKS

Download Buku Teks Pendidikan Moral Tingkatan 3 (per Unit)

NoBuku Teks Pendidikan Moral Tingkatan 3 per UnitPautan
1Pendidikan Moral Tingkatan 3 – Kandungan?
2Pendidikan Moral Tingkatan 3 – Unit 1?
3Pendidikan Moral Tingkatan 3 – Unit 2?
4Pendidikan Moral Tingkatan 3 – Unit 3?
5Pendidikan Moral Tingkatan 3 – Unit 4?
6Pendidikan Moral Tingkatan 3 – Unit 5?
7Pendidikan Moral Tingkatan 3 – Unit 6?
8Pendidikan Moral Tingkatan 3 – Unit 7?
9Pendidikan Moral Tingkatan 3 – Unit 8?
10Pendidikan Moral Tingkatan 3 – Unit 9?
11Pendidikan Moral Tingkatan 3 – Unit 10?
12Pendidikan Moral Tingkatan 3 – Unit 11?
13Pendidikan Moral Tingkatan 3 – Unit 12?
14Pendidikan Moral Tingkatan 3 – Unit 13?
15Pendidikan Moral Tingkatan 3 – Unit 14?
16Pendidikan Moral Tingkatan 3 – Glosari, Rujukan?

Download Buku Teks Pendidikan Moral Tingkatan 3 (Semua Unit)

NoBuku Teks Pendidikan Moral Tingkatan 3 Semua UnitPautan
1Buku Teks Digital Pendidikan Moral KSSM Tingkatan 3?
2Buku Teks Digital Pendidikan Moral KSSM Tingkatan 3 (1)?

Kesimpulan

Kesimpulan dari teks.my, Buku teks Pendidikan Moral Tingkatan 3 ini merupakan hasil penulisan yang berakar pada prinsip-prinsip DSKP Pendidikan Moral Tingkatan 3 dan pedoman KSSM. Fokus utamanya adalah membentuk individu dengan budi pekerti mulia dan integriti kokoh, menganut nilai-nilai universal berdasarkan prinsip-prinsip moral.

Selain itu, buku ini juga bertujuan memberikan sumbangan berarti dalam memperkuat perpaduan dan kemakmuran negara, serta dalam konteks yang lebih luas, masyarakat global.

Photo of author

Team Teks

Kami komited untuk menyediakan konten berkualiti tinggi yang dapat membantu meningkatkan pemahaman dan pencapaian akademik anda.